06. 06. 2018.

OTVORENJE OBNOVLJENE ARNAUTOVIĆA DŽAMIJE U ROGATICI 1963


Obradio Mirsad Durmišević
Glasnik Islamske zajednice 1963
Edhem Hafizović


Ratna oluja koja je harala našu domovinu i opustila je, nije poštedila ni naše lijepe Ro­gatice koja je izgorjela do temelja. Tako je uništila od 7 lijepih dža­mija 5 do temelja a dvi­je su ostale ali jako oštećene. Po oslobođe­nju 1945. godine kad se je narod vratio svojim kućama odmah se je počelo sa opravkom Čaršijske dža­mije ; u njoj se počelo klanjati. Druga Arnautovića džamija bila je oštećena tako da su joj ostali zidovi, krov i mi­naret koji su takođe oštećeni. Džematski od­bor u Rogatici od nazad 3 godine počeo se je baviti mišlju da se i ova džamija popravi. Po­četkom 1962. godine za­ključeno je da se počne sa radom i opravkom i ove džamije. Odmah se je prešlo na izbor građevinskog odbora u koji su ušli: Hafizović Edhem, predsjednik džematskog odbora, Holučlić Avdibeg, mutevelija, Radončić Redžep ef.,imam, Branković Tajib, muezin, Čapljić Salko, blagajnik, Nalbantić Hasan, poslovođa, Spahić H. Halid, Hodžić H. Sulejman, Nalbantić Alija, Bejtić Hamza, Fejzić Abdulah, Zukić Bećir i drugi. Nakon izbora odbora počelo se sa prikupljanjem dobrovoljnog priloga i rad je odmah počeo tako da je dža­mija završena koncem 1962. godine. Džamija je jako lijepo opravljena. U samoj džamiji je napravljena gusulhana i vodovod, jer se odavno ukazivala potreba za istim.
Građevinski odbor je u dogovoru sa Hadži Reis-efendijom odredio otvorenje ove džamije za 28. april 1963. Uoči 28. aprila svijet se je počeo slije­gati u Rogaticu iz Sarajeva, Goražda, Foče, Čajniča, Višegrada, Tuzle i drugih gradova automobilima i autobusima, kao i motorima. Ovom prilikom zahvaljujemo se »TRANSPORTNOM« preduzeću koje je stavilo na raspolaganje nekoliko autobusa za prevoz gostiju iz Višegrada, Foče, Goražda i Mesića.

Svima posjetiocima je bila otvorena svaka muslimanska kuća za prenoćište i hranu. Na dan 28. aprila već oko 9 časova ujutro bile su pune ulice oko džamije kako domaćih tako i stranih gostiju. Zahvaljujemo se privatnicima koji staviše svoje limuzine na raspolaganje za idenje u sretanje gostiju koji su dolazili iz Sarajeva. Oko 10 časova povorka limuzina je krenula do u selo Kovanj udaljeno od Rogatice 4 km. te su tu dočekali izaslanike Islamske vjerske zajednice na čelu sa Abdulah ef. Čauševićem predsjednikom starješinstva IVZ SR BiH. te Husejn ef. Đozom, vjersko-prosvjetnim referentom i drugim.  Oko 11 časova povorka je krenula iz Kovanja sa 10 limuzina i pet motora te stigla pred džamiju gdje su se teškom mukom probili kroj sakupljeni narod do u harem. U haremu je ogromna masa sa tekbirima dočekala goste, a sa munare vijala se je zelena zastava i učenje salavata koje su izvodili čuveni mujezini Begove džamije iz Sarajeva. Proslavi je prisustvovalo oko 8.000 vjernika.
U 11 časova proslavu je otvorio lijepim govorom ovdašnji imam Redžep ef. Radončić. Zahvalivši se predstavnicima narodne vlasti, predstavniku srpsko-pravoslavne crkve proti g. Milivoju Mandiću, i okupljenoj masi koja je došla iz najudaljenijih krajeva da uveliča ovo veselje. Iza njega je govorio predsjednik IVZ Abdulah ei. Čaušević, koji je održao lijep govor o značaju I otvorenju džamije kao i radu IVZ. Zatim je uzeo riječ prota g. Milivoje Mandić koji je govorio o bratstvu i jedinstvu.
Nakon toga je održao govor Husejn ef. Đozo i zahvalio se Bogu na ovako veličanstvenom sastanku i otvorenju džamije, narodnim vlastima koje su po­ mogle da se opet izgradi Rogatica bolja nego što je bila. Najzad je govorio predsjednik Džematskog odbora i građevinskog odbora i zamolio da ne bi neko upotrebljavao alkohol, i da se nakon završetka svečanosti raziđe mirno svojim kućama. Po završetku govora predao je ključ Abdulah ef. Čauševiću koji je uz tekbire otvorio džamiju. Poslije klanjanja podne namaza proučen je mevludi-šerif od Bašagića i Gaševića koji je pripremio i rukovodio imam Redžep efendija. Mevlud je učilo 20 djevojčica. Po završetku mevludi-šerifa gosti su pozvati na ručak u hotel "SLOBODU«. Sa ovim je proslava završena a omla­dina je nastavila veselje do samoga mraka.
Ispred narodne vlasti svečanosti su prisustvovali: Lihić Nezim, sudija, Mehmed Muftić, predsjednik i Ninić Bordo, član Komisije za vjerska pitanja. Iako je džamija prostorno velika sva je zastrta ćilimima i hali-serdžadama koje su vjernici dobrovoljno priložili.

Nema komentara:

Objavi komentar