12. 06. 2018.

HADŽI RABIJA-HANUMA PAŠIĆ


HADŽI RABIJA-HANUMA PAŠIĆ
O. KADRIĆ
 
Kuća hadži Rabije-hanume Pašić
Akcija prikupljanja zekata i zekatul fitra naišla je u Rogatičina prilično dobar odziv. Među dobrotvorima najistaknutije mjesto pripada hadži Rabija-hanumi Pašič. Rođena je 1907. godine u ve­oma uglednoj porodici Daidžić iz Bogatice. Udova je rahmetli Murad-bega Pašića koji je preselio na ahiret prije desetak godina. Hadži Rabija-hanuma je pripadala onoj vrsti vjernika za koje se zasigurno može reći da je u životu primijenila kur'anske upute i Muhammed a. s. sunet. Zato je bila lijep uzor vjernice muslimanke, oličenje čestitosti, plemenitosti i dobročinstva. Živjela je islamskim načinom života, tiho, mirno, pomažući druge, koristeći ljudima. Smireno se vratila među Božije odanike, u Njegov dženet. Kur'anski ajet: Sve što utrošite od svog imetka da drugom pomognete, Allah dž. š. će vam to nadoknaditi. On je najbolji od onih koji opskrbu daju«, nastojala je da stinski primijeni u svome životu. Jer, može se slobodno reći, da je sav svoj skromni imetak žrtvovala za potrebe Islamske zajednice, svaka hairli akcija koja je povedena u dobrotvorne svrhe naišla je u njoj na iskrenog po­magača.Historijski značajno djelo otvaranje Islamskog teološkog fakulteta istinski je shvatila i prilogom od 50.000 dinara postal vakif - utemeljivač, jedan od najvećih dobrotvora Islamske za­jednice koje je Rogatica ikada imala. Za potrebe Odbora Islamske zajednice Rogatica, odnosno za imama čaršijske (Sedžaudin) džamije poklonila je kuću za stano­vanje u vrijednosti od 300.000 dinara. Za gradnju džamije u selu Vragolovi kod Rogatice priložila je 5.000 dinara. Hadži Rabija-hanuma je zaista iza sebe ostavila haj rate trajne vrijednosti. Pre­selila je na ahiret 14. juna 1976. godine, u 70. godini života. Mo­limo Svevišnjeg Allaha dž. š. da je obilato nagradi za njena hairli djela.

Nema komentara:

Objavi komentar