04. 08. 2019.

Domaće vijesti . Zasjeda, Pokušaj Umorstva, Umorstvo iz potaje


Domaće vijesti
BOŠNJAK 1902, BR. 35

Zasjeda.
Na 15. o. mj. oboružaše se braća Meho i A lija Hodžić iz sela Vrela, općina Žepa kot. Rogatica prvi sa sjekirom, drugi sa kolcem te odoše u šumu Ponor da iz zasjede dočekaju Sulju Čardaka, koji je imao onuda proči i s kojim su u zavadi, nu umjesto njega progje Šerif Čardak, a ovi iz zasjede skoče pred njega. Videći pako, da nije očekivani počeše psovati što se prevariše, te htjedoše istoga tuči nu ovaj stade mo­liti da im ništa nije kriv, te ga pustiše grozeć se Sulji da će ga ma kad ugrabiti.

Pokušaj umorstva.
U rogatičkom kotaru u selu Ljubomišlje opć. Žepa žive Marinko Mitrović i Šabar Šabanović u zavagji. Ovo je dalo povoda da je na 7. o. mj. kad je Šaban Šabanović u šumu Megjegjak išao, dočeka ga Marinko sa puškom kapaklijom u zasjedi, te kad mu se je Šaban dosta blizu primako, dovikne ovaj iz zasjede, „zini da ti zuba ne kvarim ". Šaban se na to se uplaši te poče bježati, a Marinko ispali hitac, te ga rani samo na desnom kažiprstu, dočim su ostali komadi olova probili gaće izmegju nogu na više mjesta. — Marinko Mitrović je uhapšen.

Umorstvo iz potaje.
U noći od 11. na 12. o. mj. zbio se je u selu Čavorine, opč. Glasinac rogatičkog kotara grozan dogogjaj. Naime te noći zanoćili su u istom selu kod kuće jednog hrišćanina desetari spomenute općine i to Osman beg Pašić i Šemsi beg Sijerčić. Budući je bila velika sparima, te su desečari odlučili noćiti na ravni pred kućom, te su u društvu sina domaćinova i polegli. Oko pola noći začuje Šemsi beg Sijerčić neki pucanj a odmah iza toga neko stenjanje. Odmah iza sna skočivši opazi Sijerčić da iz Pašićeva čela curi krv. On ga poče dozivati, ali Pašić nemogadijaše ništa tačno odgovoriti. Sijerčić razgledavši tačnije, opazi da je Pašić udaren kolcem uprav po čelu iznad desnog oka, odakle mu kao i na nos i usta udara mnoga krv. Odmah se je o dogogjaju obavijestila oružnička postaja u Sokocu kao i kotarski ured u Rogatici. Kad je sudbeno-liječnička komisija stigla na lice mjesta zatekla je Pašića još u životu, ali sveudilj u besvjestici te je isti za kratko vrijeme i prominuo. Na mjestu čina našo se je i kolac kojim je zlikovac izveo svoje zlodjelo. Zlikovac se još nije pronašao, ali su oblasti poprimile sve mjere i bez sumnje će zlikovca u brzo pronaći i pravdi u ruke predati.
Iz suda. 
Na 25.-og novembra vodila se ras­prava pred ovdašnjim okružnim sudom protiv Muje i Behlula Parovića iz Duba kotar Rogatica, na tužbu žandara Nikole Ćetkovića, jer su ga oklevetali, da ih je tukao. Tužiteljevi svjedoci Avdija Kurtić, Osman Sporišević, Emin Sporišević, Mustafa Gjanović i Ha­san Kunto zakleli su se na okružnom sudu, da tvrd­nje optuženih nijesu istinite.Na osnovu ove z akletve osudio je okružni sud Muju Parovića na 4 mjeseca zatvora, a Behlula
na 6 nedjelja.
Osugjeni su podigli ootužbu na ^ovu petoricu muslimana, svjedoka Ćetkovjća radi krive zakletve i navagjaju 26 svjedoka, koji će posvjedočiti da su se ova pomenuta petorica krivo zakleli.

Nema komentara:

Objavi komentar