25. 12. 2017.

Bunar Korana u selu Ljubomišlje

autor: Mirsad Durmišević

Korana je manji bunar koji se nalazi između dva seoska puta u središtu sela Ljubomišlje. Dubok je devet metara i ozidan je kamenom. Zidovi bunara su izdignuti iznad površine terena za 50 cm. i pokriveni su četvertastom kamenom pločom od krečnjaka, sa otvorom sa strane kroz koji se spušta posuda za crpenje vode. Kamenim pločama je popločan i prostor oko bunara. Ranije je prostor oko bunara bio ograđen drvenom ogradom, a sada je ograđen čeličnom armaturnom mrežom. Ni najstariji mještani sela se ne sjećaju da je ikada presušio. I za najsušnijih godina jedna polovica bunara je uvjek ispunjena vodom. Najvjerovatnije da je bunar izgrađen još u srednjovjekovnom periodu. Ovakvih bunara ima još u ovom području, zovu se bunari „pod pločom“.

 
Nema komentara:

Objavi komentar