29. 09. 2016.

Austrijski popis domaćinstava na sočičkom kraju 1880. godine i dopuna 1901. godineautor: Velija Palo


Po dolasku u Bosnu, Austrijanci su ubrzo pristupili izradi katastra. Ne mnogo ranije, tačnije 1872. godine rađen je turski katastar, koji jedva da se može nazvati katastrom. Nije mjerena površina već navedeno koliko sjemena treba za neku njivu ili koliko sijena se može ukositi na nekoj livadi. A lokacija se označavala tako što se navodilo s kim graniči, npr. Sa Husom, Hasom, šumom, putem. Da ima prezimena to bi se i moglo donekle koristiti. Došao sam do jednog lista, i moglo bi se dobiti za čitavu opstinu, čak i iz ranijih perioda.
Austrijanci su u svrhu izrade katastra napravili popis domaćinstava i postavili kućne brojeve bez obzira na veličinu naselja. Tad i nikad više. Rogatička opština je relativno kasno došla na red i katastar je dovršen 1901. godine. Kuće koje su napravljene u međuvremenu nisu imale brojeve i ispred je stajao samo kružić što se može nazvati i nulom.
Zahvaljujuci kolegi istoricaru koji ima dozvolu za rad u beckom arhivu, dobio sam popis domacinstava za socicki kraj. Nedostaju mi dva sela koja se tad nisu vodila pod Socicama: Vrbarje i Vragolovi. Vrbarje se vodilo pod glasinačkim krajem a Vragolovi pod Rogatica – vanjska. Jedino su navedene Dobrače iz Rudina.

Banja Stijena

Na Banj Stijeni su pri prvom popisu bile samo dvije kuće i to:
Na broju 1   Omerbegović Salihbeg (upisano Salibeg)
Na broju 2   Terzic Jovan koji je kasnije prešao na Gradinu i uzeo prezime Vukašinović.
U međuvremenu je napravljena još jedna kuća koja se takođe vodila na Salihbegu.

Brezje

Prezime Hadžihasanović je upisano kao Hasanović. Nije mi poznato da li se popisivaču prezime učinilo predugim pa htio ušparati koje slovo, ili su titulu dokačili kasnije. Prije će biti ovo prvo.
Kuće na brojevima 1, 2, 3 i 4 su se vodile na Hadžihasanović Mehmedu. Imao je puno pomoćnih objekata.
Na broju 5   Hadžihasanović Sejfibeg
Na broju 6   Purković Krsto
Kasnije su izgrađene još četiri kuće Hadžihasanovića bez brojeva čiji su vlasnici bili Salihbeg, Kasim, Šahin i Derviš. Šahin je imao dosta pomoćnih objekata i dio zemlje su mu radili kmetovi.

Budaci

 Na broju 1   Šibalija Marinko. Prvobitno ih je Čongo bio naselio u Dobrače, čime je lokalno stanovništvo bilo nezadovoljno i onda im je kupio zemlju u Budacima.
Na broju 2   Mušanovic Ahmed
Na broju 3   Mušanovic Osman
Na broju 4   Puhalo Avdija (upisano Avdia)
Na broju 5   Vuković Boško
Na broju 6   Korman Ibrahim, ali se u rubrici napomena pominje i Korman Sećo.
Na broju 7   Samardžija Nikola
Kasnije, a prije 1901. godine, kuće bez brojeva su imali Samardžija Cvijan i Samardžija Sava.

Burati

Pod ovim selom su upisane Stjenice i Božine
Na broju 1   Prezime nečitko i liči nečemu kao Kiegic Mato. Možda neki austrijski služžbenik na Stjenicama
Na broju 2   Perendija Ibro
Na broju 3   Katica Bećir
Na broju 4   Perendija Hafiza
Na broju 5   Katica Mehmed
Na broju 6   Katica Agan
Na broju 7   Gluhović Mitar
Na broju 8   Prdušak ili Podušak Stjepan, vjerovatno neki službenik austrijskog režima
Na broju 9   Kosoric Risto
Na broju 10  Kosoric Lazo
Na broju 11  Delic Nikola
Na broju 12  Gluhović Pero
Do završetka katastra su izgrađene još četiri kuće bez brojeva, najvjerovatnije na Stjenicama. Bili su to: Perendija Mehmed, a na Stjenicama Đuric Stojan, Simović Lazar i Stefanović Ivan ili Jovan. Perendija je imao prodavnicu na Stjenicama. Simović je imao kuću na Grivcima a na Stjenicama je otvorio kafanu.
Ovog Đurića, koji je izgleda bio dobrostojeći, ne pominje ni Čobović. Ako nije mijenjao prezime, onda je otišao dalje. Međutim Čobović pominje Stefanovića, koji je takođe bio dobrostojeći, tvrdeći da je ovaj u svrhu očuvanja imetka pristupio ustaškom pokretu.

