01. 06. 2019.

Ubistvo age Alibega Hažibegovića - Sokolovića u selu Okruglo


Bošnjak 1907, br. 50, strana 2
Ne prestaju.

U prošlom broju našega lista doni­jeli smo »Jauk« našeg siromašnijeg naroda na nepravde i zulume koji mu se čine od strane vlaha paležem i sličnim sredstvima. Tamam kad se je naš list štampao, te još ni prvi primjerak nije bio svjetla ugledao, a u našu redakciju dogje jedan od prvih gragjana rogatičkih donoseći nam nemile glasove — glasove o ubojstvu osvetnog vlaha na svom agi Muslimanu. Taj slučaj desio se ovako:
Rezultat slika za selo okruglo 
Petra Lubarda pozvala je svoga agu Alibega Hažibegovića - Sokolovića iz Rogatice u selo Okruglo, (2 sata od Rogatice) da kupi govedima slame. Ali beg je pozvao još Jusufbega Šahinpašića, Omerbega Ajanovića i Adema Ćordelju, da mognu sutri dan malo u lov otići. Iz Rogatice su pošli na 25./11. oko 3 sata iza podne. Išli su pješke. Nedomak sela stiže ih Spaso Lubarda, koji je jahao na konju. Nazvavši im svima »dobar večer« i ispitavši se za zdravlje, pritjera neopazice konja do Alibega te potegnuvši nož, udari ga dva put u legja, a onda pustivši konju uzde odleti u skoku u selo. Ali beg teško ranjen svali se na zemlju te ga njegovi drugovi s teškom mukom odnesu natrag u Rogaticu u bolnicu. Kada se sve to uzme u obzir i kada se k tome doda, da je Ali beg prije dvije go­dine parničio se sa Spasinim ocem, starim Lubardom, te ga na sudu i dobio, onda možemo doći do toga za­ključka, da je vlah iz osvete napao na Alibega u na­kani da ga usmrti. Stvar je prijavljena sudu, pa se željno očekuje rezultat iste. Mi sa strahom u duši gledamo u budućnost, jer se eto nijesu prestrašili ni primjera vješanja, pa ako sada i naš svijet počme vraćati žao za sramotu, onda nekom neće biti toplo.

Nema komentara:

Objavi komentar