08. 11. 2018.

Stećak sa Vilina Kola kod sela Jarovića

autor: Mirsad Durmišević
Ovaj stećak se nalazio u nekropoli Vilino Kolo, na brežuljku pokraj puta u blizini sela Jarovića prema Batovu polju. Nekropola je nekad imala  23 stećka (19 sanduka i 4 sljemenjaka (sarkofaga) sa postoljem), a bilo ih je ranije sigurno više. Spomenici su dobro obrađeni, ali su djelomično okrnjeni i utonuli, a neki su i prevaljeni. Postavljeni su po pravcu Z — I, osim 3 primjerka, koji leže po pravcu S — J. Materijal stećaka je sivi trijaski krečnjak. Ovaj je stećak je oblika sljemenaka (sarkofaga) sa postoljem je iz jednoga kamena sječen i najveći je u ovoj nekropoli. Dimenzije  su mu: duljina nadgrobne ploče 2,67 m, širina 1 m, širina 80 cm,  duljina sarkofaga 2,2 m, visina 1,1 m a širina 0,8 m. Ima originalne, neobične ukrase sa tri strane. Sa jedne duže bočne strane je uklesan konjanik. S jedne čeone strane je je uklesan pijetao na postolju, a sa druge čeone strane čovjek na istom takvom postolju sa glavom drugog čovjeka i sa štapom. Stećak je oko 1965. godine prenesen u baštu Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Prilikom transporta stećak je oštećen, napukao je ukoso, skoro dijagonalno.Toponim Vilino Kolo sreće se na više mjesta. Redovno je za takva mjesta vezana legenda da su tu nekad igrale vile. Mjesta koja se nazivaju Vilino Kolo, Vilje Kolo, predstavljaju kružni (prstenasti) oblik trave koja se razlikuje od ostale; negde je ona zakržljala, negde je druge boje (zelenija), a negdje bujnija. Vilinim kolom je narod nazivao svako mjesto gde bi se takav krug trave pojavio, posebno ako je ona na kakvom vrhu brda, proplanku u šumi ili kod nekog izvora. Isto se vjeruje ako se na poljani pojavi krug od pečuraka. Narod se bojao da nagazi na vilino kolo, jer bi onaj koji bi tu naišao mogao da se razboli ili čak da umre. Ponekad se u takvom „kolu" nađe i kakvo uzvišenje. Za to mjesto vjerovalo se da je bilo određeno za svirača koji je svirao neki instrument dok su vile igrale.

Nema komentara:

Objavi komentar