20. 09. 2011.

Šerijatske sudije iz Rogatice

Nur ef. Hafizović - vrhovni šerijatski sudija
Rogatički Bošnjaci se posebno ponose time da je Rogatica srazmjerno broju Bošnjaka dala najviše (uz Ljubuški) šerijatskih sudija u Bosni i Hercegovini. Po broju apsolvenata u Šerijatskoj sudačkoj školi u Sarajevu Rogatica je na četvertom mjestu, iza Sarajeva, Tuzle i Visokog, a ispred Lubuškog, Mostara, Zenice, Foče, Brčkog, Travnika, Bihaća i drugih gradova. Nemamo tačan broj završenih  polaznika šerijatske škole iz Rogatice ali znamo da je iz Ljubuškog  završilo ukupno 18 polaznika, iz Mostara 15, Konjica 7, Nevesinja 6, Stoca 5 itd. 
Rogatica je dala četvoricu vrhovnih šerijatskih sudaca (Hadži Nurudin ef. i Galib ef. Hafizović, Smail ef. Bukvica, Abdulah ef. Škaljić), nekoliko istaknutih muderisa-profesora (Hadži Ahmed ef. i Hadži Muhamed ef. Škaljić, Hadži Kasim ef. Dobrača).
Šerijatska sudačka škola u Sarajevu

Šerijatsku sudačku školu završilo je za njenih 50 godina postojanja ( 1887-1937 ) 370 apsolvenata, od kojih su 223 radili kao šerijatski suci, dok su se ostali bavili drugim djelatnostima. Šerijatska sudačka škola je u junu 1937. godine pretvorena u Višu islamsku šerijatsko-teološku školu .

Nema komentara:

Objavi komentar