Dobrače

Na broju 1   Čongo Fehrat
Na broju 2   Hodžic Omer
Na broju 3   Jahić Salih (upisano Sali)
Na broju 4   Hodžić Hasan
Na broju 5   Čongo Fehrat ponovo
Na broju 6   Osmanović Meho
Na broju 7   Bajraktarević Mustafa
Na broju 8   Bajraktarević Adem
Na broju 9   Osmanović Mustafa
Na broju 10  Čongo Ejub
Na broju 11  Osmanović Šećo
Na broju 12  Eminović Alija (upisano Alia)
Kasnije je još jednu kuću izgradio Osmanović Mustafa. Jahići i Hodžići su od dva brata. Svojevremeno su dva brata (od sedam njih) došla u Dobrače iz ili od Rogatice. Kasnije su Jahići odselili prema Prači.
Čonge su imale nešto višše pomoćnih objekata.

Draguljevići

Na broju 1   Hršum Andrija (upisano Andria), dvije kuće sa istim brojem
Na broju 2   Dragulj Osman
Na broju 3   Dragulj Mušan
Na broju 4   Ješić Milovan
Kasnije je kucu bez broja imao Ješić Lazar

Gazije

Na broju 1   Zukić Alija (upisano Alia)
Na broju 2/a Hrustemović (upisano Rustemovic), ime nisam mogao pročitati
Na broju 3 I 4 Milić Mehmed
Na broju 5   Kozadra Ahmed
Na broju 6   Mirvić Avdija (upisano Avdia)
Na broju 7   Mrguda Alija (upisano Alia)
U Gazijama nije bilo promjena tokom izrade katastra. Nisam u selu nika bio, ali mi se čini da u moje vrijeme nije bilo prezimena Mrguda u selu. Ono što me zbunjuje je da u selu nema prezimena Gazija po kome je selo i dobilo ime. Poznato je da je jedan neposlušni spahija Gazija zatvoren u sarajevsku tvrđavu 1821. godine.
Više pomocnih objekata od ostalih je imao Milić Mehmed.  

Golubovići, upisano kao Golubović

U Golubovićima je evidentirano pet kuća i nije bilo izmjena do zavrsetka katastra.
Na broju 1 i 2 kuće je imao Suljo Kadrić
Na broju 3   Mujo kadric
Na broju 5   Jovo Kezunović. Ovo prezime nije pominjano u moje vrijeme ali ga je bilo oko Sokoca.
Na broju 6   Konjokrad, ne piše ime.
Kadrići su bili vrlo imućni što se može zaključiti po broju pomoćnih objekata.

Grivci

Za sela Grivce I Hrabar je interesantna jedan stvar. Po popisu iz 1878. godine su bila naseljena iskljucivo muslimanskim stanovnistvom, a po kasnijim popisima iskljucivo pravoslavnim. Objasnjenje lezi u cinjenici da je Osmanbeg Sahinpasic, cija su ova dva sela bila, dosao u sukob sa ziteljima (ako nije dobio malo i degeneka na gumnu), i sve ih je otjerao a naselio pravoslavce. Od prezimena koja su ranije tu bila, poznato mi je smao prezime Becirovic, koje s eskrasilo u susjednom Kramer Selu. Jedan rod tih Becirovica su Hodzici u Primcicima, ali ne i u Dobracama kako Cobovic pise.
U Grivcima su popisana sljedeca domacinstva:
Na broju 1   Perovic Djuro
Na broju 2   Perovic Petar
Na broju 3   Djurovic Stojan
Na broju 4   Simovic Lazar
Na broju 5   Ecimovic (upisano Hecimovic) Petar
Kasnije je još jednu kuću bez broja imao Đuro Perović
Prezime Orašanin tad nije bilo, ali bi mogli biti na broju 3, jer se ime prvog domaćina slaže sa njihovim rodoslovom koji je Čobović radio. Međutim on piše da na nekom nadgrobnom spomeniku stoji prezime Janković. Greška pri popisu ili negdje drugo, ali se očito radi o istom.

