27. 07. 2018.

Džamija u Kramer Selu


autor: Rogatica - BiH

1885
Na području MIZ Rogatica u džematu Kramer Selo sve do 1976. godine postojao je samo mesdžid (mekteb) koji je izgrađen 1922. godine. Džematlije su mesdžid koji je za njihove potrebe bio tijesan proširili, a 1976. godine i dogradili munaru bez ičije pomoći sa strane. Tek sa izgradnjom munare oformljen je džemat u čijem sastavu su još četiri sela koja se i danas nalaze u sastavu ovoga džemata, a to su Gazije, Vrhbarje, Burati i Kozadre. Pored džamije izgrađena je 1979/80 godine kuća za imama džamije.
Kao u svim džematima na području medžlisa Rogatica, tako i u džematu Kramer Selo, tokom agresije 1992.godine dušmani su popalili selo koje je imalo 85 kuća, zapalili i srušili džamiju, imamsku kuću, turbe, povadili mnoge nišane sa mezarja, želeći zatrti svaki muslimanski trag na tom području. Hvala Bogu, dušmanski naum se nije ostvario. Danas se u Kramer Selu ponovo čuju ezani. Po prestanku ratnih dejstava prve džematlije vraćaju se 2000. godine. Koliko su bili privrženi svom topraku najbolje govori podatak da su najprije živjeli u šatorskom naselju bez struje, vode i svega ostalog da bi sa prvim donacijama počeli obnovu kuća. Uz gradnju kuća gradili su i obnavljali svoju džamiju koju su 09.08.2008. godine svečano otvorili i pustili u funkciju. Svečanom otvoru je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, te ugledne zvanice: izaslanik reisu-l-uleme, muftija travnički Nusret ef. Abdibegović, muftija goraždanski Hamed ef. Efendić, Elmedin Konaković, te brojni drugi. Prisutnima se obratio i predsjednik građevinskog i džematskog odbora Ilijas Kapo, koji je u kratkim crtama opisao proces izgradnje džamije, te se zahvalio svima onima koji su pomogli u njenoj izgradnji. Za svoje zasluge nakon obraćanja dobio je veliki aplauz prisutnih. Ključeve džamije u Kramer selu izaslaniku reisu-l-uleme predao je imam džamije Fadil ef. Lutvić.
2006
Tokom 2010.godine biva ponovo izgrađena imamska kuća i svi ostali prateći objekti. Od 1.1.2015.god. kao stalni imam u ovom džematu je Senaid ef. Gačić. U džematu sada ukupno ima 45 povratnika koji tu žive i stalno borave.

Džamija u Šljedovićimaautor: Rogatica: BiH

Selo Šljedovići je imalo džamiju još 1912, godine. Sledeće, 1913,godine uz džamiju je sagrađen i mekteb. Četnici su džamiju, mekteb, kao i sve musli­manske domove u ovome džematu popalili 1942. godine. Klali su, žarili, palili i ubijali nevin muslimanski živalj. Što nije uspjelo izbjeći to je sve i pobijeno na kućnome pragu ili su živi zapalje­ni. Samo iz porodice Ajanovića pobijeno je 40 osoba, po­red više od 160 žrtava iz dru­gih familija. Po završetku rata preživjeli su se vratili na svoja imanja i iznova počeli raditi i kućiti. Brzo su se snašli, život se normalno odvijao, ali im je ipak nešto nedostajalo, što ih je uvijek u duši peklo: nisu imali džamije - tog duhovnog cen­tra, gdje bi napajali i osvježavali svoje duše na izvoru islamske nauke. Djeca su ra­sla, prolazile generacije za ge­neracijom, ali o vjeri skoro niko ništa nije učio. Konačno su se odlučili i sagradili  novu dža­miju na mjestu stare džamije, koja svojom ljepotom, bijelom munarom i zelenom zastavom ukrašava cijeli džemat, podiže mu moralnu vri­jednost i bodri ga na bolju bu­dućnost. Nova džamije je svečano otvorena 14.10.1969. godine. Džananović ef. Selim je u ovoj džamiji preuzeo imamsku i hatibsku dužnost 1. juna 1970. godine i sve do 1992. godine obavljao dužnost imama u džematu Šljedovići. Džamija je zajedno sa minaretom minirana i srušena do temelja 1992. godine.
 

