14. 04. 2018.

Kule i odžaci u rogatičkom kraju


autor: Mirsad Durmišević

Pašić Kula - rekonstrukcija
Kule  i odžaci u Bosni i Hercegovini su građene u periodu Osmanske vladavine. Turska feudalna gospoda (spahije) gradila je po svojim imanjima posebne kamene dvorce ili kule na više bojeva (katova), u njima stanovala i iz njih se po potrebi branila. Takvih objekata, koji u arhitektonskom pogledu zaslužuju posebnu pažnju, bilo je nekada do preko tri stotine na području Bosne i Hercegovine. Ali kako te kule daju malo prostora za stanovanje, građene su u tu svrhu posebne zgrade u neposrednoj blizini kule, t.zv.odžaci ili konaci.
Kule su se dizale uvis, a odžaci su se sterali u širinu. Kula je uvijek građena od kamena i na više spratova, a odžaci (konaci) su redovito jednospratne zgrade i nisu građeni isključivo od kamena. Osnovica kule je s vrlo malom iznim­kom kvadrat, rjeđe pravokutnik, a u odžaka uvijek pravokutnik. Odžak je kompleks zgrada koji se sastojao od zgrada za stanovanje, za goste, za poslugu, zatim kule za odbranu, kolnica, radionica i staja za konje i drugu stoku. U odžaku su putnici mogli besplatno konačiti tri dana i dobijati hranu za ljude i konje.
Na posjedima begovskih porodica izvan Rogatice građene su kule. Poznate su Pašić-kula, Ajanovića kula, Pavićina kula i Tankovića kula na Glasincu.
Kula Pašića izgrađena je vjerovatno početkom XIX vijeka. Kulu je vjerovatno podigao Hasan-beg Pašić, sin Rustem-bega sa Toplika. Hasan-beg Pašić je bio čifluk-sahibija u rogatičkon kadiluku, gdje ga nalazimo na popisu čifluka iz 1835.godine. Kula je srušena u Prvom svjetskom ratu. Nakon Prvog svjetskog rata na porodičnom imanju Pašića podignuta je i porodična kuća, džamija i javna česma sa pojilom. Kuća i džamija su porušeni 1941.godine.
Redžep-pašina kula u Žepi
U samoj Žepi bile su tri kule, od kojih jedna i danas postoji u mahali „Kula“. Za nju narodno predanje kaže da je pripadala nekom Redžep-paši, sagrađena je u 16. stoljeću, a tokom rata je spaljena. Nažalost, još nije obnovljena. Ova historijska građevina se nalazi na nacionalnoj listi spomenika. Na lokalitetu Duvarine na udaljenosti oko dva kilometra od Redžep-pašine kule su ostali samo tamelji još jedne kule. Po legendi su ove dvije kule bile povezane podzemnim tunelom. Kula je bila i kod Kaljevića kuće. U selu Slapu je takodjer postojala “Vilića kula” i navodno je pripadala porodici Vilić iz sela Slapa. 
Poznata porodica Šahinpašić imala je Donji i Gornji odžak na Glasincu. Zna se da su i Tankovići imali odžake u Baltićima.

O Šahinpašinu odžaku (danas Donji Odžak kod Košutice, Rogatica«) Evlija Čelebija 1660.g. u svojim "Putopisima" piše: »Ovo je tako veliki  odžak (handan) okružen alejama, hrastovima i vrtovima da je u stanju ukonačiti po hiljadu konjanika. Da tu odsjedne pet stotina konjanika, njihovim su konjima osigurani pokrivači i torbe, a njima tendžere. Svakom bi se gostu dalo da jede što želi. Tako bi bili ugošćeni i nahranjeni. To je veliki odžak okićen sa sedamdeset do osamdeset razno­vrsnih malih soba i odjeljenja u prizemlju i na katu, te udobnim ku­patilom (hammam), a ukrašen vrtovima i baščama. Ovaj odžak poznaju svi putnici kopna i mora. Vatra se na ovom Odžaku ne trne čak od Ebul Fethovih vremena. Ta će blagodat stalno trajati dokle god Allah bude htio. Allah je ovjekovječio! U Bosni i Hercegovini ima mnogo ovakvih odžaka «.Nema komentara:

Objavi komentar