15. 04. 2018.

Nišan Topčo-Sinanpaše

autor: Mirsad Durmišević

U selu Stop, zaseoku Tulež na tamošnjem lokalnom muslimanskom mezarju Trojan nalaze se dva velika šehidska nišana, a od kojih onaj veći pripada vojskovodi Topčo-Sinanpaši. U neposrednoj blizini nišana je i šest stećaka (4 ploče, 1 sanduk i 1 sljemenjak).  Ovaj šehidski nišan je tipičan primjer nišana iz najranijeg perioda islama, doba Feth, i pripisuju se osmanskim vojnicima poginulim pri osvajanju Bosne. Nišan na sebi ima ukrase polumjeseca, bajraka i buzdovana, što aludira da se radi o vojskovođi, sa sve četiri strane ima četiri jabuke, što asocira na broj ranjavanja, a jabuka na vrhu nišana je dokaz da je pao kao šehid.
Vlasnik ovog nišana spominje se u živoj predaju o zauzimanju Žepe od strane sultana Mehmed Fatiha koju Žepljaci čuvaju i prenose sa koljena na koljeno.
”Eno, vidiš tamo ono brdo, vele oni svakome, što se nagelo dolje kao da će sada pasti. Na vrh tog brda i dan danile imaju zidine od starih kula. To se brdo zove Grad. A selo za njim Vratar – nekadašnji grad Vratar, koji je bio vrata od Žepe i sjedište nahijskog starješine”.
Pa kad je sultan Fatihova vojska prešla Drinu, veli njihova legenda, stari ”bošnjaci” su joj se najduže opirali iz kamenih kula s grada Vratara. Sultan Fatihov  topčija Ibrahim, gađao je najprije sa žepskog polja, pa ispod Zlovrha, onda s brda Gradine, pa s Pasjaka, ali branitelja nije mogao istjerati. I tek, kada je prošao s gornje strane i počeo gađati s današnjeg Alinog Vrha, branitelji su bili prisiljeni napustiti grad i pobjeći. Sultan Fatih je poslao topčiju Ibrahima, da uvidi, da li se iko tu na gradu nalazi. On je tamo našao samo jednu staru babu koju je potjerao iz Žepe u današnje  selo Babjak. Kao nagradu za uspjeh, sultan Fatih je dozvolio svome topčiji Ibrahimu da izbere najljepše mjesto u pitomoj Žepi, gdje će se naseliti. On je izabrao današnje selo Topčije. Tu je i umro, gdje mu se još i danas  znade grob, s vrlo visokim nadgrobnim nišanima.
izvor fotografija: Žepa online

Nema komentara:

Objavi komentar