12. 06. 2018.

MERHUM ASIM EF. BOGILOVIĆ


Ramiz Dumanjić

Dana 19. 06. 1987. godi­ne umro je Asim ef. Bogilović iz sela Godomilja kod Rogatice. Uz ovu godišnjicu njegove smrti odlučih da malo napišem o njemu kako bih ga otrgao iz zaborava.
Merhum Asim ef. Bogilović rođen je 1917. godine u selu Godomiije kod Rogati­ce, od oca Derviša i majke Nure. Što se tiče njegove školske spreme posjedovao je samo imamski ispit, ali to nije puno utjecalo na kvalitet njegova rada i službova­nja u Islamskoj zajednici, jer je bio puno marljiv i savjes­tan u svom radu. Prvo služ­bovanje i rad u Iz Asim ef. bio je u njegovom rodnom selu Godomiije i čuvenoj I staroj godomiljskoj džamiji. U godomiljskoj džamiji prije Asim ef. imam je bio Mustafa ef. Sućeska iz sela Jasenica kod Rogatice. On je 1961. godine napustio Godomiije i prešao raditi u Godušu kod Visokog, tako je ostalo upražnjeno mjesto imama u ovoj džamiji. Ovo stanje je potrajalo oko dvije godine. U ljeto 1963. godine tadanji reis-ul-ulema h. Sulejman ef. Kemura sa svo­jom pratnjom je navratio u ovo selo putujući u Žepu. Pošto je bio zakasnio na džumu u Žepu, a ugledavši džamiju te je htio ovdje oba­viti džumu-namaz, аli je na njegovo iznenađenje džamija bila prazna i pusta. To je ubrzalo ponovno njeno ot­varanje. Mještani su zamolili Asim ef. da položi imamsk ispit i tako im otvori džamiju, što je ovaj to i učinio i tako je Asim ef. počeo da službu­je u Islamskoj zajednici. Asim ef. službovanje u Godomilju trajalo je do 1977. godine kada prelazi u Kramer Selo — Rogatica. U međuvremenu dok se nala­zio u Godomilju jedno vrije­me je vršio dužnost imama i u selu Podgradac, gdje je bilo upražnjeno mjesto ima­ma u novosagrađenoj dža­miji. U svim ovim mjestima radio je vrlo predano i mar­ljivo. Ali i nakon odlaska u mirovinu nije prekidao sa aktivnošću, već je i dalje ra­dio i rado bio na usluzi OIZ Rogatica. Tako je posljednji njegov bajram-namaz bio u Šetićima i on ga je iako već puno bolestan obavio kao imam ovim džematlijama. Do nekoliko iza Kurban-bajrama njegovo se zdravlje pogoršalo i tako je mjeseca juna u fočanskoj bolnici pre­selio na Ahiret.
Dženaze-namaz Asim ef. obavljen je 21. juna 1987. godine u selu Godomiije, a kao imam ju je obavio Omer ef. Kadrić vp. referent OIZ Rogatica. Asim ef. je iza se­be ostavio pet sinova i dvije kćeri, kao i mnogobrojna dobra djela i lijep spomen, pa i ovo nekoliko redaka ko­je posvetih njemu neka bu­du prilog tome da ga se i dalje rado sjećamo sa dovom AIlahu dž. š. da podari lijepi džennet. Amin! Rah­metuilahi alejhi.


Nema komentara:

Objavi komentar