Džamija je obnovljena i svečano otvorena 2. juna 2012. godine na 20-tu godišnjicu od rušenja džamija. Svečanost je počela u petak 01. juna klanjanjem džuma-namaza koju je predvodio Refik ef. Čaušević nakon čega je proučen mevlud. Sutrašnji dan je posebno bio svečan kada su se ispred džamije u Šljedovićima okupile brojne džematlije, gosti i zvanice da uveličaju otvor prelijepe džamije. Svečanost je počela učenjem ašereta koje je proučio hfz.Alija ef. Rahman. Sve prisutne poselamio je glavni imam medžlisa IZ Rogatica Amel ef. Kozlić i zaželio ugodnu dobrodošlicu. Zatim su se obraćali Refik ef. Čaušević ispred građevinskog odbora,  predsjednik MIZ Rogatica, Ibrahim Osmanović, direktor humanitarne organizacije Crveni polumjesec iz U.A.E. Mahmud Ali, koja je donirala trećinu sredstava za izgradnju ove džamije, muftija goraždanski Hamed ef. Efendić, izaslanik reisu-l-uleme mr. Ferid ef. Dautović, glavni imama MIZ Sarajevo. Izaslanik reisu-l-uleme Ferid ef. Dautović proglasio je objekat vlasništvom Islamske zajednice te predao ključeve džamije Muhamedu Ajanoviću, predsjedniku građevinskog odbora da svečano otvori džamiju. Tako je džamija u Šljedovićima uz tekbire svečano otvorena.
Uz obnovljenu džamiju,  vrijedne džematlije su na čelu sa predsjednikom građevinskog odbora Muhamedom Ajanovićem završili  gasulhanu, abdestanu, šehidsko spomen obilježje i imamsku kuću.
Džemat Šljedovići se može pohvaliti jednom od najljepših džamija u istočnoj Bosni. Ovaj džemat je prije agresije na BiH imao oko 117 bošnjačkih domaćinstava, nažalost, do danas se vratilo mali broj bošnjačkih porodica. Džemat Šljedovići se nalazi na području opštine Rogatica i pripada MIZ Rogatica. Nalazi se istočno od grada Rogatice, udaljen oko 10 km. Džemat se sastoji od slijedećih naselja: Čadovina, Čubrići, Kopjevići, Orahovo, Starčići, Šljedovići i Trnovo.
26. 07. 2018.

Džamija u Živaljevićima


autor: Rogatica - BiHU selu Živaljevićima džamija i mekteb podignuti su oko 1930. godine. Džamija je izgrađena zahvaljujući najviše džematlijama i požrtvovanosti i radu Mehmeda ef. Barlova koji je u to vrijeme službovao u Živaljevićima.  Stara džamija je vremenom dotrajala pa su vrijedne džematlije sela i okolice sa svojim imamom Asimom ef. Begilovićem, koji je bio imam u Godomilju, počeli su se spremati na hajirli posao da bi obnovili svoju džamiju, te su izabrali i građevinski od­bor. Krajem 1966. godine su srušili staru džamiju i počeli zidati novu masivnu. U rano proljeće naredne godine dali su se svim silama na posao i produžili sa radom. Džamiju su vrlo masivno ozidali i pokrili. Za relativno kratko vrijeme sagradilii su vrlo lijepu džamiju, koja svojom masivnošću i estetskim izgledom zaista zadovoljava. Posebno što je ova džamija na takom mjestu da je izložena dalekom vidiku.  Sa radom je upravljao građevinski tehničar Midho  Dajdžić ne žaleći truda, nadgle­dajući posao. Kad su džamiju pokrili, proučen je mevludi-šerif 14. 1967. godine. Po završetku mevludi-šerifa imam Asim ef. Begilović je održao kratak govor i zahvalio se zahvalio prisutnim kao i svima darovateljima ko­ji su dali svoj udio u izgradnji ove Božije kuće. Svečano otvaranju obnovljene džamije je bilo 18. V III 1968. godine.
U posljednjoj agresiji na BiH mračne sile, zaslijepljene nacionalnom mržnjom, porušiše i zapališe objekat džamije 1992. godine. Rušitelji nisu znali, da sinovi i kćeri ovoga džemata čuvaju džamiju u svojim srcima, te su izabrali građevinski odbor za obnovu džamija 2006. godine. U povodu temeljne rekonstrukcije džamije proučen je  mevludi-šerif  3. 9. 2006. godine. Džamija je svečano otvorena 27.7. 2008 .godine, a koliko znači za vjernike ovog kraja najbolje pokazuje podatak da je na otvaranju bilo oko 2000 vjernika.  Predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju džamije Sead Živalj zahvalio se svima onima koji su pomogli da živaljevička džamija koja dominira ovim krajolikom zasija u novom sjaju.

25. 07. 2018.

Džamija u Podgradcu


autor: Rogatica - BiH

Mještani sela Podgradac, džemat Prodola, Odbor IZ Rogatica konačno su dobiti svoju džamiju, dana 13. septembra 1970. godine kada je obavljeno svečano otvorenje novosagrađene džamije. Svečanost je otvorio Avdagić Hfz. Muhamed ef. imam i vjersko-prosvjetni referent Odbora IZ Rogatica. Džamija je sagrađena od kamena i cigle i to 10 X 10 metara, sa zidanom munarom visokom 26,50. metara. Većina materijala za izgradnju džamije prenesena je iz džamije iz Sokolovića kod Sokoca. Zemljište za džamiju su darovali; Dumanjić Rahima, Aruković Šerif,  Šušić Juso i Šušić Abid. Sa prilozima te sa više radnih dana na izgradnji ove džamije, kao i darivanju čilima za istu, učestvovalo je bezbroj vrijednih džematlija ove dža­mije. Posebnu pažnju i zahvalnost za neumoran rad zaslužuje cio građevinski odbor na čelu kojeg je bio Šušić Abid.


Kao i sve rogatičke džamije tako je i ova džamija 1992. godine srušena. Kamen temeljac za obnovu džamije u Podgradcu položen je 2009. godine, a 8. 6. 2010. godine je svečano otvorena obnovljena džamija. Džamija pripada džematu Prodola koji  se nalazi na području dvije opštine Rogatica/Sokolac,  ali pripada MIZ Rogatica. Džematu Prodola pripadaju sela Točionik, Kalimanići, Rađevići, Mrče, Jasenice, Čukojevići i Podgradac.