09. 02. 2018.

ANTIČKI SEPIKULARNI (Nadgrobni) SPOMENICI S PODRUČJA ROGATICE


ANTIČKI SEPIKULARNI SPOMENICI S PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE
Veljko Paškvalin


V. STELE


11. ROGATICA
Ulomak nadgrobnog spomenika se nalazi pred pravoslavnom crkvom u Rogatici. Veličine: vis. 0,70 m, deb. 0,20 m. Kamen vapnenac.
Od stele imamo sačuvan zadnji dio s ostacima dvaju polja na grobnim vratima. U desnom četvrtastom profiliranom polju izrađena je lavlja glava s halkom u žvaljama. Međutim, na lijevom polju jednostavne profilacije nema tragova bilo kojoj kompoziciji.
Literatura: Sergejevski 1936, 9, Sl. 5; Bojanovski 1967, 153, Sl. 16, br. 10.I st. n. e.100. GLAVICE (Rogatica)
Fragment stele se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Inv. br. 133. Veličine: vis. 0,42 m, šir. 0,77 m, deb. 0,18 m. Kamen vapnenac.
Ulomak predstavlja gornji dio stele s poprsjem pokojnika u medaljonu. Fragment pokazuje slabu izradu i slabo je sačuvan. U medaljonu se kod osobe primjećuje na glavi frizura koja govori da se radi o ženskom poprsju. Od haljine se ne raspoznaje ništa. U desnoj ruci drži predmet koji je teško identificirati. Oči djeluju bademasto. Lijevo od poprsja zapažamo konture glave i ramena i ruku, što je vjerojatno u pr- voj koncepciji majstora zamišljeno kao polufigura, od koje je kasnije odustao i odlučio se samo na jedno, i to u medaljonu.
Literatura: Patsch 1900, 183, Sl. 13; Isti 1902b,114, Fig. 51.VII. CIPUSI

5. ROGATICA
Ulomak nadgrobnog cipusa nalazi se u Rogatici. Veličine: vis. 0,50 m, šir. 0,69 m, deb. 0,55 m. Kamen vapnenac.
Cipus se predstavlja gornjim dijelom, dok mu je donji odlomljen. Ostaci natpisa se nalaze u profiliranom okviru. Prostor izvan okvira je ukrašen biljnom bordurom. U desnoj gornjoj strani nešto se jasnije razabire ukras dviju rozeta između girlanda.
Ostaci natpisa:
D(is) M(anibus) / T(---) CL(audio) MAXI /
MO DEC(urioni) C(oloniae) RIS(....)
DE(functo ?)... AN(norum) LV T [...
Literatura: Patsch 1907, 467-460, Sl. 94; Isti 1909, 181-182, Fig. 132.II–III st. n. e.6. STARI BROD (Rogatica)
Ulomak nadgrobnog cipusa. Nalazi se na starom groblju u selu. Veličine: vis. 0,81 m, šir. 0,70 m, deb. 0,40 m. Kamen vapnenac.
Sepulkralni spomenik u obliku cipusa odbijen je sa svih strana osim lijeve. Od ornamentalnih motiva ističe se bordura u obliku užeta, a ispod epigrafskog polja poznati motiv suda u obliku kaleža u kojem raste i pada van njega vegetativni motiv vinove loze.
Natpis se sastoji od tri nepotpuna reda:
............... / MALVI [....]..... /
ET FL(avio) BAT[oni]?... /
PARENTI[bus].. / P(osuit)
Literatura: Sergejevski 1934, Br. 20.II st. n. e.7. ROGATICA
Cipus se naiazi u Rogatici. Veličine: vis. 1,04 m, šir. 0,59 m, deb. 0,39 m. Kamen vapnenac.
Cipus ima prizmatički oblik. Oštećen je površinski sa strana i na bridovima. S prednje strane imamo profilirano anepigrafsko natpisno polje. Njega ukrašava bordura od biljnog ornamenta. Na prostoru iznad natpisnog polja zapaža se ornament koji oponaša rozete, kao i dolje ispod okvira. To je, u stvari, ornament vitice koji pravi volute, a unutar njih je cvjetni ukras rozete. S desne i lijeve bočne strane su prikazana profilirana polja s ukrasnim biljnim ornamentom koji, čini se, raste iz stilizirane vaze. Biljni ornament očituje se motivima vitica i voluta, koji vjerojatno predstavljaju vinovu lozu. Spomenute ukrasne motive flankira motiv užeta.
Literatura: Sergejevski 1936, 10, Sl. 6, 7.III st. n. e.