Hrabar (upisano kao Rabar)

Na broju 1   Marković Nikola
Na broju 2   Marković Đorđe
Na broju 3   Marković Lazo
Brojevi 4 i 5 se uopšte ne pominju
Na broju 7   Ivanković Mio (vjerovatno Mijat)
Na broju 8   Ivanković Marinko
Kasnije je kuću bez broja imao Vuković Simo. Prezime Ivanković je kasnije prezime Knežević. Ovdje je očito da se radi o jednom dijelu prezimena koja se kasnije pominju u Obrtićima Gornjim i Donjim.  

Jarovići

Selu pripada vise zaselaka
Na broju 1   Kusić Petar
Na broju 2   Palo Mujo, sustanar brat mu Halil
Na broju 3   Dunđir Krsto. Ovdje se radi o Miliniću koij je bio neki majstor pa ga zvali dunđer.
Na broju 4   Zigic Pero
Na broju 5   Smlekar (iliSmrekar) Milan
Na broju 6   Vukojičić Milan (upisano samo Luka).
Na broju 7   Danojlić (upisano Danilović Jovo
Na broju 8   Kušić Stevan.
Kanije su bile još dvije kuće bez broja. U Mahovu Dolu je bio Maksimović Maksim, a u Jarovićima Mehmed Palo koji je u selo došao između 1895 i 1901. godine.
Brojevi 3, 4 i 5 su na Bjeloti a 7 i 8 na Dubovicama. Prezimena Smlekar i Žigic nisu ostala u pamćenju žiteljima sela. Gledao sam rodoslov Božovića koji je Čobovic radio i ne mogu ih prepoznati u uvim prezimenima. Božovići su morali naslijediti jedno od ova dva prezimena a drugo je iščezlo i vjerovatno su obrađivali zemlju između Božovića i Danojlića na Dubovicama koju su kasnije kupili Osmanovići, Bajraktarevići i Hodžici.

Kovačica

Na Kovačici su te 1880. godine egzistirala samo dva prezimena, Šuvalija i Salihagic i to svakog po tri kuće.
Na broju 1   Šuvalija Ćamil
Na broju 2   Šuvalija Numo
Na broju 3   Šuvalija Omer
Na broju 4   Salihagić Arif
Na brojevima 5 i 6 Salihagic Hasan
Kasnije je jos jednu kuću bez broja sagradio Arif Salihagić. Arif je imao kuću i u Sočicama. Oba prezimena su bila bogata pomoćnim objektima.
Najstariji Šuvalija na Kovačicu je mogao doći 1835-1845. godine. Imao je tri sina: Ćamila, Ahmeta i Omera. Ćamil nij e imao muških potomaka. Od Ahmeta su sve Šuvalije na Kovacici. Omer je slabo upamćen i vjerovatno su njegovi potomci u Rogatici ili Bogovićima.

Kramer selo

Na broju 1    Janić (nečitko) Salih (upisani Sali).
Na broju 2    Ćetković Živko
Na broju 3    Vukasinović Kosta
Na broju 4    nema niko
Na broju 5    Kapo Omer, a u napomeni s epominje Kapo Salih (upisano Sali)
Na broju 6    Nema niko
Na broju 7    Dugalija (upisano Dugalia) Halil, a u napomeni s epomnje Dugalija Salih
Na broju 8    Dugalija Mehmed
Na broju 9    Sejtarija Ibrahim
Na broju 10  Kapo Zulfo
Na broju 11  Feriz Osman
Na broju 12  Omanović (upisano Osmanović) Osamn
Na broju 13  Bećirović Avdija (upisano Avdia)
Na broju 14  Kapo Ibrahim
Na broju 15  Kapo Osman
Na broju 16  Handrka Bego
Kasnije je kuću bez broja imao Kapo Jusuf.
Sudeći prema broju pomocnih objekata, imućniji od ostalih su bili Omanović Osman, Dugalija Mehmed i Kapo Osman.
Ćetkovic je obrađivao zemlju Omanovića protiv kojih je vodio sudske procese 1901. i 1902. godine. Vjerovatno ih je izgubio i odselio, dok prezime nije upamćeno.
Za Vukašinovića na broju tri nisam nikad čuo, a ni Čobović ga ne pominje.

