11. 04. 2012.

Rogatica kraj Sarajeva, 23. studenog 1878 - POPLAVA

Rogatica kraj Sarajeva, 23. studenog 1878 -POPLAVA
Dio članka objavljenog u Osječkim novinama
PDF https://www.box.com/s/53p82ucmlyg3rw72giujKod nas već tri dana i tri noći sipa kiša i čin se, kao da neće ni prestati. Rogatica je sa svih stran obkružena visokimi gorami te leži kao u kakvoj kotlini. Sa svih strana juri voda uz strahoviti šum, noseć sobom sve, što zahvati. Rakitnica je izišla iz svoga korita i sva joj dolina priliči velikomu jezeru. Noći od 21. na 23. kao dase provalilo nebo: voda došla ćak u ulice; jer se je Rakitnica negdje začepila. Na očigled se valjala voda sve više i više, dok nije doprla i do same čaršije, koja ipak prilično visoko leži. U prvom je divjem teku zahvatila sve kuće na lievoj obali Rakitnice i srušila ih nekoliko u temelj. Bilo je oko 11 sati na večer. Ja sam baš bio na glavnoj straži i mogao sam motrit sve. Ciela je varoš bila budna, sve se diglo da spasi, što sespasiti dade. Mnogim stanovnikom nepreostade druge, kad im je biesna struja naniela vodu u kuhinje i u sobe, nego probiti na protivnoj strani zid,da vodi tako bude oduška.

Od kuća, što su na desnoj obali Rakitnice, najviše je postradala mala, o sebi stojeća kuća, u kojoj je naš brzojav i pošta. Iznenada provali struja kroz hodnik pa u sobe, a voda za čas obkoli svu kuću tako, da je priličila ladji na velikom jezeru. Ondašnja straža i poslužnici neznadoše si drugač pomoći, nego izpališe na alarm tri hitca. Sva se desna strana varoši uzbuni - na livoj nije hitaca čuo nitko od silnoga šuma.

Podjem tamo sa 4 momka, da vidim, što je Na pomoć nije bez svieće bilo moguće ni pomisliti: mrak je, da nevidiš na korak pred sebe, a voda i na gornjem kraju već do koljena. U to dodje nekoliko častnika, koji su se zabavljali u svojoj čitaonici, sa lampami. Gospodin poručnik Kokotović podje do polovice, al mu se od strašne kiše utrne sveća. Što sad?-vrati se natrag, pak pali svieću na novo. To je po sebi bio vrlo mučan posao, al kad nam napokon ipak podje za rukom, zagazi g. poručnik opeta u vodu. Stupaše odvažno, podštapajuć se debelom batinom prem mu je pod kućom voda sizala dotrbuha. Sad se istom odvažiše u vodu i zaptije turske (1), koje smo modjutein prubudili i koji dodjoše s motkami i kukami. Težkom se mukom spasiše ljudi iznesoše erarne stvari. Poštu smo u vrećah na ledjih prenieli u ćaršiju i spasili tako sretno sve.

Stari Turci pripoviedaju, da nisu upamtili takve poplave.

Voda je oštetila sve mlinove, a topdžijam, koji su negdje gore bili na straži, odniela ćepeta i telećake.

Jučer smo u jutro imali što gledati: jezero razdielilo gornju od dolnje Rogatice.

Torci su pravi Židovi, oni će svakom prilikomi da se okoriste, samo dakako gledaju, da to bude što manjom mukom. Tako se na tom našem Stiksu odmah našao Haron (2),pa prenaša na široki pleći, tko će s jednoga knja na drugi. Ako ćeš sad u ćaršiju ili natrag, a ti ponesi sobom obolon (3) za kišćata starca otrcane brade, a on će te spretno zaprtiti na ledja i liepo te prenieti na suho, kao da mu je to od djetinjstva zanat.
- Jagma (4) je i navala velika; danas već imamo dva Harona – konkurencija!

Branislav, 6. prosinca 1878

______________
1 zaptadžija (zapčija, zaptija) onaj koji sprečava, koji zaustavlja, koji plijeni; pandur, čuvar zatvora, policajac
zapčija (tur. zaptiye, arap. dabtiyya)
2 Haron; grub i osoran starac koji prevozi duše umrlih preko podzemne rijeke Aheront u Had
3 obol✧ grč. obolos
- 1. sitan srebrni novac u staroj Grčkoj (šestina drahme)
- 2. a) dar u novcu, novčani prilog; donacija b) doprinos čemu u duhovnom ili materijalnom smislu [davati obol]
4 jagma ✧ tur. yagma ← perz. Yagma
- 1. pljačka, grabež
- 2. otimanje oko čega, živo nastojanje da se do čega dođe prvi