18. 08. 2018.

Popis vakufske imovine u Rogatici (1929. godine)

GLASNIK ISLAMSKE ZAJEDNICE 2009


Mina Kujović

Kratka napomena o ustanovi vakufa

Ustanova vakufa je u islamskom svijetu, pa i u Bosni Hercegovini, bila jedna od najznaèajnijih dobrotvornih ustanova. Vakuf je kao muslimanska zadužbina služio islamskim vjerskim, kulturno-prosvjetnim i dobrotvornim ciljevima muslimana.
Uloga vakufa bila je posebno znaèajna u izgradnji i urbanizaciji gradskih naselja, jer su uz džamije, pored ostalih objekata na prometnim putevima i u gradovima, građene humanitarne ustanove (imareti i musafirhane).1 Prihodi od ovih ustanova, zasnovanih na uvakufljenom imetku vakifa (zavještača zadužbine), korišteni su za njihovo održavanje i proširivanje, s jasno određenom dobrotvornom svrhom.
Dokumenat o osnivanju vakufa (vakufnama) sredstva i izvršioci ovjeravali su se na sudu i to se smatralo sudskim dokumentom. Jedan od najvećih vakifa (osnivača vakufa) u Bosna i Hercegovini bio je Gazi Husrev-beg, osnivač grada Sarajeva.
“Osmanski osvajači nakon osvajenja nekog mjesta u našim krajevima običavali su od svih ustanova podiæi ponajprije džamiju, kao najpotrebniju ustanovu, gdje će se obavljati dnevne molitve. Često je isti dobrotvor uz džamiju napravio i mekteb,
također važnu ustanovu, a uz ove zadužbine podigao je česmu ili šadrvan i u njih bi iz obližnjeg izvora glinenim čunkovima (cijevima) doveo čistu vodu. i tako je prvi muslimanski živalj u tom mjestu imao najpotrebnije ustanove. U kasnijim vremenima mnogi su dobrotvori u nekim mjestima uz svoju, a i neku drugu džamiju, podigli medresu za izučavanje viših islamskih znanosti, imare s musafirhanom za besplatno konačiš te i prehranu putnika, hamam za kupanje, a mnogi opet izgradiše han, putnički i trgovački karavan-saraj, ili čitav niz dućana, te se tako ustanovila prva ćaršija.”2
Institucija vakufa je od svog osnivanja pa do kraja osmanske vlasti na prostoru Bosne i Hercegovine vršila prosvjetnu, društvenu i humanu ulogu te tako dala veliki doprinos u kulturnoj i ekonomskoj afirmaciji pripadnika islamske vjere.
Nakon okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine, Austro-Ugarska je zadržala postojeće administrativno ustrojstvo, pravni poredak, poreski sistem i zatečene agrarne odnose. Kao okupaciona sila, prema odredbama međunarodnog prava, ona je bila obavezna uvažavati, uz ostalo, muslimanske vjerske i vakufske institucije. Na početku vladavine, odmah nakon okupacije, pristupila je evidentiranju svih vakufa i reorganizaciji vakufske uprave, u cilju preuzimanja kontrole nad njenim radom. Ovo uplitanje dovelo je do dugogodišnje borbe muslimana za vakufsku i prosvjetnu autonomiju, koja je završena tek 1909. godine donošenjem Statuta za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u Bosni i Hercegovini Statut je proglašen 15. aprila 1909. godine, a njime je osigurano muslimansko sudjelovanje u izboru svih organa vjersko-vakufskih institucija i potvrđena je nadležnost šerijatskih sudova u sporovima povodom predmeta s nespornim vakufskim svojstvima. Najviša ustanova za sve vakufske poslove bila je Zemaljska vakufska komisija u Sarajevu, a po gradovima (kotarima) oformljene su kotarska vakufsko-merifska povjerenstva (kotarske vakufske komisije).
Nakon završenog Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina ušla je u sastav novostvorene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U skladu sa čl. 10 Sen-Žermenskog mirovnog sporazuma3, KSHS je prema svojim državljanima pripadnicima islamske vjere preuzela sljedeće tri obaveze:

