07. 08. 2018.

Vila muderiza hadži Nurudina ef. Hafizovića


autor: MD
Vila muderiza hadži Nirudina ef. Hafizovića  se svojim vanjskim izgledom i ljepotom, kvalitetom izrade, veličinom i brižljivo projektovanim arhitektonskim detaljima izdvajala od sličnih zgrada iz austrougarskog perioda nastalih u Rogatici. Ova reprezentativna građevina sagrađena je namjenski kao obiteljska kuća u stilu austrijske vile i odražavala je ekonomsku moć i ugled njenog vlasnika. Imala je dva sprata (prizemlje i sprat) koja su napravljena od opeke i cementnog maltera te krov od crijepa. Izgrađena je početkom 20 vijeka i prva je "pod plan“ zgrada u Rogatici. Nalazila u samom centru grada, na Serhatu, preko puta kuće Osmana Pešte i graničila se sa avlijom Serhatske džamije i potokom Toplikom. Ulaz vile je bio okrenut dijelom prema sjeveru. Vila je bila okružena avlijom i baščom i opasana visokom drvenom tarabom. Kroz avliju punu cvijeća i zelenila je proticao potok Toplik koji je davao poseban ugođaj i služilo je kao dodatni stambeni prostor, u kome se ljeti odvijao značajan dio obiteljskog života. Prilikom bombardovanja Rogatice  1944. godine vila je srušena.


Do 1878. godine Rogatica se urbanistički i arhitektonski oblikovala po pravilima orijentalnog grada (kasabe), ali je u relativno kratkom periodu vladavine Austro-Ugarske osjetila značajan uticaj na polju urbanističkog planiranja i arhitekture. Neke od promjena koje je donijela Austro-Ugarska bilo je stvaranje novih građevinskih normi i zakona kao što je npr. obaveza nabavljanja dozvole za gradnju, regulacije ljudske i protivpožarne zaštite, regulacije debljine zidova i visine objekata. U pogledu građenja i primjene građevinskog materijala postavljeni su novi standardi bliski tadašnjim visokim evropskim standardima.Muderiz hadži Nurudin ef. Hafizović - Austrougarska okupacija 1878. godine zatekla ga je na položaju vrhovnog šerijatskog sudije. Okupaciona vlast ga je smatrala legalnim predstavnikom Islamske zajednice u Austro-Ugarskoj monarhiji sve do 17. oktobra 1882.godine (dakle, bio je u isto vrijeme vrhovni poglavar Islamske zajednice i vrhovni šerijatski sudija).

Nema komentara:

Objavi komentar