07. 10. 2013.

Dr. Ibrahim Pašić

Ibrahim Pašić, doktor historije, rođen 1948. godine u Rakitnici, Rogatica. Od 1956. godine živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta. Godine 1995. upisao je postdiplomski studiji na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistrirao je 11. septembra 2001. godine na temu “Politički motivi promjena antroponima i toponima u Bosni i Hercegovini”.Doktorat iz historije stekao je 2005.godine disertacijom iz oblasti starog vijeka i predslavenskih elemenata u etnogenezi Bošnjaka. Njegov znanstveni rad karakteriziraju multidisciplinarna istraživanja, zasnovana na klasičnom historijskom, arheološkom, etnološkom, politiološkom, lingivističkom i onomastičkom metodu. S aspekta navedenih metoda, posebno lingvističkog i onomastičkog, u bošnjačkoj historiografiji nema prethodnika. Profesor je historije starog vijeka i arheologije na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Objavio je više pojedinačnih raprava, uglavnom iz prethistorije i antike i četiri knjige: Zločin u Ahatovićima, Sarajevo 1993. godine, Toponimska srbizacija Glasinca, Sarajevo 1996. godine, Od hajduka do četnika, Sarajevo 2000. godine, Kulin i Prijezda, dva imena ilirskog porijekla u vladarskoj dinstiji srednjovjekovne Bosne, Zenica 2006. godine i Predslavenski korijeni Bošnjaka – od planine Romanije do istočnih granica rimske provincije Dalmacije, Mostar 2008. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima i konferecijama. U Sarajevu je nakon teške i kratkotrajne bolesti preminuo  23.6.2017.g. a dženaza akademika Pašića obavljena je na Grličića brdu u Sarajevu u subotu, 24. juna.

Nema komentara:

Objavi komentar