28. 10. 2018.

Bitka na Glasincu 21.09.1878.godine

Bitka na Glasincu desila se  21.09.1878.,. godine  kada su se sukobile bosanske snage sa okupatorskom austrougarskom vojskom. Nakon ulaska austrougarskih trupa u Sarajevu, okupacione trupe su septembra 1878. godine u istočnoj Bosni naišle na poslednji snažan otpor, na Glasincu. Ustanici su se utvrdili na položaju između Bandina Odžaka i Šenkovića na Glasincu. Austrougarskoj vojsci od 7638 ljudi, 75 konja i 12 brdskih topova suprotstavila se bosanska vojska od 6000 - 7000 ljudi koji su imali samo dva topa. Borba je, 21.09.1878., trajala od 7 satu ujutro do 1 sat poslije podne i bila je žestoka. Završila se teškim porazom pobunjeničkih trupa. Posle boja pobunjenici su se sa Glasinca povukli preko Sokolovića i Rogatice, kroz koju su prolazili punih šest sati te dalje prema Goraždu i Višegradu. U borbi su austrougarske jedinice imale osjetne gubitke, 473 čovjeka izbačena iz stroja a bosanska vojska oko 300 ljudi. Pod komandom pukovnika Rakosovića austrougarske trupe ušle su bez otpora u Rogaticu 22. septembra 1878. u pet sati poslije podne, a zatim i u ostala mjesta istočne Bosne. Po ulasku u mjesta  istočne Bosne odmah je počelo razoružavanje naroda, koji je pod prijetnjom smrtne kazne pozvan da preda oružje.

Nema komentara:

Objavi komentar