20. 09. 2011.

Šerijatske sudije iz Rogatice


Nur ef. Hafizović - vrhovni šerijatski sudija


Rogatički Bošnjaci se posebno ponose time da je Rogatica srazmjerno broju Bošnjaka dala najviše (uz Ljubuški) šerijatskih sudija u Bosni i Hercegovini. Po broju apsolvenata u Šerijatskoj sudačkoj školi u Sarajevu Rogatica je na četvertom mjestu, iza Sarajeva, Tuzle i Visokog, a ispred Lubuškog, Mostara, Zenice, Foče, Brčkog, Travnika, Bihaća i drugih gradova.  Broj završenih  polaznika šerijatske škole iz Rogatice je 19, iz Ljubuškog 18 polaznika, iz Mostara 15, Konjica 7, Nevesinja 6, Stoca 5 itd. Rogatica je dala četvoricu vrhovnih šerijatskih sudaca (Hadži Nurudin ef. i Galib ef. Hafizović, Smail ef. Bukvica, Abdulah ef. Škaljić), nekoliko istaknutih muderisa-profesora (Hadži Ahmed ef. i Hadži Muhamed ef. Škaljić, Hadži Kasim ef. Dobrača).

Šerijatska sudačka škola u Sarajevu

Šerijatsku školu iz rogatičkog kotara završili su:
 • 1892: Abdullah Hafizović (Rogatica), Mustafa Šteta (Rogatica),
 • 1894: Smail Bukvica (Rogatica), Ahmed Šteta (Rogatica)
 • 1898: Mustafa Bukvica (Rogatica),
 • 1901: Galib Hafizović (Rogatica),
 • 1913: Sinan Branković (Kovanj, Rogatica), Abdulah Hadžić (Košutice, Rogatica), Alija Hodžić (Šatorovići, Rogatica),
 • 1916: Ismet Ajanović (Rogatica),
 • 1917: Muhamed Pašić (Pašić Kula, Rogatica),
 • 1920: Muhamed Ajanović (Rogatica), Ahmed Pašić (Rogatica),
 • 1925: Abdulah Škaljić (Rogatica)
 • 1928: Kasim Dobrača (Vragolovi, Rogatica),
 • 1933: Seid Dobrača (Vragolovi, Rogatica), Nezir Demirović (Košutica, Rogatica),
 • 1934: Salih Rašidović (Osječani, Rogatica),
 • 1937: Mustafa Jarović (Rogatica)


Šerijatsku sudačku školu završilo je za njenih 50 godina postojanja ( 1887-1937 ) 370 apsolvenata, od kojih su 223 radili kao šerijatski suci, dok su se ostali bavili drugim djelatnostima. Šerijatska sudačka škola je u junu 1937. godine pretvorena u Višu islamsku šerijatsko-teološku školu.
 

 .

Nema komentara:

Objavi komentar