24. 02. 2018.

Iz starih novina 1914

 obradio: Velija Palo

Već s početka prvog svjetskog rata počelo se sa sakupljanjem dobrovoljnih priloga. Takvih sakupljanja i objavljivanja tekstova je bilo više.
Ovaj je objavljen u Sarajevskom listu krajem avgusta 1914. godine. Prepisao sam kako je napisano. Slovo K iza iznosa je novčana jedinica kruna.
Rogatica 28. avgusta
Kod ovd. podružnice “Bos.-herc. Zemaljskog društva za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu, a u slučaju opće nevolje u mirno doba” priložiše dobrovoljne priloge:
po 200K: Čapljic Ragibaga*, Micika Mastain*;
po 100K: H. Nurudin ef. Hafizović*, Mojse Bararon*;
po 50 K: Ahmetaga Jesenković*, Osmanaga Akšamija*, Dedivanović Tomas*;
po 40K: H. Ahmedbeg Bukvica*, Sijerčić H. Muratbeg*;
po 36K: Šahinpašić Jusufbeg*;
po 30K: H.Muhamed ef. Škaljić*, H. Uzejraga Dajdžić*;
po 26K: Milinković Petar*, Abdulah ef. Hafizović*, Pešikan Milan*, Danon Zadik*;
po 25K: Nazif ef. Dajdžić*;
po 20K: Alibeg Hadžibegović*, Ahmetaga H. Ahmetović*;
po 16K: H. Hasibaga Kazić*, Marinko Janković*, Nuribeg Branković*, H. Ali ef. Zagarica*, Branković Lutvibeg*, Furtula Uroš*, Delija Mustafa*, gđa Helena Klainger*, H. Vuković braća*, Gojković Todor*, Levi Simon*, Katan Lezo*, Franc Jakoš*, Roza Krajz*, Teskeredžić Ibrahimbeg;
po 14K; Dr. Maks Bernstajn*, gdja Bernstajn*;
po 10K: Idriz beg Šahinpašić*, Omerbeg Sijerčić*, Ismetbeg Sijerčić*, H. Omer ef. Kazić*, Marovac Hinko*, Kareš predstojnik*, gđa Kareš*, Dr. Petar Mitrović*, Kojić Josip*, Vujanović Ivan*, Pešto Rašid, Nalbantić H. Eminaga;
po 6K: Hasanbeg Šahinpašić*, H.H. Abdulah ef. Pašić*, Ćamilbeg Pašić*, Hasanbeg Ferhadbegović*, Salih ef. Gladan*, Hakibeg Sijerčić*, Jamaković Refik ef.*, Teskeredžić Husejinbeg*, Prohaska Leopold*, Jozefina Skapol*, Simon Branković*, Babić Alibeg*, Mirković Milan*, Muftić Rasim*, H. Ahmetović Muhamed ef.*, Branković Omerbeg*, Savović Risto*, Ilić Ilija*, Sijerčić Avdibeg*, Sijerčić Nurbeg*, Šahinpašić Tajibeg*, Šahinpašić Tajibegova hanuma*, Dajdžić Alijaga*, Cvijetić Glišo*, Husejin ef. Fazlibegović*, Gotfrid gospođica*, Serafina Šrajber*, Lufi Đovani*, Filiman Stanišić*, Sljupka Maks, Filisije Katan*, Suč Jovo*, Mulaček Rajko*, Ema Nagenhals*, Bilanović Lazar*, Cieris Franc*, Emil Kankal*;
po 5K: Nuraga Behlulović*, Metodić Milorad*, H. Ahmetović Muhamedaga, Branković Ćamilbeg, Pavica Alija, Varović Georg, Spahić Vukan;
po 4K; Jakupaga Škaljić, Mula ef. Muftić, Danon Abraham*, Hrelja Mustafa, Savović Neđo*, Kazić Ahmet, Kazić Lutfaga, Jovanović Živan, Ferhadbegović Muhamed, Branković Eminbeg, Bruno Ćović, Katan Juso, Čevrkapa Danica;
po 3K: Sulejman ef. Jesenković*, Obradović Simo*;
po 2K: Muftić Mustafa ef.*, Kukavica Muhamed*, Sijerčić Šemsibeg*, Luganjić Filip*, Sokolović Alibeg, Vladimir Spahić*;
po 1K: Maksimović Nikola, Suljagić Bećir*, Kazić Meho*, Krajina Alija*, Bajrović Hamid ef.*, Dugač Pavao.
Kod čijega je prezimena stvaljena zvjezdica, taj je uz dobrovoljni prilog još priložio i po 4K članarine.
Dalje su priložili po 4K članarine: Hanuma Bukvica, Hanuma Hafizović, Hanuma Idrizbeg Šahinpašić, Jamaković Hamdija, Dragica Jakšić, Branković Idrizbeg, Katan Mošo, Kazaki Julius.

Nema komentara:

Objavi komentar