15. PLEŠEVICA (Rogatica)
Ulomak cipusa se nalazi u Rogatici. Veličine: vis. 0,54 m, šir. 0,56 m, deb. 0,30 m. Kamen vapnenac.
Čini se da sepulkralni cipus predstavlja bočnu stranu spomenika, koja ima polje s profiliranim okvirom, u kojemu je izrađena slabo sačuvana figura. Noge su obijene, a na glavi se ne razabiru detalji. Figura se nalazi na postolju, odjevena u kratku potpasanu tuniku, prikazanu gustim vertikalnim naborima. Tunika se, osim što je potpasana, prikazuje u obliku dviju tunika – jedne kraće, a jedne duže. Kod likovne kompozicije još razabiremo da u desnoj spuštenoj ruci, izgleda, nosi košaru ili neki sud, a lijevu je podigla u laktu gore kao da u njoj, priljubljenoj na prsima, drži neki predmet. Tragovi nabora oko vrata i na lijevom ramenu govore da je osoba imala i ogrtač. Tako bismo u prikazanoj likovnoj kompoziciji imali, najvjerojatnije, lik žene. Od ornamentalnih motiva ovdje imamo biljnu borduru, koja predstavlja bršljan.
Literatura: Sergejevski 1936, 13, Tab. III, Sl. 17.III st. n. e.


16. ROGATICA
Nadgrobni cipus se nalazi u Rogatici. Veličine: vis. 1,65 m, šir. 0,88 m, deb. 0,45 m. Kamen vapnenac.
Sepulkralni spomenik u obliku cipusa ima prizmatičnu formu sa tri obrađene strane: prednjom i bočnim. Bogate su ornamentikom biljnog i životinjskog karaktera. Spomenik nije baš dobro sačuvan, bočne su mu strane oštećene, a i prednja s natpisom, koji se danas posve izgubio.
Na lijevoj strani u profiliranom okviru prikazana je figura Atisa u poznatoj pozi s prekriženim nogama. Odjeven je u kratku potpasanu tuniku, podbočen na štap, oslanjajući glavu na lijevu ruku. Na glavi nosi frigijsku kapu, a na ramenima se prikazuje ogrtač oko vrata. Ovu bočnu stranu ukrašava bordura koja je sačuvana na desnoj strani, a predstavlja lezenu koja je pokrivena ljuskom ili je, još bolje, gusto spletena listovima. U gornjem dijelu prikazan je zec, a u donjem dva lava koja su okrenuta jedan prema drugome. Na desnoj bočnoj strani, u profiliranom okviru, prikazuje se Atis u poznatom stavu s prekriženim nogama, jednako je odjeven, podbočen na štap i s frigijskom kapom. Bordura je ista, što se vidi na lijevoj strani, dok je desna odlomljena. Važno je istaći da se na ovoj strani cipusa, u gornjem dijelu, prikazuju dvije girlande, a u jednoj figura delfina, što je vjerojatno antitetički postavljena i u drugoj girlandi. Ispod se, međutim, prikazuje amfora s rebrastim gornjim dijelom grla, iz koje raste plod vinove loze. Na prednjoj strani cipusa imamo profilirani okvir i unutar njega natpisno polje sa slabo sačuvanim redovima natpisa. Naokolo je izrađena bordura od biljnog ornamenta. Gornji dio ukrašavaju četiri volute. Bordura se sastoji od sastavljenih listića, koji sliče gusto spletenom vijencu. Od natpisa imamo samo tragove posvetne nadgrobne formule: D(is) M(anibus), gentilnog imena Aelius, te zaključne formule bene merenti.
Literatura: Sergejevski 1936, 129, Tab. IV,Sl. 18 i 19.II–III st. n. e.31. STARI BROD (Rogatica)
Nadgrobni cipus se nalazi u Starom Brodu. Veličine: vis. 0,88 m, šir. 0,57 m. Kamen vapnenac.
Prednja strana cipusa s natpisom je stradala. Na lijevoj strani, unutar profiliranog okvira, prikazuje se na postolju čitava gola figura u reljefu s prekriženim nogama, s desnom preko lijeve, sa savinutom desnom rukom u laktu i spuštenom lijevom rukom otraga. Osim krupnih očiju, čini se da na glavi zapažamo nešto slično vijencu ili grožđu, a isto to i na desnoj ruci. Cipus je na desnoj strani oštećen, kao i u gornjem kutu. Spomenik je površinski izlizan i korodiran.
Literatura: Sergejevski 1934, 21-22, Tab. VIII, Sl. 31.II–III st. n. e.38. ROGATICA
Ulomak cipusa se nalazi u Rogatici. Veličine: vis. 0,99 m, šir. 0,35 m; vis. 0,99 m; šir. 0,37 m. Kamen vapnenac.
Dva fragmenta vjerojatno predstavljaju jedan sepulkralni spomenik u obliku cipusa. Jedan i drugi fragment predstavljali bi, čini se, bočne strane spomenika. Na fragmentu a/ imamo u prostoru, koji je okružen četvrtastom profilacijom, ikonografsku kompoziciju, najvjerojatnije genija s krilima. Prikazuje se u sličnom stavu kao i Atis.
Naime, lijevu nogu drži prebačenu preko desne, a desnu ruku je podigao u visini glave kao da se na nogu naslanja, što pokazuje nagib glave. Majstor je prikazao kako desno krilo genija ide preko okvira. Međutim, ikonografska kompozicija fragmenta b/ predstavlja, u pogledu umjetničke izrade, isti rad, ali drugu likovnu figuru, koja više sliči psihi. Prikazana je na nekog ptici raširenih krila. Najvjerojatnije je da naga figura simbolizira dušu umrlog.
Literatura: Sergejevski 1956, 11-12, Tab. II, Sl. 12 i 13.II–III st. n. e.39. STARI BROD (Rogatica)
Ulomak cipusa se nalazi u Starom Brodu. Veličine: vis. 1,52 m, šir. 0,49 m, deb. 0,80 m. Kamen vapnenac.
Sepulkralni spomenik u obliku cipusa je djelomično sačuvan. Nedostaje mu gornji dio te desni dio prednje strane s anepigrafskim poljem. Na lijevoj bočnog strani, koja je također slabo sačuvana, imamo zanimljivu ikonografsku kompoziciju. Anepigrafsko polje je bilo uokvireno profilacijom i bordurom koja je, po sudu D. Sergejevskog, jedinstvena, a sastojala se od cvjetnih čašica. Ispod anepigrafskog polja se vide tragovi ornamentike, koja je slična opisanim rozetama. Na lijevoj strani, djelimično sačuvanoj, također se nalazi profilirani okvir, a unutar njega zanimljiv sadržaj. Prikazuje se likovna kompozicija Ampeleusa u stanju metamorfoze, kada se ruke i noge pretvaraju u vitice vinove loze s plodovima grožđa. Oko spomenute kompozicije imamo borduru s viticama vinove loze bez lišća i grozdova.
Literatura: Sergejevski 1934, 22, br. 24, Sl. 7.III st. n. e.