1. da za muslimane donese odredbe koje dopuštaju da se pitanja porodičnog i ličnog položaja urede po muslimanskim običajima;
2. preduzeti korake da se imenuje reisu-l-ulema za područje čitave države;
3. pružiti zaštitu džematlijama, grebljima i drugim muslimanskim ustanovama, napose vakufima, vjerskim dobrotvornim islamskim ustanovama, koje već postoje, a za stvaranje novih vjerskih i dobrotvornih ustanova neæe uskratiti nijednu
od potrebnih olakšica koje su zagarantirane drugim privatnim ustanovama te vrste.
Pripremajući se za donošenje zakonskih akata o vjerskim zajednicama 1930.godine, državi su trebali podaci o cjelokupnoj imovini koja je tretirana kao vjerske zadužbine, među kojima su vakufi zauzimali značajno mjesto. Ministarstvo pravde obratilo se Ministarstvu prosvete Kraljevine SHS 1929. godine za zahtjevom da se popiše sva imovina vjerskih zadužbina na području države.
Ministarstvo prosvete Kraljevine SHS, Zadužbinsko odelenje, 22. oktobra 1929. godine uputilo je raspis svim velikim županima u zemlji sa zahtjevom da se popišu vjerske zadužbine. U vezi s ovim raspisom Gradsko poglavarstvo u Sarajevu prikupilo je podatke o vjerskim zadužbinama na području Sarajevskog sreza. U popratnom dopisu upuæenom Ministarstvu prosvete Kraljevine SHS u Beograd - Zadužbinsko odelenje, između ostalog, navedeno je da u Bosni i Hercegovini ima
preko 2000 vjerskih vakufa koji imaju razne legate.
Među pojedinačnim popisima najobuhvatniji je popis vakufa na području Rogatice koji je sačinilo Vakufsko-mearifsko povjerenstvo u Rogatici 25. maja 1929. godine.
Prema ovom popisu, na području Rogatice bilo je 27 vakufa. Za mnoge od njih nisu se mogli utvrditi vakifi jer je Ured Vakufskog povjerenstva u Rogatici početkom Prvog svjetskog rata 1914. godine do temelja izgorio. Ostalo je zabilježeno po sjećanju ko su bili vakifi pojedinih vakufa, dok se za mnoge, vjerovatno, to neće moæ i nikad ni saznati. Popis je urađen po zadanom formularu koji se sastojao iz 11 rubrika:
1. naziv vakufa/zadužbine;
2. ime osnivača vakufa/vakifa;
3. zgrade u posjedu vakufa;
4. zemljište u posjedu vakufa;
5. vrijednost nepokretnosti u dunumima i gotovom novcu;
6. gdje je novac uložen;
7. ukupna imovina u dinarima;
8. ciljevi uvakufljenja;
9. ko upravlja vakufom/zadužbinom;
10. godišnji prihod vakufa u dinarima;
11. kad je otpočeo djelovati vakuf/zadužbina.4


Popis vakufa u Rogatici

1.     Vakuf hadži Adema Vajzovića

Osnivač vakufa5: hadži Adem-aga Vajzović.
Zgrade: kuća broj 90 s kućištem i dvorištem; dućan sa dućaništem; broj k. č. 2/235, 2/154, 2/299 – Rogatica.
Zemljište: vrt površine 104 m2.
Vrijednost nepokretnosti u dinarima: 200.000; u gotovom novcu: 1.250 dinara.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 201.250.
Cilj uvakufljenja: hatma vasijeta, izdržavanje vjerskih službenika, harema kao i same džamije.
Upravljanje vakufom: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihod u dinarima: 12.000.
Kad je otpočeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je otpočeo djelovati.

2.   Vakuf Careve džamije

Osnivač vakufa: hadži Adem-aga Vejzović.
Zgrade: dućan s dućaništem, k.č. 1/47.
Zemljište: 15 grebalja površine od 27 dm.
Vrijednost nekretnine u dinarima: 40.000; u gotovom novcu: 840
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 40.840.
Ciljevi uvakufljenja: izdržavanje mualima; mukabela; puta “Dolovi” i česme Ferizovići.
Upravljanje vakufom: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihod u dinarima: 5.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati

3. Vakuf Husejin-begove džamije

Osnivač vakufa: Husejin-beg Arnautović.
Zgrade: 30 duæana za razne svrhe u èaršiji u Rogatici.
Zemljište: 11 grebalja površine 8.804 m2; 13 parcela zemlje površine 6.137 m2.
Vrijednost nepokretnosti u dinarima: 500.000; u gotovom novcu: 9.000.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 509.000.
Ciljevi uvakufljenja: održavanje Husein-begove džamije kao i izdržavanje džamijskog osoblja te održavanje mukabele i zgrade.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 50.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je otpočeo djelovati.


