26. 07. 2011.

STEĆCI SA PODRUČJA ROGATICE U ZEMALJSKOM MUZEJU BOSNE i HERCEGOVINE


 
STEĆCI SA PODRUČJA ROGATICE U ZEMALJSKOM MUZEJU BOSNE i HERCEGOVINE
( Botanički vrt)
Autor: Mirsad Durmišević 


Već smo pisali da se na području općine Rogatica nalazi 2 628 stećaka, na 88 lokaliteta. Gledajući po oblicima tu je 176 ploča, 2165 sanduka, 264 sljemenika i 23 stubova. Ukrasi se nalaze na jednoj ploči, 77 sanduka i 27 sljemenika. Brojne su nekropole rasute širom općine a najveća je u nekropoli na lokalitetu Borak, 212. Druga nekropola po broju stećaka je Mramorje u Behećima sa 178 registrovanih kamenih spomenika, a zatim slijede Pribičevac između sela Živaljevići i Blažujevići sa 171, Drijenjak u Sočicama sa 169, Stara Gora sa 142, Izborine u Pijevčićima sa 121, Stari Brod 105. Ali stećaka ima još na nekoliko mjesta: Varošište, Lađevine, Ilijek kod Borka, Pešurići, Solakovići, Brankovići, Izborne, Dobrače, Banja Stijena, Osovo, Batovo, Sjeversko, Okruglo, Vrlazje, Vragolovi i Seljani samo su dio te kulturne baštine. U njima su manje ili veće nekropole. Stećci i obelisci iz rogatičkog kraja su naročito važni zbog svojih oblika, epigrafike i posebno, zbog dekorativne klesarske obrade i opreme.
Sa područja Rogatičke općine u bašti Zemaljskog muzeja nalazi se sedam stećaka koji predstavljaju najkarasteričnije i najreprezentativnije dokumente o običajima, pismenosti i umjetničkim težnjama tadašnjih žitelja ovog kraja.Stećak iz Varošišta kod Rogatice

Banja Stijena kod Rogatice

Stećak iz Vlađevina kod Rogatice

Stećak iz Vlađevina kod Rogatice
Stećak iz Vlađevina kod Rogatice

Stećak iz Brankovića kod Rogatice

Stecak iz Oprašica kod Rogatice

Nema komentara:

Objavi komentar