09. 08. 2016.

Mešćema u RogaticiMešćema u Rogatici
autor: Rogatica - BiH

ZGRADA TURSKOG SUDA (MEŠĆEMA) U DNU ČARŠIJE. POGLED SA STRAŽNJE STRANE, GOD. 1940. Izvor: Rogatica 1966.g.(MONOGRAFIJA)

Mešćema je zgrada turskog suda. U Rogatici se nalazila u dnu čaršije sve do drugog svjetskog rata. To je bila prilično velika zgrada, pravougaonog oblika, sa puno obilježja regionalne arhitekture i predstavlja proizvod lokalnih narodnih graditelja. U prizemlju zgrade, prema čaršiji nalazili su se dućani, a na spratu prostorije bivšeg turskog suda. Njen arhitektonski izgled karakterizira visokim tamnim drvenim krovom od šimle (šindre), koja je svojom crnom patinom davala lijep kontrast bijelo krečenoj fasadi i zelenilu oko nje. Prozori i u prizemlju i na spratu bili su pravougaoni, uokvireni drvenim okvirima, kao kod stambenih zgrada. U “mešćemi” (sudnici),  je kadija kao sudija, ali i predstavnik vlasti, dijelio pravdu i saopćavao carske fermane i valijine naloge. 
Kada su Turci osvojili Zemlju Pavlovića uveli su i svoju sudsku organizaciju. U početku, cijela ta oblast pretvorena je u jedan kadiluk, a sjedište kadije Oblasti Pavlovića bilo je u Višegradu. Kasnije, povećanjem broja muslimana i obima sudskih poslova, osnivaju se novi kadiluci, sa sjedištem u Rogatici i Olovu (sa Kladnjem). Zanimljivo je napomenuti da se kod stepenovanja kadiluka na Balkanu, za sve one koji su pripadali osmom razredu naglašava se da imaju "rang Čelebi-Pazara", što govori o mjestu, ugledu i značaju rogatičkog kadiluka u sistemu osmansko-turske sudske organizacije
Nema komentara:

Objavi komentar