07. 04. 2018.

Ara posvećena kultu Junone iz Živaljevića


Ara posvećena kultu Junone iz Živaljevića
obradio:Mirsad Durmišević

 
Ara od sivobjelkastog pješčara, 
Živaljevići-Rogatica
 - avgust 1897
 (preuzeto iz: Imamović
1977, 385, Sl. 131)
Epigrafski spomenik, izrađen od sivobijelog pješćara, u obliku are predstavlja jedan od ukupno dva spomenika posvećena samostalnom kultu Junone na prostoru Bosne i Hercegovine. Junona je u provincijama štovana kao zaštitnica žena, ali u samom Rimu je štovana kao boginja sa niz funkcija. Bila je zaštitnica grada, boginja kalenda, mjeseca, boginja politike itd. U provincijama nju su štovali rimski građani, a dosta su rijetke posvete koje su podigli domoroci kao što je ovaj natpis. Ovaj spomenik je prvi objavio Karl Patsch u Glasniku Zemaljskog muzeja 1900. godine. Na sredini gornjeg dijela, u plosnatom reljefu izrađena je rozeta, a sa strana akroterij. Dedikant ovog natpisa ima gentilicij Ulpius, kao i spomenik ILJug, II, 0623 = ILJug, III, 1569 = AE, 2009, 1028. Ovaj gentilicij navodi na zaključak da je dedikant, ili njegov predak dobio rimsko građanstvo za vrijeme cara Marka Ulpija Trajana (53.- 117.g. n. e.). A Bojanovski zaključuje da su obje osobe sa ova dva natpisa grčkog porijekla na osnovu kognomena Apolodor I Markijan. Spomenik je datiran u II stoljeće n.e. Spomenik se danas čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. 
Dimenzije: Visina: 79 cm, Širina: 47 cm, Debljina: 14 cm. Datacija: 131 – 300. g. n. e. IVNONI REG / MAR• VLP• MARCIAN / CVM• SVIS• L•P Iunoni Reg(inae) / Mar(cus) Ulp(ius) Marcian(us) / cum suis l(ibens) p(osuit) „Junoni Regini, Marko Ulpije Markijan sa svojom dobrom voljom (rado) postavio“ Literatura: Imamović, 1977, 384; Mesihović, 2009, 58-59; Mesihović, 2011, 124.


Nema komentara:

Objavi komentar