03. 06. 2018.

Građanska škola u Rogatici
Ispred Građanske škole, generacija 1935/1936. god., sa nastavnicima
Građanska škola trgovočkog smjera otvorena je u Rogatici 1926. godine. To je bila jedina srednja škola u istočnoj Bosni, pa su je pohađali đaci iz okolnih srezova. Upisivani su bili samo oni đaci koji su osnovnu školu završili sa odličnim uspjehom. Nakon završetka ove škole, školovanje se moglo nastaviti samo u srednjim stručnim školama (tehničkoj školi, trgovačkoj akademiji). Zahvaljujući stručnosti nastavnika ove škole, učenici su se svojim znanjem isticali u srednjim školama koje su nastavljali. Čak se među ovim đacima razvilo nekoliko vrsnih stručnjaka i intelektualaca. Prof. Murat ef. Sinanagić je državnim dekretom 1927. godine postavljen za direktora škole u Rogatici gdje je i umro 1932. godine. Poslije je direktor škole  bio ugledni profesor njemačkog jezika Nail Begić. Profesori i nastavnici bili su: Mehmed Šiljković, Ada Golob, Josipa Gol, Sinodija i Mondišajn Momčinović. Učiteljica vještina bila je Bojanka Vasković. Vjeroučitelji su bili: Atanasije Kosorić, Muhamed Hadžiahmetović, Esad Imamović, Ljubomir Roje i Jakob Papo. Želja za školovanjem i blizina Sarajeva doprinijeli su da je školovanje nastavilo više desetina mladića, a mnogi od njih su bili podržavani i potpomagani od pododbora kulturno-prosvjetnih društava: “Prosvjete”, “Gajreta”, “Narodne uzdanice” kao i “Dobrotvornog društva”.

Nema komentara:

Objavi komentar