07. 06. 2019.

Izlet turističkog kluba u Višegrad.Bošnjak 1906, br. 28

Rezultat slika za višegrad 1906Dne 8. o.mj. poduzeo je ovdašnji turistički klub pod vodstvom svog umiljelog predsjednika Zarnovskog uz sudjelo­vanje 65 članova (megju kojima bijaše lijep broj Muslimana) izlet u Višegrad. Izletnici su krenuli u 5 sah. 50 dek. iz jutra sa posebnim vozom. U naj­ugodnijoj zabavi i diveći se vrlo romantičnim predje­lima nove pruge, putovalo je veselo društvo od sta­nice do stanice. Kad je vlak stigo na stanicu »Mešići— Rogatica« dočekalo ga je vrlo ugodno iznenagjenje. Na stanici se poredalo jedno pedeset čilih i odraslih islamskih mladića, a pred ovima stajaše obljubljeni načelnik rogatički dični g. Hadži Ahmed beg Bukvica sa vrijednim posjednicima i trgovcima Suljagom Vaizovićem i Osmanagom Akšamijom. Čim je vlak,stao i iz kupeja izišo vogja turista g. savj. Zarnoski,stupi pred njega g. Hadži Ahmedbeg i kratkim jezgro­vitim govorom pozdravi izletnike naglasivši da je on kao i islamsko antialkoholno društvo »Ihvetul-islam« sa svojim predsjednikom g. Vaizovićem smatra za ugodnu dužnost pozdraviti izletnike na svojoj stanici, te im zaželjeti sretno putovanje novom prugom. G. načelnik je završio svoj govor sa trokratnim »Živili«, koji poklik su svi prisutni popratili. Vogja izletnika g. Zarnovski se je ispred turista najsrdačnije zahvalio na ovako inpozantnom dočeku, koji će svjema učes­nicima izleta ostati u dugotrajnoj uspomeni, te je pozvao gg. gradonačelnika Bukvicu i predsjednika društva »Ihvetul-islam« Vaizovića, da kao gosti učest­vuju ovom izletu, čemu su se oba od gospode drago­voljno odazvali. Odatle je krenuo vlak dalje, te je iza 11 sah. prispio u Višegrad. Na stanici u Višegradu bijaše se skupila silna svjetina bez razlike vjere i staleža, a pred svjema • stajahu kotarski predstojnik g. VI. Besarović, šeriatski sudija g. Abdullah ef. Hafizović, načelnik g. Suljaga Osmanagić i podnačelnik g. Alibeg Teskeredžić. Na odregjenom mjestu bijaše postavljen tamburaški zbor tamošnjeg antialkoholnog društva »Uhuwet«, koji sa lijepim i vrlo skladnim tamburanjem pozdravljaše goste. Nakon srdačnog do­čeka krenula se je povorka gosti i sretioca u grad, te su izletnici otišli pravo u hotel »Schreiber« gdje je priregjen zajednički ručak. Iza ručka su izletnici u pratnji gg. kot. predstojnika, šeriatskog sudije, načelnika i podnačelnika razgledali najprije remek djelo svih vjekova impozantnu ćupriju dičnog našeg zem­ljaka merhum Mehmed paše Sokolovićaa, a onda ostale znamenitosti. Iza 4 sah. po podne sakupiše se opet izletnici u hotelu, a odatle odoše korporativno i uz pratnju velike množine na kolodvor, gdje se oprostiše sa svojim ugostiteljima i krenuše put Sarajeva. Na stanici Ustiprača—Goražde, dočekao je izletnike na­čelnik grada Goražda g. Ibrahim ef. Rašiđkađić, te ih uz dobrodošlicu počastio još pečenom janjetinom i kahvom. Odatle su izletnici krenuli dalje, a na stanici »Mešići Rogatica« dočekali su opet izletnike svi čla­novi rogatičkog isl. antialkoholističkog društva »Ihvetul-islam« da izletnike isprate. Ovdi su se sa društvom oprostili društveni gosti g. gradonačelnik Bukvica i Vaizović, na što je vlak krenuo dalje i u 1/2 10 sah. po noći stigo u Sarajevo. Ovom prilikom mi je napome­nuti, da mi je vjerodostojna osoba u Višegradu pripo­vijedala, da se već sada veoma opaža blagoslovni rad i sl. antialkoholnog društva »Uhuveta« u svakom mo­ralnom i materijalnom pogledu. A kao najbolji dokaz tome reče mi spomenuta osoba jest taj, da je ve­ćina krčmara u Višegradu zaključila svoj mejhandžinski zanat napustiti, jer su do sada skoro isključivo radili sa islamskom mladeži, koja eto, hvala Bogu, dogje do sebe, te se okani onoga, što je najpogubnije za zdravlje i imetak, okani se onoga, što su Arapi nazvali »Ummul-habais«  majka svih zala.

Turista.

Nema komentara:

Objavi komentar