06. 08. 2019.

Priznanje naročito vjernog izvršavanja službe pred neprijateljem


Sarajevski list 1918, br. 75

Zapovjedništva kod c. i kr. vojske na bojištu, ovlaštena po Njegovom c. i kr. Apostolskom Veličanstvu, podijelila su za priznanje naročito vjernog izvršavanja službe pred neprijateljem: željezni krst za zasluge na vrpci medalje za hrabrost: 

Hamidu M i 1 i ć u, rođ. 1894., nadležnom u Bučevo, boravištem u mirno doba u ko­taru Rogatica;
Tadiji O b r a d o v i ć u, rođ. 1867., nadležnom u Dubu, boravištem u mirno doba u Trnovu, kotar Rogatica;
Aliji Š a t r o v i ć u, rođ. 1890., nadležnom u Dubu, boravištem u mirno doba u Kopjevići, kotar Rogatica — sva trojica dodijeljena odjeljenju konja br. 1573;

Mehi M a š i ć u, rođ. 1895., nad­ležnom u Kukavici, kotar Rogatica;
Aliji N a l b a n t i ć u, rođ. 1897., nadležnom и Rogatici;
Avdi R a m i ć u, rođ. 1895., nad­ležnom u Seljanima, kotar Rogatica;
Hakiji Arifu Š a t r o v i ć u, rođ. 1893., nad­ležnom u Kopejeviće, kotar Rogatica;
Ibrahimu Z e j f i ć u, rođ. 1892., nadležnom u Rogatici
— sva petorica dodijeljena odjeljenju za konje br. 1573

Nema komentara:

Objavi komentar