07. 06. 2018.

ZAHVALJUJUĆI TESPIHU…Zemzem1971


Godine 1941. uz ostale pobijene  muslimane u Godomilju, žrtve četnič­kog divljanja i bijesa, ubijen je i Zejnil ef. Hodžić, koji je 40 godina bio imam godomiijske džamije. Zejnil ef. je ubijen skupa sa Sinanom Hodžićem i njegovim sinovima Zejnilom i Hasibom. U ljeto prošle godine pronađene su kosti sve četvorice i za­hvaljujući Zejnii efendijinom tespihu koji je uvijek nosio uza se, pa i u času nasilne smrti, utvrđen je iden­titet poginulih skoro nakon tri dece­nije od vremena pogibije. Kosti su kasnije pokupljene i pokopane u zajedničkom grobu pored godomiijske  džamije. Prije Zejnil efendije u ovoj je džamiji bio imam njegov otac rahmetli Ibrahim efendija Hodžić koga je svijet iz milja nazivao “Muta Efo”.
Rahmetii Zejnii efendija je učio s 12 godina Medresu u Rogatici pred hadži muftijom Škaljićem i njegovim sinom hadži Muhamed efendijom Škaljićem. Zejnil efendija je, Božjom po­moću, dvaput izbjegao smrt godine 1914, kada je u Godomilju pobijeno 6 muslimana, u Staroj Gori 15, a u Čavčićima 18. Namjeravalo se da rahmetii Zejnii efendiju na imamskoj dužnosti u godomitjskoj džamiji (selo Godomilje je u sastavu općine Rogatica, najbliža pošta Borike) najslijedi njegov sin rahmetii Abdullah ef. koji je završio Atmejdan-medresu u Sarajevu, a bio je dobar kari'a (učač Kurana). Kiraet je učio pred poznatim hafizima rah­metii Čadordžijom, Sirćom i Berberovićem. To se nije moglo ostvariti jer su Abduliah efendiju četnici ubili u Foči.
Osim sina Abduliah efendije i oca mu Zejnil efendije iz ove su porodice pobijeni još: brat Zejnil efendija Bećir, starac od 70 godina, bačen u plamen zapaljene žandarmerijske sta­nice, kći Emina, snaha Hajra, unuka Dervija i unuci Salih i Salem. Ostao je na životu samo sin Ibrahim, zahvaljujući tome što se tada nalazio u Sarajevu, a ne kod kuće. Inače u Gornjem Godomilju pobijeno je 70 muslimana (36 muškaraca, 34 žene, od toga staraca i starica 8, djece od 5—15 godina 19 i djece do 5 godi­na 10), dok je u Donjem Godomiiju pobijeno ukupno 112 muslimanskih osoba. Neke su obiteiji sasvim utrvene, iz nekih je poneko ostao dok je jedino netaknuta ostala obitelj Žige Age, zahvaljujući bijegu u Rogaticu. U Gornjem Godomilju prije rata su živjele muslimanske obiteiji Hodžići, Hajdarovići i Žige, a u Donjem Go­domilju: Barimci, Bogilovići, Glavače i Šetići.
Neka je rahmet duši Zejnil efendijinoj i dušama svih nevino postradalih muslimana (h)

Nema komentara:

Objavi komentar