10. 06. 2018.

NOVA DŽAMIJA U PODGRADCU — ROGATICA 1970


NOVA DŽAMIJA U PODGRADCU — ROGATICA
Glasnik Islamske zajednice-1970

H. Kasim Ibrišimović


Dana 13. septembra 1970. godine obavljeno je svečano otvorenje novo­sagrađene džamije u selu Podgradac džemat Prodola, Odbor IZ Rogatica. Svečanost je otvorio Avdagič Hfz. Muhamed ef. imam i vjersko-prosvjetni referent Odbora IZ Rogatica.
U ime Starješinstva IZ u SRBiH, kao izaslanik pomenutoj svečanosti je prisustvovao i istu obavio Ibrišimović H. Kasim, vjr. prosvj. referent Odbora za grad Sarajevo. Kao izaslanik Starješinstva IZ nakon izručenih pozdrava od viših i najviših organa IZ-e potpisani je u svom izlaganju, pored objašnjenja pojedinih principa uzvišenog Dini-Islama, govorio o svrsi džamije svakada, a posebno u današnje vrijeme, koja treba da služi kao garancija za budućnost Islama u ovim krajevima. Zatim se je osvrnuo na vrijednost slobode koju naši narodi uživaju uopšte, a posebno u razvijanju vjerskog života. Pored prednjeg obradio je i temu: Bratska sloga naših naroda, komšijska pažnja i ljubav. Više hiljada građana je pomno i sa puno pažnje pratilo izlaganje.Predmetnoj svečanosti su prisustvovali predstavnici pravoslavne crkve i državne vlasti na čelu sa predsjednikom komisije za vjerska pitanja SO-e Rogatica i republičkim narodnim poslanikom g. Akšamlijom Alijom.Svečanost je protekla u najboljem redu i disciplini. Posebno je za istaći, da je svečanosti prisustvovao veliki broj pripadnika pravoslavne vjere, a na­ročito je zapažen veliki broj muslimanske muške i ženske omladine.
Džamija je sagrađena od kamena i cigle i to 10 X 10 metara, sa zidanom munarom visokom 26,50 metara. Zemljište za džamiju su darovali po jedan dunum: Aruković Šerif. Šušić Juso i Šušić Abid, a 1,5 dunuma Dumanjić Rahima. Sa prilozima preko 2.000 00 dinara učestvovali su: Šušić Juso, Suećska H. Adil, Šušić Abid i Aruković Rasim. Do 2.000,00 dinara te sa više radnih dana na izgradnji ove džamije, kao i darivanju čilima za istu, učestvovalo je bezbroj vrijednih džematlija ove dža­mije. Posebnu pažnju i zahvalnost za neumoran rad zaslužuje cio građevinski odbor.
Smatram, da bi se učinio velik propust, ako se u znak zahvalnosti ne bi ovom prilikom pomenulo ime vrijedne Šušić Raze kćeri Abida, koja je od početka do kraja izgradnje džamije neumorno radila. Raza ima tek 17 godina, ali je u cijelosti zamijenila svog bolesnog oca (koji je ujedno i predsjednik gra­đevinskog odbora), tako da je prva pred kolonom, svojim kolima i volovima krenula na prevoz kamena, pa je prvi kamen dovezen na njezinim kolima i uzidan kao temeljac. Kroz cijelo vrijeme izgradnje džamije, imenovana je sa nekim svojim kolegicama u svim pravcima pružala svoju pomoć, pa i maj­storima vazda bila u pomoći. Razu i njene kolegice koje su služile kao primjer ostalima, a i sve vrije­dne džematlije ove džamije, koje je nemoguće nabrojiti, neka Svevišnji Allah dž. š. obilno nagradi.

Nema komentara:

Objavi komentar