26. 06. 2018.

Skupština MNO u Rogatici 1911


Skupština u Rogatici.
МUSAVAT - ORGAN MUSLIMANSKE NARODNE ORGANIZACIJE
God. VI. Sarajevo, srijeda 31. maja 1911. Broj 32.


Narodni poslanik Suljaga Vaizović pozvao je 24. o. mj. najuglednije pristaše Narodne Organizacije u Rogatici na pouzdanički sastanak u tamošnju kiraethanu. Gotovo svi pozvati, koji nijesu bili za­priječeni kakovim poslom, odazvali su se pozivu. U 41/ 2 sata p. p., u koje je vrijeme sastanak zaka­zan, već je u kiraethsni bilo zaposjednuto i zadnje mjesto.
Da je bilo više vremena, pa da se mogla sa­zvati opće pristupačna skupština (zakon traži, da se takova skupština najavi na tri dana prije kotarskoj oblasti) — bio bi sazivač bez sumnje u velikoj ne­prilici, gdje bi smjestio toliki svijet.
Narodni posl. Suljaga Vaizović otvorio je u 4 3/ 4 p. p. skupštinu zahvalivši se odličnim pristašama naše Organizacije na tako lijepom odzivu. Zatim je prisutnima predstavio gosp. Dr. Hamdiju Karamehmddovića, i zahvalio mu, što se je nakon puta po svom izbornom srezu navratio i u Rogaticu. Pri koncu svoga govora zamolio je gosp. Vaizović ispred mnogih svojih istomišljenika gosp. Dr. Karamehmedovića, da prisutnim vrijednim i svjesnim članovima naše stranke ocrta utiske sa puta po svom izbornom srezu i prikaže odnošaj naše Narodne Organizacije prema raznim islamskim i neislamskim strankama u zemlji.
Gospodin Dr. Karamehmedović rado se je oda­zvao ovom pozivu te je u svom govoru, koji je trajao preko dva sahata, prikazao razvitak odnošaja Narodne Organizacije prema drugim strankama u našoj domovini. Govornik se naročito opširno osvr­nuo na sve prigovore, koji su se stavljali vodstvu naše Organizacije.
U svom govoru prikazao je Dr. Karamehme­dović uzgred i rad našega Sabora u prvom zasjeda­nju i priopćio nekoliko interesantnih opažanja sa puta po svom izbornom srezu. Na prisutne ugledne članove naše stranke napravila je dubok utisak za­nosna riječ Dr. Karamehmedovića za prosvjetni i eko­nomski rad, a protiv seobe, te naše kuge morije, koje je, hvala Bogu, u cijelom izbornom srezu Dr. Karamehmedovića gotovo sasvim nestalo.
Kad je gosp. Dr. Karamehmedović završio svoj govor, pozdravljen je burnim poklicima: »Živio Dr. Karamehmedović! Živjeli naši poslanici! Živjela naša Narodna Organizacija!
Mnogo uglednih gragjana čestitalo je za tim Dr. Karamehmedoviću na njegovu govoru i zahvalilo na trudu, što se je na svom putu svratio i u Rogaticu.
Sutra dan stigao je u Rogaticu i gosp. posla­nik H. A. Mehmedbašić, bilježnik Kluba Muslimanskih Narodnih poslanika. Taj dan priredilo je vri­jedno omladinsko udruženje: »Rogatički Soko« pod vodstvom svoga agilnoga predsjednika Božića za­bavno veće u počast narodnih poslanika A. Mehmedbašića, Vaizovića i Karamehmedovića.
U petak poslije podne ctišli su gospoda po­slanici A. Mehbedbašić i Dr. Karamehmedović iz našega mjesta ostavljajući iza sebe megju ovdašnjim gragjanima ugodne uspomene. Do stanice Mesići is­pratili su ih Suljaga Vaizović i još mnogo najodličnijih pristaša Narodne Organizacije.

Nema komentara:

Objavi komentar