11. 02. 2017.

Savezničko bombardovanje Rogatice 1944.godine


Tokom Drugog svjetskog rata, Saveznici su u nekoliko navrata bombardovali područje Jugoslavije. Od 08.01.1944. do 05.01.1945., na ciljeve na teritoriji Bosne i Hercegovine saveznički strategijski bombarderi su bacili oko 3.400 tona bombi. 

Bombardovali su ciljeve na teritoriji 17 gradova/naselja (u zagradi je broj strategijskih/taktičkih napada): Banja Luka (6/0), Bihać (4/1), Bosanska Gradiška (1/0), Bosanska Krupa (1/0), Bosanski Novi (1/0), Doboj (3/0), Drvar (1/0), Fojnica (1/0), Livno (1/0), Maglaj (0/1), Mostar (3/0), Prijedor (2/1), Rogatica (1/1), Sarajevo (9/1), Travnik (0/1), Višegrad (6/0) i Zenica (2/1). 


Njemačka Armijska grupa E povlačeći se iz Grčke bila je prinuđena da orijentiše svoj proboj na pravac preko Višegrada, Rogatice prema Sarajevu. Prilikom prolaska njemačkih jedinica kroz teriroriju Rogatice, na zahtjev partizanskih jedinica jednom su bombardovani ciljevi na teritoriji Rogatice 23.11.1944.godine. 

Tih dana je vrijeme bilo vedro, pa su saveznički avioni snažno bombardovali njemačke kolone na putu.  Negde oko podne 23. novembra, saveznička avijacija bombardovala je Rogaticu i dio njemačke kolone između Han-Rudina i Han-Stjenica. To prvo neposredno sadejstvo savezničkih aviona izazvalo je oduševljenje među partizanskim jedinicama koje su vodile borbe sa nijemcima i podstaklo ih, iako su borci bili na kraju snaga od umora i nespavanja, da još neko vrijeme izdrže u pokušajima da razbiju njemačku grupaciju.  Kao posljedica bombardovanja Rogatica i polja oko nje ličila su na izbušenu površinu mjeseca.

Stariji Rogatičani sjećaju se da su neeksplodirane avio-bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata  nađene dok su radnici kopali temelje zgrade u kojoj je robna kuća, u temeljima stambeno-poslovne zgrade broj 4 na Trgu oslobodilaca, u koritu Rakitnice. Zadnja neeksplodirana avionska bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata izvađena je u maju 2011.godina na iskopu temelja "Anđelinine kuće" I ova avio bomba kao i prethodne su bezbjedno uklonjene i uništene.
Tokom Drugog svjetskog rata Rogatica je praktično sravnjena sa zemljom. Od javnih objekata ostale su zgrade narodne osnovne škole, dvije oštećene i oskrnavljene džamije, Čaršijska i Arnautovića, te dvije crkve: pravoslavna i katolička. Iz drugog svjetskog rata treba pomenuti podatak, da je od ukupno 136 rogatičkih sela potpuno spaljeno 77, a djelimično 42. Od predratnih hiljadu stambenih objekata u gradu, kraj II svjetskog rata "uspravno" je dočekalo svega 45. Broj stanovnika u gradu 9 maja 1945 bilo je svega 67.

Nema komentara:

Objavi komentar