06. 06. 2018.

OBNAVLJANJE DŽAMIJE I RAMAZANSKI ŽIVOT U ŽEPI KOD ROGATICE


OBNAVLJANJE DŽAMIJE I RAMAZANSKI ŽIVOT U ŽEPI KOD ROGATICE

·  Glasnik Islamske zajednice 1960


U vrlo zabačenom kraju Istočne Bosne, u velikoj dolini koju okružuju planine: Bokšanica, Sjemeć, Javor i Devetak, naiazi se mjesto Žepa, oko 12 sela samih musiimana, koja se nalaze u blizini rijeke Žepe, koja ovuda protječe i uljeva se u ovoj blizini u Drinu kod sela Slap, koje je dosta poznato turistima.
Žepa pripada opštini Rogatica srez Goražde, ati je udaljena od Roga­tice 40 km. Spuštajući še niz planinu Bokšanicu, pada u oči velika osnovna i osmo­godišnja škola, zgrada Mjesnog ureda u kojoj je smještena i pošta, velika zadružna zgrada u kojoj se nalazi Uprava zadruge, i prodavnice, a malo dalje vidi se na ravnom platou velika džamija iznad koje strši visoka munara. Istoriskim razvojem događaja ova džamija spada među najstarije u Bosni.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada se u ovim žepskim selima pravio pustoš, ubijanjem i palenjem kuca od strane okupatora, ni ova naša džamija nije pošteđena jer je zapaljena. Oslobođenjem ovog kraja 1944 godine, narod ovog kraja vraćao se na ognjišta izgorjelih i opustošenih domova i odmah se dao na obnavljanje svojih domova, a u zidinama džamije po lijepom vremenu klanjali bi džumu-namaz.
Visokom islamskom sviješću ovog džemata uspjeli su da privremeno tarabom pokriju i malo obnove ovu džamiju odmah 1944 godine da bi mogla svojoj namijenjenoj svrsi. Godine su prolazile i vrijeme odmicalo, a nakon 10 godina džamija je počela da prokisuje, jer je krov dotrajao.Godine 1959 pristupilo se organizaciji posla za obnavljanje i nabavke crijepa za ovu džamiju, tako da se u februaru ove godine crijep nabavio pred ramazanske dane.
Nikada i niko ne pamti da je ova džamija uz Ramazan bila posjećena kao ove godine, bilo to preko dana ili uveče za vrijeme teravih-namaza. Mora se odati priznanje i imamu ove džamije Aliji Ahmetoviću koji ne žaleći truda je svaku veče prije ili poslije teravih-namaza održavao vazunasihate i predavanja kao i u ostale određene dane po svim pitanjima.
Govorio je o značaju, vrijednosti i koristi Ramazana, o namazu, čistoći,zavidnosti i mržnji prema drugima, o poštovanju vjere i države, o potpoma­ganju IV Z o odgoju djece i njihovom pohađanju u škole, kako muške takoi ženske, o dužnosti roditelja u tom pogledu. Žigosao je opijanje alkoholom kod muslimana, psovku, laž i kriminal svih vidova, a sva svoja izlaganja potkrepljivao je ajetima iz Kurana i hadisima.
Pored tih predavanja održana su i dva Mevluda od kojih je jedan priredio 15 veče Ramazana Hodžić Emin, a drugi 27 veče Omanović Asim . Pred ove Mevlude mujezin džamije Mujaga Halilović je uredio džamiju kao i uz cijeli Ramazan na najsvečaniji način kako odgovara ramazanskim danima. Ovim Mevludima je rukovodio imam džamije sa mujezinom. Na prvom Mevludu se govorilo o rođenju Muhamed a. s., njegovom radu i životu, a na drugom mevldu o Lejletul-kadru i njegovom značaju. Posjeta ovim Mevludima bila je velika.
Ramazanski dani i noći u Žepskoj džamiji odavale su vrlo živu sliku i ostavljale duboke vjerske impresije na sve prisutne, tako da se kao rezime svega toga djelovanja može zaključiti da je protekli Ramazan-šerif, imao sna­žnog efekta na vjersko-moralni život naših mještana u Žepi, na čemu i ovim putem treba zahvaliti našem vrijednom imamu za predan rad i zauzimanje na ovom polju.
Ramazan je i kasnije imao svog uticaja na mještane Žepe, tako da nisu propustili ljetne dane a da svoju veliku džamiju ne oprave. Pristupilo se organizaciji posla, otkrivena je i krovna konstrukcija djelimično popravljena, tako da je ovih dana pokrivena crijepom, i sada ima najljepši izgled.
Ostaje još samo to da se iznutra djelimično opravi, zašto se već vrše pripreme nabavke potrebnog materijala, što će se i to u najskorije vrijeme završiti, obzirom da mještani ne žale financiskih i materijalnih žrtava u takve svrhe.Po završetku svih radova očekuje se da će se izvršiti i svečano otvaranje ove veiike džamije u Žepi. Na ovo otvorenje pretpostavlja se da će se pozvati sva susjedna Vakufska povjerenstva, pretstavnici Islamske vjerske zajednice na čelu sa Reis-ul-ulemom, kao i pretstavnici narodne vlasti.
Otvorenje ove džamije očekuje se vjerovatno u oktobru ove godine.

HALILOVIĆ H. IBRAHIM, Žepa

Nema komentara:

Objavi komentar