4. Vakuf Koranjske džamije

Osnivač vakufa: osnivač vakufa nepoznat, jer je vakufska kancelarija godine 1914. sa svim spisima izgorjela.
Zgrade: –
Zemljište: 2 vrta površine od 930 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 1.000, u gotovom novcu: 400.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 1.400.
Cilj zadužbine: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 250.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

5. Vakuf Medrese

Osnivač vakufa: Šeđaudin.
Zgrade: kuće broj i 199; 4 dućana u čaršiji u Rogatici.
Zemljište: šljivik 204 m2, vrt mejdan 759 m2, livada Ruda 2.700 m2, vrt bašča 392 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 200.000; u gotovom novcu: 1.220.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 201.220.
Cilj uvakufljenja: održavanje Medrese i plaće nastavnicima.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 18.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

6. Vakuf Oruč-agine džamije

Osnivač vakufa: Oruč-aga.
Zgrade: kuće br. 517, 79 i 10.
Zemljište: vrt površine 5.820 m2, 13. parcela groblja u površini 31.562 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 40.000; u gotovom novcu: 600.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna
u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 40.500.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 4.000
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

7. Vakuf Serhadije džamije

Osnivač zadužbine: –
Zgrade: –
Zemljište: 5 grobalja površine 2.031 m2.
Vrijednost nekretninama u dinarima: 3.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 3.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 150.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je poèeo djelovati.

8. Vakuf Serdarije džamije

Osnivač zadužbine: Serdar.
Zgrade: 1 pekara u čaršiji u Rogatici.
Zemljište: vrt 300 m2.
Vrijednost nekretninama u dinarima: 40.000; u gotovom nov-cu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 40.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije i izdržavanje džamijskog osoblja.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 5.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

9. Vakuf Šejhu-l-islam džamije

Osnivač zadužbine: Muhamed ef. h. Abdić “Šejhu-l-islam”.
Zgrade: 2 mlina sa 2 kamena u Guždeljima.
Zemljište: 3205 m2, 11 grobalja površine 12023 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 25000; u gotovom novcu: 1.030.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 26.030.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1.500.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

10. Vakuf Šeđaudin džamije

Osnivač zadužbine: Šeđaudin.
Zgrade: 8 dućana u čaršiji i 1 han u Rogatici.
Zemljište: 2 komada zemljišta površine 2.940 m2, 4 groblja površine 2320 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 150.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima:150.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije i izdržavanje džamijskog osoblja.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 16.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

11.Vakuf Tabak Alije

Osnivač zadužbine: Alija Tabak.
Zgrade: –
Zemljište: vrt “Bašča” površine 693 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 3.000; u gotovom novcu: 800.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 3.800.
Cilj uvakufljenja: za rasvjetu u džamiji.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

12. Vakuf “Derviš-beg Šetić”

Osnivač zadužbine: Derviš-beg Šetić.
Datum i akt uvakufljenja: 1901.
Kuće: kuće br. 492 i 253 u Rogatici.
Zemljište: bašča površine 503 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 25.000; u gotovom novcu: 500.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 25.500.
Cilj uvakufljenja: za održavanje džamije i mekteba u Šetićima.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1200.
Kad je počeo rad: 1901.

13. Erladije vakuf Muhamed-bega Arnautlije

Osnivač zadužbine: Muhamed-beg Arnautlija.
Zgrade: –
Zemljište: 6 parcela zemljišta površine 51.400 m2.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 50.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 50.000.
Cilj uvakufljenja: za paljenje kandilja i fenjera u Carevoj džamiji, suvišak potomcima.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 4.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

14. Vakuf h. Nazif ef. Škaljić

Osnivač zadužbine: h. Nazif ef. Škaljić.
Zgrade: 1 mlin sa 4 kamena u Rogatici
Zemljište: 3 parcele zemljišta i 3 dućana.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 15.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 15.000.
Cilj uvakufljenja: za održavanje Oruč-agine džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 800.
Kad je počeo rad: 1901.

