21. 01. 2011.

Rijeka Bereg

Autor. Mirsad Durmišević
 https://app.box.com/s/ap358n4ydtfo5oqszfi7
 *Prenošenje teksta je dozvoljeno samo uz navode izvora i linka koji vodi na izvorni tekstBereg je lijeva pritoka rijeke Rakitnica koja se ulijeva u rijeku Praču kao njena najveća pritoka. Vrelo rijeke se nalazi se na području općine Sokolac, podno brda Peklenik, na zapadnim obroncima planine Devetak, nedaleko od sela Bereg i Vjetrenik.  Nastaje  iz dubokog otvora (pećine) ispod strme litice, visoke preko 100 metara, na desnoj dolinskoj strani uz tok potoka Sušice. Potok Sušica nastaje oko 3 kilometra sjeverno od vrela Berega, spajanjem Tabanskog i Bezdaničkog potoka sjeverozapadno od sela Džindići. Nizvodno, od vrela Berega se ovaj vodeni tok naziva se Bereg, a uzvodno Sušica.  Iz otvora vrela, širokog pet metara   se preljeva bistra, čista i hladna voda. Prelijevajući se stvara nekoliko potočića koji se spajaju, čine rijeku koja ulazi u kanjon. Ispod vrela se nekad nalazio i mlin, a nizvodno je granica općine Rogatica.

Bereško vrelo 1969.g.

 
Hidrogram proticaja vrela Bereg i padavine za kišomjernu stanicu Sokolac


Sa izvora Bereg snabdijeva se naseljeno mjesto Jasik i dio sela Kusače. Kanjon koji pravi riječica je teško prohodan, ribari su bili jedini, ali česti posjetioci ovog skrivenog kutka u njedrima prirode jer je riječica bogata potočnom pastrmkom. 


Pristup vrelu je sada onemogućen, jer je izvor kaptiran. Voda sa izvora Bereg transportuje se cjevovodom dugim 13 kilometara do novoizgrađene Fabriku vode “Aqua life” u Sokolcu. Kapacitet vrela Bereg je Qmin 240 l/s, cjevovoda je oko Qmin 60 l/s, a fabrika će puniti 16 hiljada boca na sat. Nagazirana voda koja će se ovdje proizvoditi, po svom sastavu spada među najkvalitetnije u Evropi jer dolazi iz ekološki čiste sredine sa dubina 218 metara. Preduzeće “Kreator” ima zaključen ugovor o koncesijama na Bereško vrelo sa resornim ministarstvom u Vladi Republike Srpske  na 30 godina.Veći dio proizvodnje će se izvoziti. Međutim, najvjerovatnije zbog promjene kvaliteta vode prilikom dugog transportovanja kroz plastične cijevi, voda mjenja svoj kvalitet pa je izvoz sada upitan!
Mlin na Bereškom vrelo 1968.g. izvor slike: panoramio

Na ušću Berega u Rakitnicu obrazovao se travertitni (sedreni, bigreni) prag i vodopad visine 10 do 12 metara.  Pjenušava, bistra i hladna voda, se gotovo vertikalno, posle prelivanja preko bigrenih kaskada, obrušava u obliku vodene zavjese u duboki amfiteatar (bigrenu kadu). Na dnu amfiteatra nalazi se jezerce duboko oko 2 metara, okruženo bigrenim blokovima. Voda u jezercu tirkizno je zelene boje. Sa strane glavnog vodopada postoji još više manjih, koji tokom ljeta, kada rijeka smanjuje svoj kapacitet vode, nestaju. Prema tipu nastanka spada u akumulacione vodopade, nastale akumulacijom bigra (sedre). Vodopad  je značajan zbog svoje izuzetnosti i očuvanosti kao geomorfološki objekat površinskog kraškog reljefa. 

Izvor Berega
Selo Bereg

Rijeka Bereg-blizu izvora

Ušće Berega u Rakitnicu

Ušće Berega u Rakitnicu

                                       

Nema komentara:

Objavi komentar