27. 04. 2013.

Arheološki leksikon Rogatice



obradio: Mirsad Durmišević
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom III  - Sarajevo1988.g.
 Regija 17 sa opštinama: Rogatica, Rudo, Višegrad,  Sokolac




Nalazišta iz prahistorijskog doba



Nalazišta iz doba rimske vladavine
Nalazišta iz srednjeg vijeka









































24. 04. 2013.

Od Višegrada do Slapa

DRINA - GEOGRAFSKO-TURISTIČKA MONOGRAFIJA
prof. Dragutin J. Deroto
IZDANJE DRUŠTVA FRUŠKA GORA, NOVI SAD  1939