15. 06. 2018.

Hatidža - Tidža Halilović Glasnik Islamske zajednice 1966


Edhem Hafizović iz Rogatice, da je Hatidža - Tidža Halilović - na fotografiji iz Medne Luke u cvijetu mladosti u 18. godini života preselila  25. avgusta prošle godine. Toga dana Hatidža je pošla da pomogne svojim roditelji­ma oko kupljenja sijena. Tek što je vilama zagrabila sijena primjetila je u sijenu zmiju: odmah je sijeno baci­la i počela da bježi, ali je zmija bila brža i ujela je za nogu. Kako nije bilo nikak­vih provoznih sredstava da bolesnicu preveze u Rogati­cu udaljenu 16 km. komšije su je ponijele u ambulantu u Borikama, ali ona je ispu­stila svoju plemenitu dušu čim su iz kuće krenuli na taj put Rahmetli Hatidža je predosjećala svoju smrt pa je prisutnim oporučila, da se dva ćilima, koja je izatka­la da ih ponese u novi dom kada se bude udala, dadnu i to jedan u džamiju u Više­grad a jedan u džamiju u Šetićima kod Rogatice. Oba ćilima su veoma kvalitetna, predstavljaju vrijednost od 120.000 dinara. Pisac ovih redaka moli svu braću i sestre muslimane, koji pročitaju ovaj članak da plemenitoj merhumi prouče po jednu fatihu i zamole Svemogućeg Allaha dž. š. da joj podijeli džennetska naselja.

Nema komentara:

Objavi komentar