18. 02. 2018.

Kuća Narodnog heroja Ragiba Džinde u selu Okrugloautor: Mirsad Durmišević
  *Prenošenje teksta je dozvoljeno samo uz navode izvora i linka koji vodi na izvorni tekst
Ovo je kuća porodice Džindo u selu Okruglo kod Rogatice u kojoj je rođen Narodni heroj Ragib Džindo. Kuću je izgradio Ragibov dedo Ibrahim Džindo prije I Svjetskog rata. Ibrahim je rođen 1873. godine u selu Džindićima, opština Sokolac. Nakon majkine smrti otišao je kod tetke u Okruglo koja nije imala svoje djece i tu ostao i zasnovao porodicu. Pored ove kuće, Ibrahimov sin Ćamil je napravio pred II Svjetski rat novu kuću. Nova kuća je bila na dva sprata i imala je veliki podrum. Zapalili  su je četnici 1941. godine.
Kuća se nalazi uz seoski sokak, malo povučena u dvorište gdje se nalaze i sporedne zgrade. Smještena je u živopisnom seoskom ambijentu, na proplanku, sa prelijepim pogledom prema Okrugljanskom polju, selu Šatorovićima i brdu Koštici. Ima izgled tipične  tradicionalne seoske "bosanske kuće", koje karakteriše specifičan arhitektonski stil koji se stotinama godina formirao na ovim prostorima. 
Selo Okruglo
Kuća ima dimenzije 8 x 6 metra i imala je dvoja simetrično (naspramno) postavljena vrata za ulaz.
Pošto je kuća izgrađena na strmom terenu podrumski dio je ispod pola kuće. Zidan je od kamena i služio je kao ostava.
Sprat je  podjeljen na dva dijela. U prednjem dijelu su se nalazile dvije prostorije, a u zadnjem dijelu jedna prostorija. Prednji dio kuće je opleten od ljeskovine i omalterisan, a zadnji dio je “sasječen” od brvana. Prostorije u prednjem dijelu  su korištene za spavanje i one su imale patos. Imale su mindere, rafove koji su korišteni za ostavljanje odjeće, novog posuđa, tablji sa fildžanima, i posebno za čuvanje i držanje Kur'ana. U zadnjem dijelu kuće je bio zemljani pod smješteno je ognjište sa sadžakom, verigama i sačom. Tu se spremala hrana i odvijao se glavni dio životnih aktivnosti. Postojale su i hatule, koje su takodje služile za ostavu, kao neka vrsta plakara u zidu. Iznad prednjeg dijela kuće je bio tavan namjenjen za spremanje žita i ostalih usjeva. Poseban akcent kući davao je visok četverostrešni krov od drvene šindre i nezaobilaznim badžama na krovu.
Kuću je poslije rata majka Ragiba Džinde, Vasvija, prodala Meši Hodžiću. Meša je kasnije kuću prodao sestri Dili,  udatoj za Ramiza Oprašića. Porodica Oprašić su stanovali u kući do sedamdesetih godina prošlog vijeka. Poslije je kuća restaurirana, stavljena pod zaštitu države. Kuću su posjećivali učenici iz rogatičkih škola kojima se govorilo o herojstvima boraca Muslimanske čete Romanijskog partizanskog odreda sa ovog područja  koji su poginuli u NOR-u. Do prije nekoliko mjeseci kuća je prkosno odolijevala zubu vremena. Jedan je od rijetkih objekata koji je preživio ratna razaranja u periodu od 1992. – 1995. godine, ali je usljed neodržavanja znatno oštećen. Kuća nije mogla više izdržati, zbog nebrige opštinskih i državnih organa sada je od nje ostala samo ruševina.U ovoj kući je rođen Narodni heroj Ragib Džindo koji je zajedno sa ocem Ćamilom i bratom Rasimom, avgusta 1941. godine, otišao u partizane. Bili su među prvim muslimanskim boracima u Romanijskom partizanskom odredu i organizatori ustanka u rogatičkom području. Inicijatori su formiranje Muslimanske čete Romanijskog partizanskog odreda - prve ratne jedinice NOV Jugoslavije sastavljena od boraca Muslimana (Bošnjaka).


Ragib je u toku borbi tokom Pete neprijateljske ofanzive, juna 1943. godine, posatavljen je za komandira Prve čete Prvog bataljona Šeste istočno-bosanske brigade. Zajedno sa svojom četom uspjeo je da tokom bitke na Sutjesci, razbije nemački bataljon na Vučevu. Poginuo je novembra 1944. godine u mijestu Poljice, kod Lukavca, u borbi sa ustašama. Za narodnog heroja proglašen je 5. jula 1951. godine.

Ragibov otac Ćamil je član KPJ od 1939. Godine, a u NOB stupio 1941. godine . Za vrijeme Pete neprijateljske ofanzive se nalazio na dužnosti komesara bolnice i drugih dijelova štaba Šeste istočnobosanske brigade. U tim teškim danima Ćamil je hrabro istrajavao u vršenju svojih dužnosti, gdje je u odsutnom trenutku opkoljen i ubijen.
U toku rata 1941-1945. godine od neprijatelja je stradalo šest članova njegove porodice.

Rasim Džindo, student medicine, član SKOJ-a od 1937. godine, član KPJ od 1939. Godine, a u NOB je stupio 1941. godine. U augustu 1942. godine ranjen je na planini Vlašić, gdje je zarobljen od četnika koji su ga predali ustašama u Travniku. Ubijen je u ustaškom logoru u Jasenovcu.01.02.1939 Okruglo.
Sa lijeva: Ćamil DŽindo,sin Asim Džindo,supruga Vasvija rođ.Hodžić Džindo, zatim druga zena nju su zvali Bakom ona je druga supruga Ibrahima, Ibrahim Džindo,Mujo Hodžić. Ispred je Fatima Džindo,Nezira Džindo,Halima Džindo.Na ovoj slici je pranana Vasvija bila trudna sa Razijom
izvor fotografije : Tea Teskeredžić
Porodica Ragiba Džinde;
otac Ćamil Džindo, majka Vasvija (rođ.Hodžić) Džindo, Rasim Džindo, Ragib Džindo, Fatima i Halima Džindo, Nezira Džindo, Asim Džindo, Razija Džindo, Kasim Džindo i Galib Džindo on je umro kad je bio beba
izvor fotografije : Tea Teskeredžić
 
 

 

Nema komentara:

Objavi komentar