19. 07. 2019.

L E G E N D E - BAN STIJENA


L E G E N D E  -  BAN STIJENA
PREPOROD 1976, BR 19

Selo Ban Stjena nalazi se na lijevoj obali a že­ljeznička stanica na desnoj obali rijeke Prače.

Na mjestu Govještnica nalazi se vrelo izvor. Po ovom izvoru i mjesto je dobilo ime. Tu u stijeni bio je grad. U gradu je živio ban koji je imao lijepu je­dinicu ćerku.

Na Glasincu živio je drugi ban i imao krasnog jedinca sina. I ban iz Glasinca zaprosio od bana sa Ban Stjene ćerku za svog sina.
Prosci odoše veseli, a vratiše se tužni u Glasinac. Vratiše zaruke nisu dobili djevojku.

I ban se iz Glasinca naljuti na bana iz Ban Stjene. Da bi se osvetio riješi da rijeku Rakitnicu, koja je tada tekla kroz Batovo Polje i ponirala u ponor Zveke kod mjesta Džamije, odvrati.

Uzeo je od stanovništva sa Glasinca vunu, na­pravio bent od vune i zemlje ilovače i rijeku Rakit­nicu odvratio u današnje korito.

Djevojka se nije udala. Prodala je djevojačko ruho i podigla džamiju.

Bedrudin MEZILDŽiC





Ima više varijanti o ovoj legendi


„Na stijeni Banji, što se uzdiže kod sela Jazovića (Jarovića), i na kojoj se još vide zidine, što su preostale od goleme stare gradine, živio je mogućan ban. Kralj Kraljevog polja na Glasincu zaprosio je za svoga sina lijepu kćer banovu; ali ova nije marila za kraljevog sina. Iz osvete naredi kralj, da se zazida vrelo na Hrabru, iz koga potok, što teče kroz rusanovićki kraj, dobiva vodu. Onaj se kraj onda osuši, i nastade velika nestašica vode. Onda banova kći proda svoj dragocjeni nakit i sav svoj miraz, te novcem, što ga je time dobila, najmi vješte majstore, koji su iskopali tri bunara, i to „Vrbovik" kod pamije, što je danas u polju, „Leskovik" i „Seferovac" kod mjesta Dobrače. Ona umre, ranjena strijelom. Još se danas na koritu kraj bunara kod džamije vidi njezino znamenje, i to vreteno i strijela, usjećena u kamen".



U bošnjačkim selima oko Batova Polja sačuvano je sjećanje na jednu legendu po kojoj je na Ban Stijeni živ­io ban koji je imao kćerku za udaju. Na Glasincu je živio drugi ban koji je imao sina za ženidbu. Glasinački ban je zaprosio kćerku bana sa Ban Stijene, ali je otac nije dao. Za osvetu, glasinački ban začepio je sjerom vunom otvor za vodu kuda je sa Glasinca ispod zemlje tekla voda u Batovo Polje, tako da je Polje ostalo bez vode. Tada je banova kćer iskopala bunar Vrbovik, u Polju. Uz bunar, sagradila je i tri kame­na korita. Najednom od kori­ta nalazi se predstava motovila za ispredenu vunu.
 

Nema komentara:

Objavi komentar