28. 05. 2013.

Primarijus dr. Mustafa Ajanovic

Prim. dr. Mustafa Ajanović
autor: Silva Pašić Ajanović


Rogatičanin Mustafa Ajanović je bio izuzetan čovjek, izvrstan ljekar i kolega kojeg su svi koji su ga poznavali poštovali i voljeli. Svojim radom ostavio je neizbrisiv trag kod Rogatičana. Kroz cijeli svoj život bio je aktivan kao ljekar, društveno-politički radnik, sportista, kulturno-prosvjetni radnik. Potiče iz stare i ugledne rogatičke porodice  Ajanović, od oca Hamdije i majke Šide. Bio je oženjen suprugom Nadom, sa kojom ima sina Zijada i kćerku Silvu. Ima brata Zejnila i sestre Behku i Hajru. Mustafa je rođen 3.01.1927.godine u Rogatici. Djetinjstvo je proveo u Rogatici, gdje je završio i osnovnu školu. Nakon završetka osnovne škole odlazi u Sarajevo i tu završava Prvu gimnaziju. Studij medicine upisuje u Beogradu, gdje je završio prvu godinu, a nakon otvaranja Medicinskog fakulteta u Sarajevu završava studije 1953.godine. Stažira u Banja Luci, a nakon toga dolazi u svoju Rogaticu gdje je radio kao ljekar i dugogodišnji direktor Doma zdravlja, od 1954.godine do 1966.godine. Poslije toga odlazi u Mostar da radi u Zavodu za socijano osiguranje, do 1969.godine, kada je postavljen za ministra zdravlja Bosne i Hercegovine (prvi ministar rogatičanin). Poslije isteka mandata, od  1973.godine pa do 1980.godine bio je direktor Doma zdravlja Sarajevo. Period od 1980.godine radi na poslovima podpredsjednika SOUR-a UMC-a u Sarajevu, a od 1983. do 1987. godine na mjestu predsjednika SOUR-a UMC-a. Posle toga odlazi u penziju. Dobitnik je više odlikovanja i društvenih priznanja: Orden rada III reda, Orden rada sa zlatnim vijencem, Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Šestoseptembarske povelje Rogatice i Šestoaprilske nagrade Sarajeva. Dugogodišnji je simpatizer FK Sarajeva gdje je bio i dugogodišnji član upravnog odbora i predsednik kluba od 1973. do 1974.godine. Bio je poslanik u Skupštini SFRJ.  Umro je 31.07.1990.godine u Sarajevu


Ajanović hadži-Hamdibeg i Šida


Porodica Mustafe Ajanovića
Ugledni Rogatičani