02. 02. 2018.

Rogatica - LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKABOSNA: LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA
  dr. Nazif Veledar

Rogatica:

Rezultat slika za alija bejtić
BEJTIĆ, Alija (Kukavice kod Rogatice, 1920 – Sarajevo, 1981), arhitekta, kulturni histiričar, prevodilac. 


 Rezultat slika za bukvica ahmed
BUKVICA, Abdulah-beg (Rogatica, 1881 – Brčko, 1969), ljekar, humanista, erudita, prosvjetitelj, kulturni i javni radnik. 

 Rezultat slika za bukvica ahmed
DOBRAČA, Kasim (Vragolovi, Rogatica, 1910 – Sarajevo, 1979), pisac, poliglot i društveni radnik, jedan od potpisnika Sarajevske rezolucije 1941. 


HADŽIABDIĆ, Mehmed Refik (Rogatica, 1813 – Istanbul, 1871), šejhul-islam, 

 Rezultat slika za hafizović nurudin
HAFIZOVIĆ, Husein Nurudin (umro u Rogatici 1921), kadija, vrhovni šerijatski sudija, vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stotinu i deveti po redu. 


HAFIZOVIĆ, Muhamed Rešid (Rogatica, 1807 – Banja Luka, 1865), pjesnik i prevodilac. 
 Rezultat slika za HALILOVIĆ, Nezim Muderris
HALILOVIĆ, Nezim Muderris (Stop kod Žepe, 1965), islamolog, profesor, komandant, patriota. 


 Rezultat slika za HODŽIĆ, Ibrahim
HODŽIĆ, Ibrahim (Godomilje kod Rogatice, 1916 – Visoko, 1991), pisac.

 Rezultat slika za HUREM, Rasim
HUREM, Rasim (Rogatica, 1927 – Zagreb, 2008), historičar. 

Rezultat slika za PAŠIĆ, Ibrahim
PAŠIĆ, Ibrahim (Rakitnica kod Rogatice, 1948), historičar, akademik, doktor nauka. 

 Rezultat slika za SUĆESKA, Avdo
SUĆESKA, Avdo (Jasenica kod Rogatice, 1927 – Sarajevo, 2001), akademik, historičar osmanista, historičar bosanske i bošnjačke osmanistike, orijentolog, pravni historičar, univerzitetski profesor, dekan.


SUĆESKA, Hasan (Rogatica, 1935 – Sarajevo, 1994), akademik, slikar. 

Rezultat slika za ŠKALJIĆ, Abdulah
ŠKALJIĆ, Abdulah (Rogatica, 1904-1967), leksikograf.
 Srodna slika
ŠKALJIĆ, Nezir (Rogatica, 1844 – Sarajevo, 1905), pravnik, prevodilac, političar, gradonačelnik Sarajeva, vakif. 

 Rezultat slika za ŠLJIVO, Galib
ŠLJIVO, Galib (Brčigovo kod Rogatice, 1933), historičar, akademik, univerzitetski profesor. 

ŠTITKOVAC, Ejub (Žepa, 1947 – Beograd, 2006), novinar, publicist, urednik, 

 Srodna slika
ZEC, Safet (Rogatica, 1943), akademski slikar i grafičar. 

 Rezultat slika za ŽIGA, Jusuf
ŽIGA, Jusuf (Žepa, 1951), sociolog, univerzitetski profesor.
omentator, književnik.

Nema komentara:

Objavi komentar