15. Vakuf Dževahire-hanume Hafizović

Osnivač zadužbine: Hafizović Dževahira-hanuma.
Zgrade: 1 dućan u Rogatici.
Zemljište: –
Vrijednost nekretnina u dinarima: 10.000; u gotovom novcu: 340.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 10.340.
Cilj uvakufljenja: za klanje kurbana.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 450.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

16. Vakuf Čaršijske džamije u Donjoj Prači

Osnivač vakufa: nepoznat.
Zgrade: 2 dućana u Prači.
Zemljište: 23 greblja površine 33.000 m2, 14 parcela zemljišta
površine 13.000.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 25.000; u gotovom novcu: 1.100.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 26.100.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1.300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

17. Vakuf džamije u Glasincu

Osnivač zadužbine: Tanković Ibrahim Alaj-beg.
Zgrade: –
Zemljište: zemljište površine 246 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 120.000; u gotovom novcu: 40.000.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 160.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje džamije, izdržavanje džamijskih službenika i održavanje mekteba.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 2.000.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

18. Vakuf džamije u Godimlju

Osnivač vakufa: Tanković Ibrahim Alaj-beg.
Kuće: –
Zemljište: zemljište površine od 61 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 20.000; u gotovom novcu: 720.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 20.720.
Cilj uvakufljenja: održavanje džamije i izdržavanje džamijskih službenika.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1.500.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

19. Vakuf džamije u Žepi

Osnivač zadužbine: nepoznat
Kuće: –
Zemljište: 20 parcela greblja površine 80 dm i 1 oranica površine 7 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 20.000; u gotovom novcu: 760.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 20.760.
Cilj uvakufljenja: održavanje džamije i izdržavanje džamijskih službenika.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1.500.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

20. Vakuf džamije u Živaljevićima

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Kuće: 1 kuća u Živaljevićima.
Zemljište: 18 parcela greblja površine 60 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 25.000; u gotovom novcu: 760.
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 20.760.
Cilj uvakufljenja: održavanje džamije, izdržavanje džamijskog osoblja kao i održavanje mekteba.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 1.600.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

21. Vakuf džamije u Brdima

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Zgrade: –
Zemljište: 20 parcela greblja površine 30 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 5.000: u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 5.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

22. Vakuf u Lubardičima

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Zgrade: –
Zemljište: 21 parcela greblja površine 26 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 4.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 4.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 250.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

23. Vakuf džamije u Međeđi

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Kuće: –
Zemljište: 17 parcela greblja površine 15 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 8.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 8.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

24. Vakuf džamije u Podžeplju

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Kuće: –
Zemljište: 13 parcela greblja površine 26 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 10.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 10.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

25. Vakuf džamije u Osječanima

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Zgrade: –
Zemljište: 5 parcela greblja, 1 parcela oranice površine 3 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 3.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 3.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 250.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

26. Vakuf džamije u Sočicama

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Zgrade: –
Zemljište: 13 parcela greblja površine 30 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 6.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 6.000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 300.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.

27. Vakuf džamije u Sokolovićima

Osnivač zadužbine: nepoznat.
Zgrade: –
Zemljište: 20 parcela greblja površine 53 dm.
Vrijednost nekretnina u dinarima: 8.000; u gotovom novcu: –
Gdje je novac uložen: Centralna vakufsko-mearifska blagajna
u Sarajevu.
Ukupna imovina u dinarima: 8000.
Cilj uvakufljenja: održavanje Džamije.
Uprava vakufom i sjedište: Vakufsko povjerenstvo Rogatica te Vakufsko-mearifski saborski odbor u Sarajevu.
Godišnji prihodi u dinarima: 400.
Kad je počeo rad: pošto su svi spisi 1914. godine izgorjeli, ne može se ustanoviti kad je počeo djelovati.


Kotarsko Vakufsko mearifsko povjerenstvo u Rogatici
Rogatica, 25. maj 1929. godine1Bejtić Alija, Uloga vakufa u izgradnji i razvitku naših gradova, Kal. Narodne uzdanice, 12. 1944. 153-161
2Nav. rad, str. 155.
3Saint Germaine-en Laye jeste predgrađe Pariza, gdje je 10. septembra 1918. godine potpisan mirovni sporazum izmeðu sila pobjednica u Prvom svjetskom ratu i Austro-Ugarske. Sporazumom je potvrđen raspad Austro-Ugarske monarhije.
4Arhiv Bosne i Hercegovine, Fond Kraljevske banske uprave Drinske banovine, broj IV 7665/1929.
5U formunalu su izrazi: za vakuf-zadužbina, a za uvakufljenje-zavještanje, a greblje je groblje.


Nema komentara:

Objavi komentar