08. 04. 2014.

Godomiljska džamija


autor: Mirsad Durmišević

*Prenošenje teksta je dozvoljeno samo uz navode izvora i linka koji vodi na izvorni tekst
Čuvena Godimiljska džamija, sagrađena je davne 1472.godine. U registru  Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine, “Careva džamija u Godimilju” upisana je pod rednim brojem164, te je upisana 1472. godina, kao godina, njene izgradnje. Po dolasku Turaka na ove prostore, s obzirom da je ovo bio gusto naseljen kraj, u Godimilju izgradiše džamiju koja je okupljala džemat od oko trideset sela tog kraja. Postoji narodna predaja koja se vezuje za gradnju „turske džade“ koja je presjeca ove prostore koji jednim djelom vode kroz močvarno područje. Na brezovoj kori Godimiljani napisaše ovo: „ Ozan, ve Bolozan, Okoje , ve duboka je, ve Udaše  voda najviše. Aman care Patišahu poplave, prolazit' se ne može.“ Na njihovu molbu  stigoše „akči iz carske kase“, ali umjesto da sagrade put, džematlije radije sagradiše vjerskli objekat u kome će se moliti Uzvišenom Stvoritelju. Helem, kada se vršila provjera, „carska izvidnica“ dojavi sultanatu u Carigrad da su Godimiljani sagradili džamiju i tek nešto malo „carskog druma“. „Care, po ljepoti gradnje takve nadaleko nejma u tvome carstvu“ – javiše poslenici i ubrzo dobiše povratnu poruku. Rekoše: „Da niste sagradili tako lijepu džamiju, glave bi vam letjele sa ramena!“
Pouzdanih podataka o imenima vakifa i graditelja ove godimiljske ljepotice nema. Mnogi iz Godimilja vjeruju kako se staro turbe u obližnjem mezaristanu vezuje za graditelje ovog prelijepog zdanja, čiji temelji datiraju iz 1472.godine. Prema nekim pokazateljima bila je druga po starini džamija u istočnoj Bosni, odmah poslije Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini kod Foče. 1885 godine vjetar je srušio staru visoku i vitku munaru, pa je prilikom opravke nije dalje zidana nego je samo na prelomu završena. Džamija je  rekonstruisana 1939 godine je u cijelosti izmjenjena krovna konstrukcija i krov konstruisan u obliku piramide, kakav ranije nikada nije bio. U Drugom svjetskom ratu stanovništvo sela Godimilje je teško stradalo, a četnici su znatno oštetili ovaj graditeljski dragulj, oskrnavivši munaru koja je imala dva šerefeta. Nakon rata obnovljena je uz pomoć džematlija i preživjelih stanovika ovog kraja 1947.godine. U periodu do devedesetih godina prošlog vijeka od godimiljskog džemata, formirana su još četiri džemata i napravljene džamije u selima Šetići, Živaljevići, Brankovići i Đedovići.

Džamija je masivno građena. Dimenzije džamije su u tlocrtu 14 x 14 metara, sa kamenim zidovima debljine od jednog metra sve do krova. Sofa je urađena od drveta veličine 14 x 5 metra. Dimenzije džamije, širina zidova i sam način izgradnje daje simboliku ne samo vjerskog objekta, već historijsko-arhitektonskog spomenika o životu na ovim prostorima. Kako je objekat s polja fascinirao svojom graditeljskom ljepotom i bjelinom kamena, tako je i iznutra imao svoju ljepotu i funkcionalnost, sa svim onim što jedan ovakav objekat čine mjestom molitve Uzvišenom Stvoritelju. Ljudski glas u akustičnom prostoru dobijao je kristalnu jasnoču za uho, zahvaljujući specijalnim „zvučnim kutijama“ ugrađenim u kamen iznad i sa strana  mirhaba. Ovakve zvučne kutije su autentične samo za džamije koje su građene prije tristo i više godina.  Susret sa Godimiljskom džamijom se uvijek iznova doživljava u uzvišenoj ljubavi i molitvi prema Allahu dž.š., kao susret mehke ljudske duše i tvrdog kamena od koga je sagrađena. Agresijom na našu domovinu 1992.-1995. godine, četnici su ponovo počinili još teži zulum, uništili su džamiju, pobili i protjerali bošnjačko stanovništvo i sa zemljom sravnili njihovu imovinu. Od džamije su su ostali samo zidovi, a prema nekim svjedočenjima četiri masivna kamena zida bila su jača od mina i vatre. 
 
