24. 11. 2016.

Asim Hodžić, general pukovnikRođen je 13.9.1922. godine u selu Šatorovići u blizini Rogatice, a umro je 1994. godine u Beogradu. Prije Drugog svjetskog rata bio je đak. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije od 1939. godine, Saveza komunista Jugoslavije od novembra 1941. godine. Kao mladić 1941. godine postaje učesnik Narodnooslobodilačkog rata. U septembru 1941. godine sa grupom boraca iz muslimanskih Šatorovići bio je među prvim borcima koji su se pridružili partizanskom Romaniskom odredu. Politički komesar XVI muslimanske NOU brigade od 21. septembra 1943. godine. Završio Vojnu vazduhoplovnu akademiju i Kurs operatike JNA. Nakon rata postaje visoki vojni službenik Oružanih snaga Socijalističke federativne fepublike Jugoslavije. Penzionisan je 1980. godine. Raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije i početkom rata u Bosni i Hercegovini ostaje u Šatorovićima. Zbog zdravstvenih problema, je 1994. godine helikopterom Jugoslavenske narodne armije premješten na Vojno medicinska akademiju u Beogradu gdje je i umro.
Funkcije koje je Asim Hodžić obnašao u svojoj karijeri:
Drugi svjetski rat: Pomoćnik komesara bataljona, Pomoćnik komesara brigade, Pomoćnik političkog komesara divizije,
Nakon Drugog svjetskog rata: Politički komesar divizije, Vojni izaslanik, Pomoćnik komandanta Armije, Načelnik uprave u Generalštabu Jugoslavenske narodne armije i Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, Zamjenik načelnika Generalštaba Jugoslavenske narodne armije, Šef Vojnoobavještajne službe (1974-80.).
Nagrade:  "Partizanska spomenica 1941." , Orden narodnog heroja , Orden narodnog oslobođenja , Orden partizanske zvijezde I reda , Orden zasluge za narod II reda , Orden bratstva i jedinstva I reda , Orden narodne armije I reda , Orden jugoslovenske zvijezde sa zlatnim vijencem , Orden za vojne zasluge I reda , Orden partizanske zvijezde II , Orden narodne armije II reda.

Nema komentara:

Objavi komentar