09. 06. 2018.

Dvije-tri sevdalinke pisane arebicom
Gajret - 1937

U kalendaru »Narodne Uzdanice« za god. 1956 (1554—1555 po Hidžri) priopćio sam dvije naše pjesme pisane arebicom. Da takovih pjesama ima još među nama po kitabima ili pisane na raznim knji­gama i pismima, vidimo iz dvije pjesme, jedna nađena u kitabu a druga u privatnom pismu. Obje su pisa­ne arapskim slovima.
Slučaj je htio da sam prije 2—5 godine kupio u Rogatici pored ostalog: nekoliko pisama i slu­žbenih turskih dokumenata. U dva pisma, koja Je pisao neki Ahmed svome bratu Jakubu, pored tur­skog teksta nalaze se poneki tekstovi prošarani na­šim jezikom, a među njima i dvije-tri kitice — sevdalinke. Pisma su ranijeg datuma, potiču čak iz god. I2S7 i 12SS po Hidžri (1870—1S71), pa bi se moglo naslutiti da je to baš u vremenu kad se je stvarala naša današnja sevdalinka. Pisac ih je potpisao kao: Ahmed Kedai.
Izgleda, da je pisac bio momak na studijama u Carigradu i da je bio pjesnički nastro­jen. jer je uz potpis dodao: »muhri olnuš zaji«, što će reći; Ahmed Kedai — čiji je pečat zagubljen.
Od teksta prvog pisma donosim neke dijelove.
Oni glase:
» ... I još da ti kažem, što ću te moliti što se udalo po redu u ovo doba. napiši mi u knjigi i kad ko umre napiši mi i još brate što si pisao za Abid efendiju da ga neće cura, brate, pa on kaže: ja ću bradu obričiti. I još da ti kažem što ću Te moliti: Kad odeš u mahalu, slomi za me onoj mojoj štogod,ako pitaš kad ću tamo doći, počela su se vatrena kola (željeznica) graditi iz Stambola u Bosnu. Inšallah za jedno dvan’es’ godina mogu tamo doći, pa dok se načinu ja ću uzjahati pa ću tamo doći. I još brate što Te molim u knjigi: Kako je Rogatica sada, je li k’o što je bila, teče li rijeka doli аГ se gori okrenula:
Ah brate memleket hazretinden jardim 1) i još brate što Te molim, pa štogod daš za poštu para, sve na me piši. nek Ti nije s mene zijana, ako je kabil ajde iki kerre2 pošalji, ne znaš brate kako je u gurbetu3) biti . . .
 
Ah brate, selam ćeš mi moj dragoj Nuri,
nek se nada drvlju i kamenju.
Svome dragom nikad do vijeka,
Ah , jarko sunce na visoku Ti si.
Ah . moja draga na daleku Ti si.
Jarko sunce јо5 poniže siđi.
Ah . moja draga još pobliže priđi,
Ah brate , jesi — li se oženio, Što sc ne ženiš.
Nasta ljeto, pramaljeće, dođe Jurjev-dan,
Svi se momci oženiše a јa osta sam
Imam Pašu u mahali, ja je dobro znam

A ko se ne bude udala, brate, ako se udala, eto ja sa Četiri strane, i još brate, molim Te piši, ako ima kakav haber za moju kuru (vojni pregled kockom ) ..
I još brate da Ti kažem: selam ćeš mi svojoj dragoj Timi4) - Neka mi pošalje jednu ćevru ako zna­de za božji hator. Brate! Kazivo mi je muftija đe su Тe šćeli da ožene iz Vlasenice pa Ti nijesi stijo da osta­viš Timu. Ah brate! Ne može se nje ostaviti, bolje brate i u asker5) ići nego nako zlato ostaviti! ...«
Jakubaga se je u međuvremenu oženio, jer Ahmed slijedeće godine, 1288, piše u jednom pismu ovo:
»Ah moj brate! Što si mi posl’o onu knjigu po H. Mustafa ef. i Brate što ću se ljutiti kad Ti to bolje neg’ja znadeš, fekaf 6) brate sutra kad Ti stane dijete vikati: »Babo povedi i mene u čaršiju« onda ćeš videti što je ježeva muka a ja sada kažem:

Ništa  ljepše praimaljeće dođe Jurjev-dan.
Svi se momci iženiše a ja ostali sam.

I brate! Ima jedna stara lakrdija »Oženih se, uze brigu na se«.
Ostali je tekst poslovan i obiteljski, pozdravi za rodbinu i prijatelje, pa ga izostavih.
Druga pjesma je, izgleda, mnogo starija već prema tekstu koji je ne samo pun turcizama, nego u neke kitice cijele na turskom jeziku. Odakle je, ko je i kada pisao, ne zna se, pa da se ne zagubi, evo je puštam u javnost:

Đanum dildum, sevmiš oldum7)  Tebe dragi dilbere,
A1 Ti za me i ne haješ, dilbere.   Ja za te dušu dadoh dilbere
Al Тe vidim al ne vidim               Senden ...,dilbere8)
Kudgod hodim sve ja tužna         Za tobom dilbere
Moj sevdah za Tobom                  Dušo dilbere
Gide gimduz hasretinden9)          Sabr u takaz kal…10
Nit ja mogu sanki spavat,            Suze roneć dilbere,
Bišmi kim kećerdi (sav jc čekerdi11) Što ja teglim od Tebe,
Bana bir šeftalu …12)                      Što bi bilo od Tebe
Bud scenc daš poljubiti                Barem kačma13) dilbere

Tekstove u svemu ostavio sam tako kako je pročitano, jedino sam umetnuo potrebnu interpunk­ciju da se smisao nc pokvari.

Osman Asaf Sokolović.


1 )Gorim od čežnje za domovinom
2 ) Ako je moguće u mjesecu dvaputa
3) Tuđi svijet.
4)) Skraćeno od Fatima,
5 ) vojska.
6) ali
7) dušo, zavolit, postat zaljubljen.
8) Moje srce kod Tebe jc dilbere.
9) Dan-noć od čežnje za tobom,
10) Nestade strpljenja i snage.
11) Tko bi ovo trpio,
12) Da mi dadeš jednu breskvu (poljubac)
13) Nc bježi.

Nema komentara:

Objavi komentar