17. 02. 2011.

Gladno groblje na Mejtašu


Nalazi se između Mejtaša i česme Kadinovac, sa lijeve strane puta prema groblju Zahrid. U groblju je pokopano 280 mještana i pridošlih izbjeglica koji su umrli od gladi i tifusa u Drugom svjetskom ratu u periodu od 1.2. do 22.4.1942.g. kada je Rogatica bila blokirana (opkoljena) partizanskim jedinicama. U to vrijeme hrana nije dopremanau grad, osim manje količine koje su bacane iz aviona za potrebe domobranske jedinice i žandare. U gradu su vladali  veoma teški uslovi života, jelo se sve što je moglo ublažiti glad: žara, maslačak, razne trave, lišće od drveća, stočna repa... To je spašavalo, ali ne u potpunosti. Iz dana u dan glad je harala i odnosila bespomoćne ljudke živote. Najviše su stradale muslimanske izbjeglice čije su kuće po selima četnici zapalili, a seljane koji nisu uspjeli pobjeći u Rogaticu pobili.

Novac za zagrađivanje groblja 2012 godine donirao je Hajrudin Babić. U groblju je i mezar Hajrudinove rahmetli majke, ali on ne zna na kojem mjestu. Pošto nemože da digne nišane rahmetli majci, riješio je da zagradi groblje.Nema komentara:

Objavi komentar