Ćupovi u zidu su davali akustiku džamiji
Džamija u Godimilju se obnavila u periodu 2007. – 2016. godina, ljudi su ponovo u njoj, ne daju da ovaj biser istočne Bosne zaraste u trnje i korov. Porušenim kamenom ponovo su ozidani isti zidovi džamije a umjesto drveta sofa je ozidana ciglom. Džamija je zablistala u najljepšem svijetlu i prkositi prošlim, sadašnjim i budućim generacijama, kao biser koji sa velikom ljubavlju i pažnjom treba čuvati i njegovati. Za obnovu džamije sa infrastrukturom uloženo je više od 200.000 KM. Opremljena je orginalnom turskom prostirkom sa obilježenih 138 mjesta za namaz i prostorom manfila od 47,17 m². U prostoru sofe nalazi se divanhana površine 22,79 m² i abdesthana iste površine. Munara je visoka  33 metra sa 69 stepenica. Smještena je u haremu površine 9.000 m², sa prilaznim makadamskim putem dužine 800 metara, koji se spaja sa putem Rogatica – Žepa. Priključena je na vodovod koji vodom snadbjeva  naselja Boričkog platoa.  
Dana, 14.08.2016.godine svečano je otvorena Godimiljska džamija. U svojstvu izaslanika Reisu-l- uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vojni muftija Hadis ef. Pašalić džamiju u Godimilju je proglasio vakufom Islamske zajednice. Ključeve džamije muftija Pašalić predao je predsjedniku građevinskog odbora Ragibu Hodžiću i predsjedniku džematskog odbora Kasimu Kulovcu koji su svečano otvorili Carevu džamiju u Godimilju. 
 


Mirhab srušene džamije


Obilježja u haremu Careve džamije u Godimilju

1. NATPIS IZNAD ULAZNIH VRATA DŽAIMJE:
…………………………………………………………………………………….
CAREVA DŽAMIJA
G O D O M I LJ E
___

THE EMPEROR'S MOSQUE
G O D I M I LJ E
1472 – 2016
........................................................................................
*POSTAVLJANJE: Iznad ulaznih vrata džamije.2. TEKST NA SPOMEN PLOČI – TARIH – SA DESNE STRANE ULAZNIH VRATA:
...……………………………………………………
CAREVA DŽAMIJA G O D I M I LJ E
___
Kao plod visokog imana, kulture i bratske sloge naših časnih
predaka, uz pomoć Uzvišenog Stvoritelja i bogobojaznih vlasti
časnoga osmanskog sultana Mehmeda II El Fatiha, u predivnom
krajoliku i neposredno uz carski drum, podignuta je ova
veličanstvena Božija kuća 1472. godine. Kao što je sve ljudsko
prolazno, tako je zub vremena kroz stoljeća načeo i ovu džamiju,
pa je temeljito rekostruisana 1920. godine. U naletu vandalskih
snaga džamija je teško oštećena ratne 1941. godine. Džematlije i
drugi vjernici obnoviše džamiju 1947. godine. Mračne sile,
zaslijepljene neracionalnom mržnjom, porušiše objekat džamije
1992. godine. Rušitelji nisu znali, da sinovi i kćeri ovoga džemata
čuvaju džamiju u svojim prsima, te džamija bi obnovljena u
periodu 2007. – 2016. godina, ostavivši pouku i poruku: da ne
mogu nestati bosanske džamije, mesdžidi, turbeta i mezaristani –
sve dok ima živih Bošnjaka!                               S. Durmišević
___

