15. 02. 2011.

Drveni most u Mesićima ("Ćuprija na santrač")

autor:Mirsad Durmišević
PDF  https://www.box.com/s/byz2hs5a4u6pnyyf4rce

Snimio Memiš Džindo (iz albuma Gojka Rosića) - akvarel

Kod Mesićima, na rijeki Prači, u neposrednoj blizini ušća rijeke Rakitnice u Praču (Danilova luka) postojao je drveni most do kraja 19 vijeka (1896.g.). Po svoj prilici ovaj most je podigao poznati muslimanski dobrotvor Tur Ali-beg koji je bio vojskovođa u osmanskoj vojsci. Posljednjih godina života bio je smederevski sandžakbeg. Ostavio je više zadužbina u Tuzli, Iloku, Čačku, Foči i ovaj most na rijeci Prači. Umro je 15.2.1572. godine? U njegovoj neposrednoj blizini ovog mosta, na rijeci Rakitnici, zapaženi su tragovi jednog još starijeg mosta. Po kazivanju Memiša  Džinde i danas se mogu naći temelji ovog mosta, nizvodno 200-300 metara od sadašnjeg mosta u Mesićima. U blizini mosta, kod zaseoka Izgumanja, mogu se naći i ostaci kaldrme od starog puta koji je preko Gnjile vodio za Goražde.
Sa slike se može vidjeti da je most izgrađen 1612.godine (?). Most je stavljen van upotrebe 1886.godine, kada je izgrađen novi most iznad ovog. Zadnji ostaci ovog mosta dignuti su 1896.godine. 
Mislim da je godina izgradnje mosta netačna na slici, jer Bartolomej Kašić, poznata ličnost iz književnog crkveno-reformatorskog pokreta Hrvata spominje da je preko mosta prešao krajem 1612. godine! To  potvrđuje i historičar Đuro Mazalić u svom radu "Borač, bosanski dvor srednjeg vjeka" koji navodi da je most izgrađen nekoliko decenije ranije od prelaska Bartolomeja Kašića preko ovog mosta. Most spominje u svojim putopisima i Evlija Čelebija, gdje navodi da se most nalazio na rijeci Prači, lijevoj pritoci Drine, niže današnje željezničke stanice Mešići – Rogatica, na vrlo starom putu iz Rogatice u Goražde i Gornje Podrinje. Most se spominje  i u časopisu Nada 01/04/1896.g. - Rogatica- (putopisne crtice)
"Tu je Prača i dvije ćuprijice, što vode preko nje. Jedna je nova, a druga stara i prastara, toliko je trošna i ruševna. Čudna ta gragjevina sasvijem je od drveta. Izvedena je sasvijem originalno, a taj gragjevni sklop zadiviće te još više, ako uvažiš, da je ćuprija dosta visoko nad vodom. Uz ćupriju imade mala kavana, baš ko smišljena i za one, koji moraju da putuju i za one, kojima se hoće putovanja".
Boraveći u Bosni 1891.godine  most spominje i Đorđe Stanimirović  u  članku Stari most na Prači, objavljen u Glasniku  Zemaljskog muzeja 1925.godine - knjiga 1. On navodi sastav i dimenzije mosta.
Sastav mosta: Moštanice (glavni nosači) na kojima počiva pod ćuprije, sastoje se od tri, nasatice položene grede, koje imaju jednaku dužinu od 33,7 metara. Svaka greda vjerovatno je morala biti izrađena iz više komada. Svaku moštanicu podupiru podložnice, kojih ima na svakom kraju od mosta po deset, i koje su tako namještene, da se jedna nad drugu nadnosi. Sve te podložnice skupa tvore  kao neko krilo. S tim rasporedom most je dobio lik luka. Samo se pomoću tih krila se mogao savladati poveliki raspon mosta, t.j, odstojanje dvaju bočnih zidanih uporišta. Moštanica (glavnih nosači) bilo je svega tri. Vrh moštanica položene su poprečnice ili pragovi, koji tvore podmostak ( pod mosta). Povrh poprečnica, s desne i s lijeve strane mosta, položena je nasjenica, u koju su usađeni stupci, a oni pak nose vjenčanicu. Ovi potonji dijelovi sačinjavaju prislon (ogradu mosta). Tamošnji seljaci  ovakvu konstrukciju  mosta nazivaju “ćuprija na santrač”.


(rekonstrukcija prema Dž.Čelić - M. Mujezinović)
 
Glasnik Zemaljskog muzeja 1925.godine - knjiga 1

 

Nema komentara:

Objavi komentar