27. 04. 2013.

Arheološki leksikon Rogaticeobradio: Mirsad Durmišević
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom III  - Sarajevo1988.g.
 Regija 17 sa opštinama: Rogatica, Rudo, Višegrad,  Sokolac
Nalazišta iz prahistorijskog dobaNalazišta iz doba rimske vladavine
Nalazišta iz srednjeg vijeka

24. 04. 2013.

Od Višegrada do Slapa

DRINA - GEOGRAFSKO-TURISTIČKA MONOGRAFIJA
prof. Dragutin J. Deroto
IZDANJE DRUŠTVA FRUŠKA GORA, NOVI SAD  1939