18. 06. 2018.

MERHUM HAFIZ ALI ef. ZAGORICAIslamski svijet - 1933, br, 47, str. 6


Rogatica,26 jula 1933.

Na 21 jula ov. g. nenadano je ispustio svoju plemenitu dušu, udarcem od srčane kapi, naš poznati alim, muallim, imam ma­tičar i imam careve džamije u Rogatici Ha­fiz Ali ef. Zagorica.
Svoje prve nauke rahmetlija je učio u Rogatici pred bivšim muftijom H. Ahmed ef. Škaljićem, a iza toga je otišao u Saraje­vo, gdje je svršio carevu medresu pred muderisom Ahmed ef. Kresom, a iza toga je kao odličan đak prešao u đarul-muallimin i iz istoga je kao odličan đak izašao u najprvoj njegovoj generaciji. Poslije je bio imenovan za mualllma u Rogaticu, koju je dužnost revno obavljao sve do svoje smrti.
Ova velika i nenadana žalost pogodila je najviše muslimane sreza rogatičkog, a ujedno i cijelu Islamsku zajednicu, jer u rahmetliji gubimo jednog od najagilnijih islamskih radnika, koji nije žalio ni truda ni žrtava, da bi duhovno podigao islamsku sredinu u kojoj je živio i u kojoj je bio vrlo obljubljen. O njemu se može samo dobro govoriti.On je uspio da izvede na selamet i od­goji u islamskom duhu sve današnje musli­mane i muslimanke u Rogatici, koji su ispod 40 god., pa ga prema tome oplakuje, ne samo njegova uža rodbina, nego i svi mu­slimani i muslimanke grada Rogatice, a naročito sirotinja koja u rahmetliji gubi jednog od svojih hranitelja. Ne gubeći ni jednog trenutka, rahmetli Hafiz ef se je uvjek zalagao za islamske stvari te je po čitav dan radio, ako ne sa djecom u mekjtebu, a ono u kancelariji imamata i na osta­lim mjestima gdje bi god vidio da će to koristiti islamskoj zajednici. Džamiju i mekjteb u kom je radio uvjek je držao u savršenom redu i čistoći, te je iste, može se reči, i izdržavao o svojoj maloj plaći. Koliko je bio obljubljen među svijetom, najbolje se vidi po dženazi, koja je bila jedna od najposjećenijih u zadnje vrijeme, a u kojoj je zapaženo mnogo i nemuslimana. Oprosni govor održao mu je njegov bivši đak, a sadanji kadija u Čajniću Ismet ef. Ajanović, istaknuvši rahmetlijin rad i njegovo nasto­janje za poboljšanjem islamske zajednice.
Dženazi mu je prisustvovao i hatib sa­rajevske careve džamije g. H. Jahić, koji se je slučajno potrefio u Rogatici, te mu je isti i dovu na kaburu proučio.
Ožalošćeni muslimani grada Rogatice žele njegovoj porodici sabri džemil, a nje­mu da Bog podijeli firdeusi ala đžennet.
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasia.
H. G. M.

Nema komentara:

Objavi komentar