11. 08. 2019.

Selo Rakitnica

Na jedanaestom kilometru od Rogatice, rijekom Rakitnicom uzvodno, ugnijezdilo se naselje Rakitnica kojeg danas čini nekoliko obnovljenih kuća i preljepa džamija. Naselje se prvi put spominje u popisu iz 1485 godine u nahiji Vratar sa dva naziva, Donja Viona i Rakitnica. Rahmetli dr. Ibrahim Pašić smatra da dvojni naziv Rakitnica drugim imenom Donja Viona vjerovatno pripadaju starijoj fazi iliro-romansko-slavenskog bilingviteta. Iz naziva je očito da je Rakitnica mlađe od Viona. Za sekundarno Viona, koje se nikako ne može obrazložiti slavenskim jezičkim sredstvima, moguće je da je nastao od latinskog via “put”, te da je -  na u Viona došlo postpozitivno, kao slavenski prijedlog.Naselje Donja Viona vjerovatno treba tumačiti kao naselje na glavnom drumu, na-via > viona.Toponimska situacija na terenu u potpunosti je u skladu s ovim zaključkom. 


Donja i Gornja Rakitnica nalaze se na trasi rimskog puta koji je iz Rogatice vodio na Glasinac i u centralnu Bosnu. Donja Rakitnica stiješnjena je u uskoj kotlini, neposredno pored puta koji prolazi sredinom naselja. Istom trasom za vrijeme osmanske vlasti vodio je i Carigradski drum. U Donjoj Rakitnici nalazio se han. Iza 1485. godine dvojni naziv nestaje i selo se od tada redovno popisuje kao Gornja i Donja Rakitnica. Nestanak dvojnog naziva upravo se datira u vrijeme intenzivnijeg nastanka dvojnih naziva aromunskog porijekla. Hidronimski i ojkonimski naziv Rakitnica slavenskog je porijekla i malo je vjerovatno da su ga imenovali slavenizirani Vlasi. Rijeka i selo  Rakitnica je dobili ime vjerovatno po vrbi rakiti kojom je tok rijeke obrastao. 


Naselje se smjestilo u pitomoj dolini, nizvodno, oko dva kilometara od vrela planinske riječice koja je svoje korito usjekla u dno stare fosilne doline. Idući od izvora klisurasta dolina riječice se širi i prelazi u rakitničko proširenju, širine od 100 do 300 metra.  Samo proširenje je tektonskog porijekla. Riječica, kod sela, prima svoju prvu lijevu pritoku Bereg, koja se u svom gornjem toku zove Sušica. Na ušću Berega u Rakitnicu obrazovao se preljepi travertitni (sedreni) prag i vodopad visine 10 do 12 metara.


Do minulog rata, popisom 1991.godine živjelo je 47 domaćinstava sa 170 stanovnika, iz bošnjačkih porodica: Pašića, Brankovića, Tankovića, Vražalica, Selimbegovića, Grabovica, Ćutahija i Kepeša. Rakitnica je naselja razbijenog tipa, koga čine dijelovi (zaseoci) naziva: Mlin, Selo, Han, Jezero, Mujakin do, Brdo i Gromila. Naselje je imalo gotovo sve što je bilo potrebno za lijep i komotan život u plodnoj dolini: fin makadamski put, lijepe kuće, prodavnicu, školu, vikendice, kao još neke objekte, a Rakitnička džamija je činila onu ljepšu panoramnu sliku ovog sela zaklonjenog brdima. 


U avgustu 1992. godine u ovom mjestu život je stao. Četnici su i ovdje počinili stravičan genocid: obili su i u nepoznato odveli šezdeset tri Bošnjaka, poharali i sravnili selo sa zemljom. Jedino je munara uspravno dočekala povratnike. Trinaest ljudi je ubijeno u blizini džamije, a većina je stradalo na kućnom pragu ili na putu u nepoznato. Zločinci su tada ubili i tamošnjeg glavnog imama Sinana ef. Pašića. Žrtve stravičnog zločina još nisu pronađene, niti su zločinci otkriveni i kažnjeni. Na nekomletnom spisku ubijenih, rahmet im duši, nalaze se iz porodica Pašić: Nurko, Abid, Avdo, Saraja, Ahmo, Mujo, Esad, Enver, Nurko, Arif, hodža Sinan, Azem, Hanka, Biba, Izet, Vahid, Mesud, Zijad, Ćamil, Mirsad, Salim, Mehmed i njegov sin, Sead, Šemso, Aljo, Adil i Sejda, iz porodica Branković; Naza, Behija, Hasan-beg, Semka, Asim, Nezir, Emin, Ćamka i Muhidin, iz porodica Ćutahija; Amir, Adem, Meša, Bećir, Zajko, Zaim, Zahid, Hilmo, Elvedin, Edin, Adem i Meša, Behija Selimbegović i Amir Vražalica. Stradanjem nedužnih ljudi i rijeka Rakitnica kao da je stala. u gornjem toku razlila se po plodnoj ravnici pretvorivši je u močvaru i pustahiju.
Dana 02.09.2012.godine svečano je otvorena obnovljena džamija. Obnovljenu džamiju  je otvorio gospodin Adil Pašić uz prisustvo preko 1000 Rakitničana i prijatelja Rakitnice. Stanovnici Rakitnice još traže kosti svoja 22 sugrađanina. Popisom iz 2013.godine u Rakitnici je bilo 9 domaćinstava sa 33 stanovnika. 

"Ovo je STUDENAC u selu Rakitnici, prelijepi izvor ispod brda Žitolj. Temperatura vode je uvijek konstantna. Milioni litara vode sa njega su popijeni. Sada on izgleda ovako!!!!! "Farma je osnovana 01. 04. 2013.godine. Nalazi se u selu Rakitnica opština Rogatica. Farma se bazira na proizvodnju mlijeka, sira i prodajom mladih jaradi. Farmu je osnovala povratnica iz Federacije Senada (Pašić) Vatreš uz podršku muža Mevludin Vatreš. Farma trenutno broji 150 grla koza, a biznis planom u slijedećoj godini bi trebalo biti oko 300 grla. Farma je otvorenog tipa (stado je na pašnjacima), isključivo prirodna hrana... Svi koji se žele uvjeriti u zdravu hranu posjetite Rakitnicu u Rogatici, probajte kozije proizvode. Poruka sa farme "Jedite zdravo, živite dugo.

Nema komentara:

Objavi komentar