11. 10. 2015.

ANTIČKI KULTNI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUČJU ROGATICEANTIČKI  KULTNI  I  VOTIVNI SPOMENICI  NA  PODRUČJU BOSNE  I  HERCEGOVINE
Dr  ENVER  IMAMOVIĆ

»VESELIN  MASLESA«,  SARAJEVO  —  1977.
VIII KATALOG  KULTNIH  I  VOTIVNIH SPOMENIKA  NA  PODRUČJU BOSNE  I  HERCEGOVINE