18. 10. 2011.

Prva sijalica u Rogatici

autor:Mirsad Durmišević
Prva sijalica u gradu Rogatici je zasijala 1934.godine. "Lektika" je dolazila  dalekovodom iz Mesića i trafostanice na Topliku koja i danas postoji.  Rogatički srez je imao elektičnu energiju još 1928 godine, kada je u Mesićima podignuta termelektrana, sa dvije parne lokomobile, za potrebe rudnika mrkog uglja u Kukavicama. Kako je najveći problem rudnika predstavljala otprema uglja do željezničke stanice Mesići, jer  se prevoz isključivo obavljao sa konjskom ili volovskom zapregom, vlasnik rudnika ing. Hans  Karlon je  1928 godine izgradio termoelektranu, a preko brda Kuleta izgradio i žičaru ( u narodu poznata kao „Drotban“), sa visećim korpama za direktno transportovanje uglja  na željezničku stanicu Mesići. Elektrana je strujom snadbjevala  postrojenja u rudniku Kukavice i žičaru. Od 1934 godine davala je rasvjetu i gradu Rogatici, a nešto kasnije i Goraždu  i Foči.
Te, prve sijalice su postavljene u glavnoj ulici 1937.godine, a svijetlo su dobili zgrada sreza, bolnica, oficirski paviljon, pošta, škola, hoteli i kafane i kuće bogatijih rogatičana: Mile Gluhović, Veso Čavarkapa, Lazar Đokić, Juroš Malović, dr. Božo Bulajić, Hajraga Vejzagić, Edhem Šehović, advokat Klinger, učitelj Dragutin Ouska i drugi. Uvođenjem električnog osvjetljenja u gradu nabavljeni su vrlo rijetki radio-aparati i to najviše po većim i boljim kafanama.
Cijena uvođenja "lektrike" koštalo je 4000 dinara, a poređenja radi za te pare u to vrijeme su se  mogla kupitu četiri dobra vola. I cijena 1 kilovata tadašnje struje bila je veoma visoka,  koštala je 4 dinara, a cijena 1 kilograma mesa koštala je tada 6 do 8 dinara, 4 jajeta 1 dinar a manji somun pola dinara.
Stara trafostanica na Topliku
.

Nema komentara:

Objavi komentar