44. ROGATICA
Cipus je nestao. Veličine: vis. 0,56 m, šir. 0,54 m, deb. 0,38 m. Kamen vapnenac.
Sepulkralni spomenik u obliku cipusa nije dobro sačuvan. U tipološkom pogledu pripadao bi varijanti spomenika u obliku kocke. Obrađen je sa dvije strane. Prednju stranu sačinjavaju dva manja poprsja pokojnika u reljefu. Oni se prikazuju u niši na svod. Reljefi su slabo sačuvani, pa se detalji na njima i ne razabiru. Na desnom pokojniku zapažamo ispod vrata tragove haljine ili ogrtača i kopču na desnom ramenu. Fibula ima okrugli oblik. Izgleda da se razabiru i konture lijeve ruke u kojoj nešto drži. Osoba je muškarac. Polufigura na lijevoj strani, sudeći po tragovima kose, haljine s dugim rukavima i ostacima bujne kose, predstavlja ženu. Na desnom ramenu žene imamo tragove kopče čiji se tip ne može prepoznati, a ispod vrata nabore haljine u obliku ogrlica. Izgleda da je kosu pokrivala marama. Na desnoj strani se ne vidi ništa osim tragova okvira. Međutim, na lijevoj strani u kvadratičnom plitkom polju imamo najvjerojatnije predstavu muškarca koji ima potpasanu kratku tuniku. On se nalazi u pokretu, a s obzirom na držanje ruku čini se da u njima nešto nosi, što se teško može identificirati.
Literatura: Sergejevski 1936, 10-11, Sl. 8 i 9.III st. n. e.47. STARI BROD (Rogatica)
Cipus se nalazi u Starom Brodu. Veličine: vis. 0,65 m, šir. 0,64 m, deb. 0,81 m. Kamen vapnenac.
Sepulkralni spomenik ima oblik kocke. Cipus je površinski i sa strane oštećen. Na prednjoj strani, koja je oštećena u gornjem lijevom kutu, ima profilirano četvrtasto polje sa sačuvanim tragovima stola i likom nagog genija. Likovna kompozicija genija bliska je kompoziciji Atisa. Lijeva mu je noga prebačena preko desne, a desnu ruku je stavio na grudi, dok u lijevoj, čini se, nosi grozd. Detalji glave nisu sačuvani, stopalo nogu je također oštećeno. Ostaci nožica od stola govore da se scena približava sepulkralnom kultnom običaju “daće”. Na desnoj strani spomenika imamo također četvrtasto profilirano natpisno polje, u kojemu se prikazuje motiv grozda unutar dvije vitice, koje imaju oblik srca. Donji dio je odlomljen. Oko spomenutog ikonografskog motiva imamo borduru s ukrasnim motivima vitice, a na sredini gornje strane i glavu ljudskog lika – masku. Ikonografski siže na lijevoj strani nije poznat.
Literatura: Sergejevski 1934, 22, Sl. 3 i 6.II–III st. n. e.


Nema komentara:

Objavi komentar