08. 12. 2015.

PRIRODNE RIJETKOSTI I LJEPOTE ROGATICE POD ZAŠTITOMPRIRODNE RIJETKOSTI I LJEPOTE BOSNE I HERCEGOVINE POD ZAŠTITOM

U Bosni i Hercegovini imamo do sada stavljena pod zaštitu države 164 objekta (prašume, park-šume, pećine, vodopadi, izvori, klisure, geološki fenomeni, pojedinačna stabla, drvoredi te rjetka flora i fauna).
Ovdje ćemo kronološkim redom iznijeti sve dosada stavljene objekte pod zaštitu, sa opštim opisom istih.

30.
Pančić omorika (Picea omorika Pančić) Kao endemna vrsta Balkana zadržala se samo na području Bosne i Srbije, oko srednjeg toka rjeke Drine. Nju je prvi otkrio Josip Pančić 1864 te za istu postoji vanredno interesovanje u naučnim krugovima čitavog svijeta, Ova rjetkost je na svim staništima u BiH stavljena pod zaštitu. Ta su staništa:
2. Golo Brdo, selo Vratar, opština Žepa, srez Go­ražde, državno vlasništvo. Rješenje Zavoda br. 146/55.
3. Mehra na Semeč planini, Panjak na Javor pla­nini, Novo Brdo na Tesla pl. opština Rogatica, srez Goražde, državno vlasništvo. Rješenje Zavoda br. 146/55.

55.
Međeđa lijeska Corylus collurna opština Ro­gatica, srez Goražde, državno vlasništvo. Rješenje Zavoda br. 151/55.
Stablo je visoko 20 m, prsni promjer 1,77 m, dok je raspon grana 12 i 16 m. Stablo je osamljeno, prilično oštećeno a starost mu se računa na oko 400 godina. Stavljena je pod zaštitu kao prirodna i dendrološka rjetkost

128.
Pećina Govještica kod Banja Stijene, opština Rogatica, srez Goražde, državno vlasništvo. Rješenje Zavoda br. 1057/57. Nalazi se na lijevoj obali rjeke Prače, na visni 583 m. Iz nadsvoda koji se proteže u dužini 30 m, dolazi se u prostoriju dugu cca 40 m, na kraju koje se nala­zi jezero dugo 10, široko 8 m. Prema dosadašnjim istraživanjima pretpostavlja se da je u vezi sa pozna­ tom pećinom Banja Stijena.

129.
Pećina Banja Stijena na lijevoj obali rjeke Prače, opština Rogatica, srez Goražde, državno vlas­ništvo. Rješenje Zavoda br. 1058/57. Ulaz je sa jugoistočne strane, širok 1,20 m, visok 1,50 m. Sastoji se od većeg broja prostorija sa mnogo­brojnim ukrasima, salivima, stubovima, stalagmitima, stalagtitima i dr. U unutrašnjosti se nalazi i oveće je­zero. U ovoj pećini su vršena istraživanja od strane Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kao prirodna rjet­kost, objekat značajan za nauku i turizam, pećina je stavljena pod zaštitu.

130.
Klisure u kanjonu Prače između Mesića i Renovice, opština Rogatica, srez Goražde. Rješenje Za­voda br. 1059/57.
U sklopu klisura nalaze se pećine Govještica i Ba­nja Stijena, kao i mnoge druge prirodne rjetkosti i ljepote. Tu su zastupljene mnoge rjetke biljke, strme litice su obrasle šumom hrasta, bukve, graba, jasena, crnog bora i raznim grmolikim vrstama. Kao vanredna prirodna ljepota i rjetkost, klisure su stavljene pod zaštitu.


Nema komentara:

Objavi komentar