09. 08. 2018.

Privredna i turistička važnost željezničke pruge Sarajevo - Užice


Islamski glas - 1936Tko je imao prilike, da posmatra i da se nagleda krasota veličanstvene prirode duž želj. pruge Sarajevo - Višegrad, pa sve ta­mo do Užica, taj se nije mogao načuditi pregalaštvu, energiji znanju i vještini teh­nike i ogromnom savršenstvu poznavanju i savladavanju svih teškoća. Pruga iz Sara­jeva do Vardišta provedena je još prije ra­ta (1907.) godine a drugi dio od Vardišta do Užica građena je od god. 1922. i predata saobraćaju u februaru 1926. god. pa je pro­vedena kroz vrlo teški teren sa ogromnim stijenama, pećinama, brdima, divljim potoci­ma i rijekama, kroz veličanstvene i divlje predjele mnogih prašuma sa divljom zvje­radi, gdje dosada nije stupila ljudska noga. Vožnja ovom prugom od Sarajeva do Užica traje svega 6 sati, pa za to kratko vri­jeme dobije svaki putnik priliku da osmotri krasote prirode, da se načudi stvaranju divlje prirode, pa da najposlije klone od to­likih jakih impresija, punih romantike i krasnih panorama ovih krajeva, kroz koje vo­di pruga sa nebrojenim tunelima, mostovi­ma i drugim raznim prevojima.
Mnoga mjesta na ovoj pruzi karakterišu divlju prirodu kao: Banja Stijena, Renovica, Međeđa i divlji Šargan. Na toj se pruzi stječu pet planinskih potoka i rijeka, pre­ko kojih je tehnika izgradila ovaj put (prugu) sa velikim naporima, te vještinom i znanjem savladala mnoge poteškoće. Tu se susrećete sa dubokom dolinom vijugaste i ponosne Miljacke, tom prugom dolazite u dolinu znamenite Prače, nekad vrlo važnog trgovačkog mjesta za vrijeme turske vlade; prolazite kraj opasne i plave Drine, bučnog Lima, da se pod šarganom susretnete sa Crnim Rzavom, koji vijugasto protječe kroz puste suvate i šumovite krajeve užičkog okruga. Raznim tehničkim napravama skre­nula je tehnika na mnogo mjesta tok ovih potoka i rijeka, da bi se bez opasnosti mo­gla provesti željeznica i da se vožnja skrati bez ikakve opasnosti po redovni saobraćaj, materijalne štete i živote ljudske. Pruga se vijuga ispod izdanaka snježne Jahorine kod stanice Stambolčić, ostavivši stanicu Bistrik ispod ponosnog Trebevića, pa se ispod og­ranka hajdučke Romanije zaustavlja kod stanica: Prače, Renovice, Banje Stijene i Mesića. Kraj vodenih i bijesnih korita na­vedenih rijeka vodi pruga do kraja bosan­ske granice, da se vijugastom prugom u obliku osmice popne do stanice Šargan—Vitasi, prolazeći prije toga kroz tunel od ne­kih 1000 metara. Sa Šargana vodi pruga niz strmice preko Stanica: Kremne i Bioske i vijugajući kroz mnoge tunele kraj rijeke Dedinje silazi u ravnicu gdje se prostire bogato i lijepo mjesto Užice. Od stanice Pale penje se pruga na uzvi­sinu kod stanice Stambolčića, gdje prolazi kroz dugi tunel. S jedne i druge strane opkolile su prugu guste omorove i jelove šume, koje markiraju visinu okolnih brda iznad 1000 m, a od mjesta Sjetline spušta se u dolinu rijeke Prače i njezinom dolinom slijedi sve do Ustiprače, jedne od najviše prometnih želj. stanica, jer se ovdje isto­vara i utovara roba iz srezova čajniča i Foče. Tu se rijeka Prača slijeva u plavu Drinu, a pod stanice Međeđe ulijeva se u Drinu hladni i bijesni Lim, dolazeći iz kr­ševitih gudura Sandžaka i Crne Gore. Kod Vardišta utječe u Drinu Uvac i Crni Rzav. Ovaj je dio pruge vrlo interesantan za ljubitelje prirode i njezinih krasota, na­ročito u ljetno doba, kada okolica ozeleni i oživi veličanstvena priroda.Na ovoj pruzi do Užica prolazite kroz vi­še od stotinu tunela, kraćih i duljih, koji se tuneli između želj. stanice Renovice i Me­sića redaju jedan za drugim. Kada se onuda vozite spopane vas neka trema i od silne buke lokomotive i vagona ne razabirete šumljenje mirne Prače, a zbog visokih i strmih stijena ne razabirete blage sunčeve zrake. U ljetno vas doba tu jedino razbla- žuje svježi i čisti zrak, pun svježe pare i sitnih kapljica vode, koje se na sunčevom svjetlu dižu iz korita rijeke Prače i Drine.
Ova pruga daje priliku turistima (plani­narima, skijašima, lovcima, naučnicima i istraživačima prirodnih bogatstava), da uz jeftinu vožnju dođu do najudaljenijih kra­jeva, da se naužiju čistog i zdravog zraka, da se dive panorami divlje prirode, da se koriste njezinim bogatstvom (lovom i ribo­lovom) i da proučavaju i istražuju sve zna­menitosti na polju: botanike, istorije i geo­logije, u koliko je toga još ostalo neistraženo. Pa koliko je interesantnih stvari i zgoda ostalo još neispitano i neotkriveno?
Vožnjom iz Sarajeva preko Višegrada do Užica omogućen je direktan saobraćaj sa glavnim gradom naše države. Za putnike je putovanje do Beograda ovom prugom udob­no, jeftino i interesantno a i brže nego onom preko Bos. Broda do Beograda. I prevoz materijala (robe i raznih produkata) je jef­tiniji i lakši, jer nije potreban nikakav pre­tovar kao u Bos. Brodu, pošto je pruga sve od Sarajeva do Beograda uskotračna.
Na ovoj se pruzi skupljaju svi produkti za izvoz iz srezova: Foče, Čajniča, Višegrada i Rogatice. Tu dolazi na prvo mjesto iz­voz u inostranstvo domaće drvene građe, naročito iz srezova Foče, Čajniča i Rogatice. U tim se srezovima nalaze velike šumske industrije:, »Varda« u Višegradu i Foči, »Durmitor« u Ustiprači, Feltrinelli u Sjetlini i firma Hadžišabanović u Koranu kod Pala. U čajniču postoji oko deset malopilanara. Drvo se izvozi na želj. stanice: Pale, Koran, Sjetlinu, Rogaticu - Mesići, Ustipraču, Međeđu i Višegrad.
Ne manje je važna ova pruga za izvoz vo­ća iz svih gore navedenih srezova kao: ora­ha i šljiva iz Foče i Višegrada, a jabuka, krušaka i šljiva iz Goražde, gdje od nazad više godina postoji drž. voćni rasadnik (sa­da pripada Kr. ban. upravi u Sarajevu). Voće se izvaža na sve strane svijeta, na­ročito u Austriju, čehoslovačku i Njemač­ku. Iz sreza zlatiborskog, už. požečkog i čanaskog, izvaža se ovom prugom dosta voća (jabuka i šljiva) i grozđa, a ne ma­nje je važan izvoz drvene građe, naročito borovine iz sreza zlatiborskog. Spajanjem pruge od Vardišta do Užica u god. 1926. dobili su bolju prođu čuveni užički mesnati i mliječni produkti (suho meso, pršut, kajmak i masni sir).

Ing. Omanović.

Nema komentara:

Objavi komentar