THE EMPEROR'S MOSQUE G O D I M I LJ E

As a fruit of the highest Eeman, culture and brotherly harmony of our
honorable Ottoman sultan Mehmed II el-Fatih, in a beautiful landscape
and right next to the emperor's road, this magnificent house of God had
been built in 1472. Just as everything human is evanescent, thus the ravages
of time had damaged this mosque as well, so it was thoroughly
reconstructed in 1920. In a flurry of vandalism it was gravely damaged in
1941. Worshippers and other believers renewed the mosque in 1947. Dark
forces, blinded by irrational hatred, demolished the mosque in 1992. The
destroyers did not know that the sons and daughters of this congregation
were keeping the mosque in their hearts, and the mosque was reconstructed
in the period from 2007 to 2016 thus leaving the lesson and the message:
that there cannot disappear Bosnian mosques, masjids, türbes and
cemeteries – as long as there are living Bosniaks!
.........................................................................................................................
POSTAVLJANJE: Sa desne strane ulaznih vrata na mermernoj ploči


  
3. TEKST ZA SPOMEN PLOČU – TARIH – ZA MUNARU:
………………………………………………………………………

TEMELJI OVOJ MUNARI
SIMBOLU SVJETLOSTI, ISTINE I TRADICIJE
POLOŽENI SU 1472. GODINE,
DA TRAJNO POZIVAJU I OPOMINJU
___

FOUNDATIONS OF THIS MINARET
THE SYMBOL OF LIGHT, TRUTH AND TRADITION
WERE LAIDIN 1472
TO CONSTANTLY CALL AND WARN
___Čuje se ezan
U starom kraju
I zove ljude
Dobre i loše –
Dođite amo
Svi smo mi braća
A Bog je Jedan!
...


Adhan can be heard
In my old homeland
Inviting people
Both good and evil –
Come here
We are all brothers
And God is One!

               S.Durmišević


....................................................................................................
LOKACIJA POSTAVLJANJA: Kamena ploča temelja iz 1472. godine u jednog komadu,
veličine 2,20x170x50 cm postavlja se na desnoj strani od ulazne kapije prema ulazu u
džamiju pod uglom od 45 stepeni na betonskom temelju-držaču.  
4.OBILJEŽJE ZA MEZARJE:
………………………………………………………..

MEZARJE CAREVE DŽAMIJE
GODOMILJE
POSJETIOČE OVOG ČASNOG MEZARISTANA
MOLIMO TE
NAZOVI SELAM I PROUČI DOVU
PRED DUŠE STANOVNIKA OVIH KABUROVA
___

CEMETERY OF THE EMPEROR’S MOSQUE
G O D I M I LJ E
...
HONORABLE VISITOR OF THIS CEMETARY
WE IMPLORE YOU
GREET ANDSAY A PRAYER
FOR THE SOULS OF THE NOBLE INHABITANTS
OF THESE GRAVES
…………………………………………
LOKACIJA POSTAVLJANJA: Lijeva strana ulazne kapije u harem džamije.
*PODLOGA: Mermerna ploča 
5.OBILJEŽJE ZA NN MEZAROVE (Mezari vakifa):
…………………………………………………………..

NAŠI ČASNI PRECI SU ZNALI
DA SA SOBOM NOSE
SAMO SVOJA DJELA
ČESTITI POSJETIOČE
MOLIMO TE
NAZOVI SELAM I PROUČI DOVU
PRED DUŠE PLEMENITIH
STANOVNIKA OVIH KABUROVA
___

OUR NOBLE ANCESTORS KNEW
THAT WITH THEMSELVES THEY CARRY
ONLY THEIR DEEDS
HONORABLE VISITOR OF THIS CEMETARY
WE IMPLORE YOU
GREET ANDSAY A PRAYER
FOR THE SOULS OF THE NOBLE INHABITANTS
OF THESE GRAVES
………………………………………………………......
LOKACIJA POSTAVLJANJA: Između dva NN mezara sa istočne strane džamije.
PODLOGA. Kameni zid 100x100 cm ili postavljanje kamena temeljca na koji se ugrađuje
mermerna ploča 75X75 cm.

Nema komentara:

Objavi komentar