26. 12. 2014.

POPISI VAKUFA U BOSNI IZ PRVE POLOVINE XVI VIJEKA - ROGATICA


 POPISI VAKUFA U BOSNI IZ PRVE POLOVINE XVI VIJEKA - ROGATICA
Behija Zlatar


HATIDŽA ČAR-DRNDA
(Sarajevo)
VAKUFSKI OBJEKTI U BOSANSKOM SANDŽAKU
– sedma decenija 16. stoljeća –Rogatica

Džamija sultana Bajezida Hana u Rogatici,99 egzistirala je na bazi državnih prihoda. Plate imama i hatiba, kao i muezina podmirivane su 1565. godine iz sredstava harača Višegradskog kadiluka.100 Sagrađena je po naređenju sultana Bajezida (1481-1512) krajem 15. stoljeća.

Mesdžid Sinana vojvode u Rogatici, sagrađen je u drugoj polovini 16. stoljeća. Godine 1565. prihodi vakufa sastojali su se od: glavnice u iznosu 12.000 akči i prihoda hamama.101

Džamija Husejna čelebija u Rogatici, sagrađena je oko 1558. godine.102 Među mještanima je poznata po imenu Arnaudija. Za izdržavanje džamije i mekteba uz nju, zatim vodovoda koji je, također, sagradio, uvakufio je: hamam, karavan-saraj, jedanaest dućana, kožaru i tri stupe za valjanje sukna. 


Džamija Husejn-bega, sina Iljasovog u Rogatici, sagrađena je prije 1558. godine. Navedene godine je izvršena legalizacija njegovog vakufa, namijenjenog održavanju ove džamije i dva mekteba.103  Za održavanje džamije i dva mekteba, jedan u blizini džamije, a jedan u Vrhbarju, Husejn-beg je uvakufio: 76.430 srebrnih akči, prihode od tabhane na rijeci Toplik, tri mlina i valjaonice sukna na rijeci Rakitnici, 21 dućana, hamama i karavan-saraja. Za navedenu džamiju supruga Husejn-bega, Hatidža hatun, kći Sinana vojvode, uvakufila je 15.016 srebrnih dirhema. Za mekteb, koji je Husejn-beg sagradio u selu Vrhbarje, nedaleko od svoje kuće, njegova sestra Mihri hatun, uvakufila je 3.000 akči.
––––––––––––––
99 Rogatica se u osmansko doba nazivala Čelebi Pazar po Mehmedu Čelebiju, sinu Isa-bega Ishakovića, koji je osnovao ovaj grad. Vidjeti: A. Bejtić, “Rogatica u periodu turske vladavine”, Rogatica, Sarajevo 1966., s. 38-61.
100 MM 625, s. 712.
101 Isto, s. 713.
102 Mujezinović, Epigrafika..., knj. II, s. 100.
103 Lejla Gazić, “Vakufnama Husejn-bega, sina Ilijasa iz 1558.”, Vakufname..., s. 129.

Nema komentara:

Objavi komentar