Mahala

Na broju 1   Vukašinović Stojan
Na broju 2   Milić Ahmed
Na broju 3   Hršum Stana
Na broju 4   Milić Bego
Brojevi 3 i 5 se ne pominju.
Milić Salih (upisano Sali) je kasnije imao dvije kuće bez broja znaci izgrađene prije 1901. godine.
Udovica stana Hršum se kasnije preudala za Vukašinovica na Gradinu. Njen muž je bio u srodstvu sa Hršumima iz Lisicina.
Milići su porijeklom iz Gazija. Majka se udala za nekog starog askera i dovela dva sina, Aliju i Ahmeda, koji su bili od dva različita oca. Jedan sin je ostao u Gazijama. Te 1880. godine Alija vec nije bio među živima, a kuću na broju 6 je imao njegov sin Bego. Dvije kasnije sagrađene kuce su se vodile na njegovom unuku Salihu.
Ahmed i njegovo potomstvo su još uvijek bili svi zajedno i imali su dosta pomoćnih objekata.

Maravići

Selo je raštrkano sa mnogo zaselaka. Naziv sela je sigurno nastao po prezimenu Marava, nekad izuzetno imucnom prezimenu. Ono što zbunjuje je da po ovom popisu ovog prezimena nema ni u jednom selu. Imali su kuću gdje je kuću gdje je kuća Bojovića.
Na broju 1   Bijeljanin (upisano Bieljanin) Ivan ili Jovan
Na broju 2   Vojnović Risto
Na broju 3   Antunović (upisano AntonijevićMijat
Broj 4 se ne pominje
Na broju 5   Gojković Risto
Na broju 6   Bojović Mihajlo
Na broju 7   Kušić Miloš
Na broju 8   Dundić Zaviš
Na broju 9   Bojović Vidak
Na broju 10 Krsmanović Andrija (upisano Andria)
Kasnije je kuću bez broja imao hadzi Adem Vajzović.
Niko se nije isticao po broju pomoćnih objekata.

Planje

Na broju 1   Gluhović Pero
Na broju 2   Planja Alija (upisano Alia)
Na broju 3   Muminovic Mujo
Na broju 4   Ibraković Ibro
Na broju 5   Muminović Derviš
Na broju 6   Gluhović Nikola
Na broju 7   Radonjić Nikola
Na broju 8   Gluhović Miloš
Na broju 9   Gluhovic Nikola
Kasnije je izgrađena još jedna kuća ali je prezime nečitko. Nešto kao Salarić (?) Vaso.
Alija Planja je imao najvise pomoćnih objekata.

Rudine

Na broju 1   Bojović Nikola
Na broju 2   StanišićTodor
Na broju 3   Vučković Đoko
Na broju 6   Dobrača Hasan, naglašeno Vragolovi.

Rusanovići

Za mene je bilo iznenađenje da u selu, po ovom popisu, postoje dvije kuće Ajanovića. Ne pominje se u popisu ali u jednoj je sigurno bio njihov zet Uzeir Arnautović. Ajanovići su tu mogli doći na miraz Hadžihasanovića.
Na broju 1   Ajanović Mehmed
Na broju 2   Šarović Bojo
Na broju 3   Ajanović Mehmed
Na broju 4   Dupljanin Stanoje
Na broju 5   Dragutinović Andrija (upisano Andria)
Na broju 6   Kušic Pero
Na broju 7   Čobović (upisano Čobo) Miloš
Kasnije je kuću bez broja imao i Bojović Nedeljko.

Sočice

Na broju 1   Salihagić (upisano Saliagić) Arif
Na broju 2   Spahić Mujo
Na broju 3   Spahić Fehrat
Na broju 4   Salihagić Alija (upisano Alia)
Na broju 5   Suljagić Osman
Na broju 6   Suljagić Osman, znači dvije kuće na dva broja
Na broju 7   Osmanović Mehmed
Na broju 8   Suljagić Durmo, dvije kuće na istom broju.
Brojevi 1-4 su u Radovčićima a 7-8 na Tukovcu.
Arif je imao kuće na Kovačici gdje mu je i domicil.
I Suljagići i Salihagići su imali dosta pomocnih objekata.
Fehrat Spahić bi vrlo lako mogao biti prvi Spahić koji je došao u Sočice.

Vrlazje

Na broju 1   Karić Halil
Na broju 2   Karić Ibrahim
Na broju 3   Karić Mujo
Na broju 4   Karić Adem
Na broju 5   Karić Omer
Na broju 6   Radović Đoko
Na broju 7  Vuković (upisano Vučević) Jovo
Kasnije je kuću bez broja imao Radović Mićo.
Karići su imali nešto više pomoćnih objekata od prosjeka.

Zagajevi (upisano Zagajevina)
Na broju 1   Andrić Nikola
Na broju 2   Ristović Jovo
Na broju 3   Ristović Trifko
Na broju 4   Pajević Mato
Mirvići su još uvijek bili u Gazijama, preselili su između 1901.  1910. godine